InsightEra พารู้จัก MarTech เครื่องมือทำการตลาดยุคดิจิตอล ตัวช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจไทย | Techsauce /* */ /* */

InsightEra พารู้จัก MarTech เครื่องมือทำการตลาดยุคดิจิตอล ตัวช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือ MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดธุรกิจผู้ให้บริการด้าน MarTech จำนวนมาก และแนวโน้มยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด 

ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือ MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดธุรกิจผู้ให้บริการด้าน MarTech จำนวนมาก

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้พฤติกรรม วิถีการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม นักการตลาดจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ “พฤติกรรมผู้บริโภค” ภายใต้โลกยุคดิจิทัล จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ หรือที่เรียกว่า Digital Transformation โดยเฉพาะการทำ Marketing 

เมื่อจุดเริ่มต้นของ MarTech ถูกสร้างมาช่วยจัดการข้อมูลมหาศาลในโลกยุคดิจิทัล Social Listening จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ถูกใช้โดยนักการตลาดในวงกว้าง เพราะสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที ไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในการสื่อสาร และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แค่ Social Listening อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับการตลาดดิจิทัล ทำให้ปัจจุบันมีเครื่องมือเพื่อการตลาดดิจิทัลที่หลากหลาย ครบทุกมิติ และที่สำคัญถูกพัฒนาโดยคนไทยอย่าง “InsightEra” มาเสริมศักยภาพทางการตลาดให้ธุรกิจไทยเติบโตมากยิ่งขึ้น จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

"PLANNING SOLUTIONS" วิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำ แบบ 360 องศา 

ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือ MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดธุรกิจผู้ให้บริการด้าน MarTech จำนวนมาก

ตัวช่วยแรก ๆ ที่นักการตลาดมักจะนึกถึง เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า ความนิยมของตลาด รวมถึงความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อวางกลยุทธ์ธุรกิจที่แม่นยำ โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นลง เมื่อเทียบกับการทำ Market Research แบบเดิม ๆ ให้คุณได้วิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลได้ลึกขึ้น แม่นยำขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ เช่น 

  • DOM เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค ที่จะช่วยพัฒนากลยุทธ์และแผนการตลาดของให้ดียิ่งขึ้นด้วยความสามารถหลากหลาย ด้วยที่เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยนักพัฒนาคนไทย ทำให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยเป็นอย่างดี พร้อมด้วยภาษาอังกฤษก็มีความแม่นยำ
  • BRAIN เครื่องมือ Competitor’s Analytics ที่มาช่วยติดตามความเคลื่อนไหว และวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคู่แข่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และโอกาสในการแข่งขันให้ธุรกิจ ช่วยให้คุณเข้าใจธุรกิจของคุณและคู่แข่งในทุกด้าน 

"OPERATION SOLUTIONS" ยกระดับการตอบรับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือ MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดธุรกิจผู้ให้บริการด้าน MarTech จำนวนมาก

การบริหารจัดการ Social media ทุกช่องทางได้ในที่เดียว อีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้ธุรกิจ ช่วยให้นักการตลาดสื่อสารและให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เช่น 

  • ALICE เทคโนโลยี Chatbot ที่เข้าใจ ภาษาไทย 100% สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วย AI Machine Learning ให้ คุณไม่พลาดทุกโอกาสในการขายและบริการ 
  • CENT ระบบเชื่อมโยงทุก Social Media Account ให้สามารถบริหารจัดการผ่าน ระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ หรือ ตอบข้อความ inbox พร้อม Dashboard แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

"ANALYTICS SOLUTIONS" จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือ MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดธุรกิจผู้ให้บริการด้าน MarTech จำนวนมาก

อีกหนึ่งตัวช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ทำ Customer Segmentation ให้คุณรู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับลูกค้าคุณ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการขาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย ด้วยระบบ CRM ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ไปวางแผนการตลาดต่อได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น 

  • HUBSPOT CRM ตัวช่วยวิเคราะห์และจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อต่อยอดในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Marketing Automation การบริการจัดการงานขาย (Sale process management) ไปจนถึง การจัดการบริการหลังการขาย (After sale services management) เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

"CAMPAIGNS SOLUTIONS" สร้างแคมเปญการตลาดโดดเด่น เร่งยอดขายให้เติบโต

ในยุคที่มีจำนวนข้อมูลมหาศาล “Marketing Technology” หรือ MarTech กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดยุคปัจจุบัน และจะกลายเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจที่คว้ามันไว้ได้ ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดธุรกิจผู้ให้บริการด้าน MarTech จำนวนมาก

เครื่องมือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการทำแคมเปญ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งการวัดผลที่แม่นยำ ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มผลตอบรับของแคมเปญมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะทำให้นักการตลาดประสบความสำเร็จในการจัดทำแคมเปญสื่อสารการตลาด เช่น 

  • 1Palette แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมในทุกมิติ ช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำสำหรับการทำแคมเปญด้วยเทคโนโลยี Big Data และ AI พร้อมแนะนำกลยุทธ์การนำไปใช้ทำโฆษณาให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าภายใต้การแข่งขันทางการตลาดในยุคดิจิทัล MarTech นับเป็นตัวช่วยสำคัญที่นักการตลาดจะขาดไม่ได้ เพราะด้วยเทรนด์การตลาดที่หมุนเปลี่ยนไป ทำให้ต้องขับเคลื่อนและวัดกันที่ “ความเร็ว” และ “ความแม่นยำ” ซึ่งการทำการตลาดแบบเดิมไม่สามารถทำได้ 

ดังนั้น การมีตัวช่วยอย่าง InsightEra ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล แน่นอนว่าในปี 2022 จะมีการเเข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น หลังจากที่บริษัทรายใหญ่เริ่มกลับมาตื่นตัว นอกจากนั้นที่ผ่านมายังมีดิสรัปเตอร์ใหม่ๆ ทั้งสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดเล็กและกลางเกิดขึ้นมากมาย หากเราไม่มีเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจน และยังไม่สามารถหาเครื่องมือที่จะมาช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเราได้ อาจจะกลายเป็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ในโลกใบเก่าตลอดไป

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ MarTech เร็ว ๆ นี้ทาง InsightEra เตรียมพาทุกท่านไปสัมผัส เปิดประสบการณ์โลกของ MarTech ที่เหนือกว่า สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/InsightEraTH/  

RELATED ARTICLE

Responsive image

Deliveree ระดมทุน Series C มูลค่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อยอดการเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์รูปแบบดิจิทัลใน SEA

Deliveree ประกาศความสำเร็จในการระดมทุนมูลค่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2.46 พันล้านบาท ในรอบการระดมทุนระดับ Series C นำโดย Gobi Partners และ SPIL Ventures และมี Inspire Ventures ...

Responsive image

Krungthai COMPASS ชี้ อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. พุ่งต่อเนื่องที่ 7.7% คาดทั้งปีอยู่ที่ 6.1%

Krungthai COMPASS ชี้ อัตราเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. พุ่งต่อเนื่องที่ 7.7% คาดทั้งปีอยู่ที่ 6.1% สาเหตุสำคัญจากราคาพลังงานที่จะยังอยู่ในระดับสูง จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนและ...

Responsive image

Kaidee Property จับมือ Ananda ขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่ง 4 โครงการคุณภาพสู่ตลาด

Kaidee Property จับมือ Ananda ขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่ง 4 โครงการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองในยุคดิจิทัล จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อทำการตลาดร่วม...