บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (INFOFED) Startup สาย Tech ผู้ก่อตั้ง Thailand E-Sports Arena ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ จัดงาน “eArena Academy : Tech for Tour เทคโนโลยีเราพร้อมหรือยังสำหรับการท่องเที่ยว” แสดงศักยภาพในการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาสื่อใหม่ๆ ด้วยการจัดแสดงสื่อ VR เพื่อการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจัดแสดงผลงานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจบนเวที พบกับเหล่ากูรูด้านเทคโนโลยีที่จะมาให้ความรู้ และอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี สร้างความตื่นตัว กระตุ้นทุกภาคส่วน พัฒนาสื่อดิจิทัลของไทย ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ณ Thailand E-Sports Arena ชั้น 5 ศูนย์การค้า The Street รัชดา

คุณจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโฟเฟด จำกัด และผู้ก่อตั้ง Thailand E-Sports Arena กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว บริษัทฯ ได้จัดงาน “eArena Academy : Tech for Tour เทคโนโลยีเราพร้อมหรือยังสำหรับการท่องเที่ยว” เพื่อแสดงศักยภาพในการผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วย Digital Content Marketing ผ่านกิจกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ และเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ด้วยการจัดให้มีเสวนาที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปกรณ์ เกม และการพัฒนาบุคลากรในวงการเทคโนโลยี มาให้ความรู้ และแนวทางในการต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว จากพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, eSports กับการท่องเที่ยวก้าวใหม่สำหรับการท่องเที่ยวไทย โดย Thailand E-Sports Arena, การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์สื่อ VR โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นวัตกรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบริษัท โปรทอยส์ จำกัด และการพัฒนาสื่อ VR และเกมส่งผลอย่างไรกับการท่องเที่ยว โดย MAD Virtual Reality Studio”

“นอกจากการจัดเสวนาในงาน Tech for Tour เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ ก่อนนำไปต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ แล้ว ยังมี Show Case แสดงสื่อสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจากเหล่าผู้ผลิตสื่อฯ นิสิต นักศึกษา พร้อมกับจัดพื้นที่บริเวณ Play Zone จัดแสดง VR จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงท่องเที่ยวมากขึ้น”คุณจิรยศ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน คุณชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อดิจิทัล และมีแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตลาดด้านการท่องเที่ยว โดยไม่เพียงแต่นำร่องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังได้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวด้วยการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการไทยให้มีการพัฒนาสื่อใหม่ สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

“เราตั้งใจที่จะผลักดันการพัฒนาและการใช้สื่อรูปแบบใหม่ ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเราให้ความสำคัญกับการนำสื่อดิจิทัลเหล่านี้มาใช้ต่อยอด เพื่อให้ตอบรับกับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ เราได้พัฒนาและนำเสนอ Digital Content เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งสื่อในรูปแบบ VDO 360 องศา, VDO Drone, VDO Infographic, VDO Clip, Infographic และ Interactive VR ซึ่งเราได้เผยแพร่สื่อเหล่านี้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง Social Media ของ ททท. อาทิ YouTube Channel “Amazing Thailand” (www.youtube.com/Thailand) " คุณชมพู กล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

INFOFED นำขบวน VR Truck ให้ความรู้แก่นักเรียนและสถานศึกษา

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด (INFOFED) จัดกิจกรรม VR Truck ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ VR (Virtual Reality) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมพัฒนาห้อ...

Responsive image

วีดีโอสรุป FinTech Ecosystem เข้าใจภาพกว้างของฟินเทคในไม่เกิน 2 นาที

FinTech คืออะไร? มีใครบ้างเป็น FinTech ในโลก ในภูมิภาค และในประเทศ? มาพบคำตอบที่ช่วยให้คุณเห็นภาพแบบกว้างของฟินเทคได้ในเวลาไม่เกิน 2 นาที กับ Motion Graphic ชิ้นนี้......

Responsive image

Infofed เปิด Pre-Series A รับลงทุนจาก GameWith บริษัทเกมจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเป็นรายแรก

Infofed Startup ด้าน eSports สัญชาติไทย เจ้าของสนามแข่ง Thailand eSports Arena ประกาศรับเงินลงทุนจาก GameWith บริษัทเกมขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นในรอบ Pre-Series A เป็นรายแรก...