โอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ยุคเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต | Techsauce

โอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ยุคเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ต

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสุกงอมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งสำคัญ มีโอกาสในการสร้างการเติบโตระยะยาวที่โดดเด่นแก่นักลงทุนถึง 3 ตัวด้วยกันตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในทีมตลาดทุนเกิดใหม่ของ แฟรงคลิน เทมเพิลตัน นายเคลาส์ บอร์น และ นางสาว อี้ ผิง เลี่ยว: ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค และอุตสาหกรรมเกม

เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตโควิด-19 เร่งความเร็วการนำอินเทอร์เน็ตมาใช้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คล้ายคลึงกับกรณีการระบาดของโรคซาร์ส1 ที่กระตุ้นการเกิดยุคดิจิทัลในประเทศจีนเมื่อ 10 ปีที่แล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งยังมีปัจจัยเกื้อหนุนมากมายที่มาตรงจังหวะกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์กับองค์กรธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประชากรรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมกับมือถือ  (Mobile First)  การปรับปรุงเครือข่ายด้านการสื่อสารและราคาสมาร์ทโฟนที่จับต้องได้ ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบริการอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ในภูมิภาคฯ 

เราเห็นศักยภาพมหาศาลในเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางนวัตกรรมที่พัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีโอกาสการลงทุนที่โดดเด่นอยู่ 3 กลุ่มที่จะสร้างการเติบโตระยะยาวให้กับนักลงทุน ได้แก่

  • E-Commerce: อุตสาหกรรมนี้ไม่มีการเข้าไปเจาะลึกมากเท่าที่ควรแม้จะมียอดขายพุ่งทยาน ซึ่งการขยายของโมเดลธุรกิจที่แตกต่างกันนั้นสร้างโอกาสกับธุรกิจขนาดเล็กแบบเดิมให้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในระบบดิจิทัล
  • เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech): ประชากรกลุ่มที่ไม่มีบัญชีธนาคารและใช้เงินสดเป็นหลักได้หลั่งไหลเข้าสู่บริการจากบริษัทฟินเทคหลายแห่ง โดยบริษัทฯ ส่วนใหญ่นำเสนอบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallets) เป็นประตูด่านแรกเพื่อเปิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายขึ้น
  • อุตสาหกรรมเกม: เกมต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นเพราะการขยายฐานผู้เล่นไปทั่วโลก โดยหลาย ๆ เกมยังเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเป็นโซเชียลที่รวมฟังก์ชั่นการแชทและโหมดความบันเทิงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่นและเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้

รายชื่อบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะช่วยฟื้นคืนตลาดหุ้นต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่โฟกัสมุมมองเศรษฐกิจแบบเก่าได้ถูกเงาเศรษฐกิจใหม่จากเอเชียเหนือมาทาบทับ บริษัทเหล่านี้ยังสามารถเสนอความหลากหลายด้านการลงทุนผ่านธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนที่เข้ามาถือหุ้นกันอย่างกว้างขวาง เราเชื่อว่านักลงทุนประเภทมุ่งหวังผล (Active Investors) แบบเราจะสามารถผสมผสานข้อมูลเชิงลึกจากการขยายตัวทางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคเอเชียเหนือและมุมมองจากทีมวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามาใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน และสร้างความได้เปรียบพร้อมรับโอกาสที่ดีที่สุดในการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงรวมถึงเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินต้น มูลค่าของการลงทุนสามารถขึ้นและลงได้เสมอ และนักลงทุนอาจไม่ได้ทุนคืนเต็มจำนวน บางครั้งราคาหุ้นผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรง เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท อุตสาหกรรมหรือภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ หรือจากปัจจัยภายนอกทั่วไป ความเสี่ยงเฉพาะมีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจ แนวทางการซื้อขาย ความพร้อมของข้อมูล ข้อจำกัดของตลาด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและนโยบายด้านการเงิน ซึ่งการลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงสูงจากปัจจัยลักษณะเดียวกัน ดังนั้นขอบเขตการลงทุนที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ไปยังประเทศ อุตสาหกรรม ภูมิภาค ภาคส่วน หรือประเภทของการลงทุนแบบครั้งคราว อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการพัฒนาที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่มุ่งเน้นมากกว่ากลยุทธ์การลงทุนในประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม ภาคส่วน หรือการลงทุนที่หลากหลายมากกว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เติบโตไวอย่างภาคเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ (ซึ่งได้ชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเร็วระดับหนึ่ง) อาจส่งผลให้ราคาผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐฯ ที่ส่งผลต่อบริษัทฯ เหล่านั้น อาทิ การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรือกฎระเบียบในการอนุมัติยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ และมีโอกาสเติบโตน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงกว่า เช่น จีนอาจต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างมาก ซึ่งการลงทุนในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของจีนมีความเสี่ยงเฉพาะทางกฎหมาย กฎระเบียบ การเมือง และเศรษฐกิจ เป็นต้น


RELATED ARTICLE

Responsive image

CP เดินหน้าแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ให้กลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค

CP เดินหน้าแจกฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ตามโครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" ให้กลุ่มเปราะบาง-องค์กรพันธมิตร-จิตอาสาทั่วทุกภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี" นำร่อง...

Responsive image

Innobic เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical และ Adalvo เพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย

อินโนบิก (เอเซีย) เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น Lotus Pharmaceutical และ Adalvo ดึงความร่วมมือต่างประเทศ บุกตลาดยาขนาดใหญ่ระดับโลก พร้อมเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยามาตรฐานสากลให้แก่คนไทย...

Responsive image

บทบาทของ NFT ในตลาดประเทศไทย: Finder เผย ไทยครองอันดับ 2 ประเทศที่มีเจ้าของ NFT สูงที่สุด

จากรายงาน Global NFT Adoption ของ Finder.com สำรวจ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 28,000 คนเผยให้เห็นว่า 26.6% ของคนไทยเป็นเจ้าของ NFT ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 11.7% ทำให้ประเทศไท...