ผลงานการวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning จากทีม IDEA Lab พัฒนาโดยคุณปฐมพงศ์ สินธุ์งาม คุณธีรวร อภิชนาพงศ์ คุณอุกฤษฎ์ เลิศวรรณาการ คุณฐณพงศ์ ช่วงยรรยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Open Topic จากการการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 (AIROBIC 2018)

อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  กล่าวว่า การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากโจทย์จริง จึงพัฒนาโปรเจค Machine Learning ผลงาน AI  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรควัณโรคเบื้องต้นจากฟิล์มเอกซเรย์ เพื่อช่วยลดภาระงานแพทย์ที่ปัจจุบันแพทย์ต้องอ่านฟิล์ม เอกซเรย์จำนวนมาก ใช้เวลานาน แต่หากมีเครื่อง Machine Learning ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจะช่วยคัดกรองแยกผู้ป่วยที่เครื่องมีความมั่นใจว่าไม่เป็นผู้ป่วยวัณโรคก็จะสามารถแยกผู้ป่วยเหล่านี้ออกมาได้ ลดการอ่านฟิล์มเอกซเรย์ของแพทย์ได้มาก

คุณอุกฤษฎ์ เลิศวรรณาการ นักศึกษาฟีโบ้ มจธ. เล่าถึงการออกแบบโปรแกรม AI ผลงาน Machine Learning ว่า การทำงานของโปรแกรมจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก นำข้อมูลแผ่นเอกซเรย์ปอดเข้าเครื่อง เนื่องจากแผ่นเอกซเรย์จะติดอวัยวะส่วนอื่นด้วย เช่น แขน โครงกระดูก โดยโปรแกรมจะแยกเฉพาะส่วนรูปปอดออกมา เพื่อนำไปวินิจฉัย ส่วนที่สองจะมี AI อีกตัว ที่จะวินิจฉัยว่าฟิล์มเอกซเรย์นั้น เป็น หรือไม่เป็น โรควัณโรค พร้อมกับเครื่องจะแสดงความมั่นใจของการวินิจฉัยเป็นเปอร์เซ็นต์ ในช่วงการพัฒนาโปรแกรม ทางทีมมีข้อมูลฟิล์มเอกซเรย์ตัวอย่างจากโรงพยาบาลที่มีผลการตรวจจากในห้องแล็บ ทำให้สามารถนำมาพัฒนาโปรแกรม และทดสอบความแม่นยำ โดยขณะนี้การทดสอบพบว่าเครื่องมีความแม่นยำเมื่อเทียบกับผลตรวจจริง ประมาณ 80%

อาจารย์บวรศักดิ์  กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนาเครื่องวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์ม x-ray อัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning หากได้พัฒนาต่อยอดและทำงานร่วมกับโรงพยาบาล ในอนาคตมีเครื่องติดตั้งอยู่ตามโรงพยาบาล จะสามารถคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ลดค่าใช้จ่าย และลดภาระงานให้กับแพทย์ได้

RELATED ARTICLE

Responsive image

บทบาททีม Data Science ของ 'Grab' กับการยกระดับบริการและผลักดัน smart city ด้วย 'ข้อมูล'

Data, AI และ Machine Learning คือสามคำสุดฮอตที่พ่วงมาด้วยกันในช่วงเวลานี้ เมื่อหลายองค์กรมีความพยายามค้นคว้าและพัฒนาระบบข้อมูลให้ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยทีม Data scienti...

Responsive image

ทำความรู้จัก AI, Machine learning, Deep learning ฉบับเข้าใจง่าย

ทุกวันนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่าหันไปทางไหนก็ได้ยินคนพูดเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายคนต่างกังวลว่ามันจะเข้ามาแย่งงานในอนาคตไหม ทำไมบางองค์กรถึงประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ แต่ท...

Responsive image

ทุกวิกฤตมีโอกาส! 3 ภาษาคอมที่ควรเรียนในช่วงโรคระบาด COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กินระยะเวลามายาวนานกว่า 2 เดือน และทำให้หลาย ๆ คนต้องประสบกับความยากลำบากต่าง ๆ ไม่ว่าจะต้องกักตัว หยุดงาน แต่ทำอย่างไรได้ เมื่อ Social...