โครงการ ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ด้วย Home Isolation อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์ | Techsauce

โครงการ ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน ด้วย Home Isolation อย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ พวกเราอยู่ในภาวะวิกฤตเตียงเต็มและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้จึงเกิดเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Doctor A to Z ระบบปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ร่วมมือกับ แพทย์โควิดจิตอาสากว่า 400 ท่าน, พันธมิตรภาคเอกชน กว่า 20 บริษัทชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรม จัดตั้งโครงการ “ช่วยด้วย!” ขึ้นมา 

โดยจะดูแลผู้ป่วยกลุ่ม เขียว และเหลือง ที่ต้องรอเตียงและจำเป็นต้องรักษาตัวเองอยู่บ้านเพื่อรอการรักษาในโรงพยาบาล 

💊ให้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์จิตอาสา ผ่านแอปพลิเคชั่น Doctoc A to Z และได้รับการดูแล monitoring รายวันจากทีมพยาบาลจิตอาสา

💊มีการจัดส่งอาหาร 3 มื้อตลอด 14 วันให้กับผู้ป่วยทุกเช้า

💊มอบ Set ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 1 คนต่อ 1 set 

💊และหากประเมินเสี่ยงสูง จะมีทีมประเมินลงทะเบียนเข้าระบบ 1422 เพื่อเข้าขั้นตอนการจัดสรรเตียงอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงและมีโอกาสเสียชีวิตได้

💊รวมถึงรถพยาบาลฉุกเฉินในกรณีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เบื้องต้นโครงการตั้งเป้าดูแลผู้ป่วย 1,000 คน ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยจะรับผู้ป่วยจากกรมควบคุมโรค 1422 และอาจขยายการดูแลในอนาคตเมื่อมีขีดความสามารถในการช่วยเหลือได้มากขึ้น

ทางโครงการยินดีที่จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในรูปแบบเงินบริจาคผ่านแพลตฟอร์มเทใจ แล้วค้นหาโครงการ “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ซึ่งเป็นตัวกลางในการรับบริจาค (สามารถออกเอกสารเพื่อใช้ในการหักภาษีได้)

( https://taejai.com/th/d/help_covid_at_home

สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และยา, สิ่งของจำเป็นสำหรับคนไข้
ติดต่อคุณดาว แผนดี 081-408-4781
สนับสนุนด้านอาหารและวัตถุดิบ ติดต่อคุณโอ๋ สุรีรัตน์ 090-328-8690
ติดต่อให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือด้านอื่นได้ที่
คุณมิ้งค์ กมลทิพย์ เกตุทัต 090-971-7998

=================================

โครงการได้จับมือสร้างกลุ่มพันธมิตรภาคบริษัทเอกชนโดยแบ่งทีมเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ทีมดูแลสุขภาพ :

 • เปิดบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor A to Z ด้วยทีมแพทย์จิตอาสากว่า 400 ท่านและจัดส่งยาโดยไม่คิดค่าจัด ส่งในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
 • บริษัท BHS Group จำกัด ช่วยจัดเตรียมทีมพยาบาลและบริบาล Care Giver จิตอาสามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลและติดตามอาการระหว่างดูแลตัวเองที่บ้านจนกว่าอาการจะดีขึ้น
 • บริษัท Absolute Nutraceutical จำกัด บริจาควิตามิน C จำนวน 200 กล่อง และบริษัท FG Global จำกัด ช่วยจัดเตรียมยาสามัญที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างอุ่นใจ
 • ทีมพยาบาลจิตอาสา ช่วยประสานลงทะเบียนการส่งต่อคนไข้ในการหาเตียงหาโรงพยาบาลที่สามารถรองรับการรักษาดูแลผู้ป่วยหากการประเมินสุขภาพขยับจากระดับสีเขียว เป็น สีเหลือง หรือ แดง

ทีมเวชภัณฑ์ อาหาร และสิ่งของจำเป็น :

 • บริษัท Wynntech24 จำกัด ดูแลจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจน อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ หน้ากาก เจล และเวชภัณฑ์จำเป็นอื่นๆ ที่ได้รวบรวมมาจากผู้บริจาคเพื่อส่งตรงถึงคนไข้ที่จำเป็นต้องใช้ดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดเตรียมมอบกล่องยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องใช้จำเป็น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซอลส์และซิสเท็มมา, ผงซักฟอกเปา, โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ และผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ
 • บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมทิชชูซิลค์ pop up จำนวนรวม 840 ชิ้น
 • บริษัท เจคิว ปูม้านึ่ง Delivery และ บริษัท BHS Group จำกัด ช่วยดูแลในการจัดทำและส่งอาหารทั้ง 3 มื้อให้กับคนไข้ในแต่ละวันตลอด 14 วัน
 • บริษัท Thailand Knitting Factory Co., Ltd (เสื้อยืดตราห่านคู่) ได้จัดทำเสื้อพิเศษสวมใส่สบายสำหรับทีมแพทย์จิตอาสาและผู้ป่วย จำนวน 240 ตัว
 • ศูนย์รวมยา PHARMAX บริจาค Mouth Spray จำนวน 1,000 ขวดและเป็น Resoure เรื่องยาสามัญให้กับโครงการ
 • Surge Mask โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเกรดมาตราฐานทางการแพทย์ บริจาค Mask 100 กล่อง
 • Wann Cosmetics & Laboratory บริจาค เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือ ยี่ห้อ Hand Sanitizer 432 ขวด
 • Capital Rice Co.,Ltd. สนับสนุนข้าวสาร 1,000 กก.
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอาหารผู้ป่วย 300 คนเป็นเวลา 14 วัน มูลค่า 1,000,000 บาท
 • บริษัท GFPT สนับสนุนผลิตภัณฑ์ไก่สดและไก่แปรรูปตลอดโครงการ
 • Eastern Polymer Group (EPG) สนับสนุนกล่องพลาสติกใส่อาหาร 15,000 ชุด

ทีมเคลื่อนย้ายคนไข้และขนส่ง:

 • BHS Group จำกัด เครือข่ายศูนย์ผู้สูงอายุ จัดเตรียมรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและลดการแพร่กระจายเชื้อ
 • Claim Di ร่วมจัดทีม Driver เพื่อจัดส่งยา เวชภัณฑ์และอาหารให้กับผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริษัท โซโกะจัน จำกัด ให้การสนับสนุนคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์รวมถึงการจัดส่งสิ่งของจำเป็นต่างๆ
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้การสนับสนุนด้านการจัดส่งสิ่งของจำเป็นต่างๆ สำหรับคนไข้ 

ทีมสนับสนุนอื่น ๆ

 • บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด ร่วมช่วยเหลือดูแลในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสื่อสารให้เข้าถึงผู้ต้องการความช่วยเหลือ
 • KENGKRIWIT TEAMBUILDING&ICE BREAKING ร่วมประสานความร่วมมือสื่อมวลชนและบุคคลที่มีศักยภาพในการช่วยสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
 • MMN Syndicate Office ร่วมประสานงานด้านข้อมูลบัญชีและการเงินบน PEAK (Cloud Accounting Platform) รวมถึงการจัดการเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ
 • Benchachinda Group ช่วยจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูล
 • TQM ร่วมโครงการช่วยเงินบริจาค และ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ กับสื่อต่าง ๆ ในเครือข่าย และฐานลูกค้าของบริษัทพร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาช่วยรับโทรศัพท์จากผู้ป่วย
 • บริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน) และ ชมรมพนักงานวีจีไออาสา ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค , ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการ, พื้นที่สื่อ และช่วยจัดการด้านระดมทุน
 • Intouch ช่วยสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานความช่วยเหลือในการหาพาร์ทเนอร์เพิ่มเติม

ขอบคุณคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทุกบริษัทที่มีจิตอาสาและเสียสละในการช่วยผู้ป่วยโควิด 1,000 ราย ในครั้งนี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

เทศบาลนครแหลมฉบัง ผนึก UTE เดินหน้าโครงการ Smart City วางระบบแฟลต์ฟอร์ม บริหารจัดการเมือง

เทศบาลนครแหลมฉบัง จับมือ UTE เดินหน้าโครงการ Smart City นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเมืองอัจฉริยะ ด้าน “Smart Community” ภายใต้แนวคิดประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และ...

Responsive image

Microsoft เปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ลดช่องว่างระหว่างเพศ เพิ่มโอกาสในสายงานเทคอย่างเท่าเทียม

Microsoft ได้จับมือกับองค์กรพันธมิตร 13 รายจาก 9 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อประกาศเปิดตัวโครงการ Code; Without Barriers ในวันนี้ ภายใต้จุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางโอกาสระ...

Responsive image

Oracle Corporation ผนึก สสอท. สร้าง Oracle Academy เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีให้เด็กไทย

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) และ Oracle Corporation ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 39 แห่ง พัฒนาต่อยอดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...