รพ.บำรุงราษฎร์เปิดใช้ InterSystems TrakCare ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ | Techsauce

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดใช้ InterSystems TrakCare ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

InterSystems ผู้นำด้านเทคโนโลยีข้อมูลสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดใช้งาน InterSystems TrakCare® ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record / EMR) นวัตกรรมโซลูชั่นใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยแบบครบวงจร เพื่อรองรับการให้บริการด้านการแพทย์ระดับโลก พร้อมตอบโจทย์ในการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านความพึงพอใจของผู้ป่วย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการจัดการต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Photo: รพ.บำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรอิสระทางด้านสาธารณสุขระดับสากลที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล The Joint Commission International (JCI) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI นี้และยังได้ผ่านการรับรอง Reaccredited มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน, มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล จาก The College of American Pathologists (CAP), มาตรฐานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ DNV-GL’S MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD หรือแม้กระทั่งรายการ CNN Inside man ที่เผยแพร่เรื่องราวด้านการแพทย์ให้กับผู้ชมทั่วโลก นอกจากนี้ในปี 2561 ทางโรงพยาบาล ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 15 รางวัล จากองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนการบริบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรักษาพยาบาลของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ขณะนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ทำการติดตั้งระบบ TrakCare ทั่วทั้งโรงพยาบาลแล้ว โดยระบบนี้จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยและเชื่อมผสานระบบทางการแพทย์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็น ห้องฉุกเฉิน การคลอดบุตร การผ่าตัด รังสีวิทยา ห้องปฏิบัติการทางคลินิก และเภสัชกรรม ซึ่งจะส่งมอบประสบการณ์ด้านบวกสู่ผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

นายเคนนี่ ลิม ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า "ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 95% ในหลายแผนก นอกจากนั้น การใช้งานนวัตกรรม TrakCare ยังทำให้โรงพยาบาลสามารถลดการใช้กระดาษลงอย่างมาก รวมไปถึงการใช้ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยลดเวลาในการเดินทางสำหรับผู้ป่วยอีกด้วย"

ด้วยการจัดการงานแบบที่ไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษและระบบการรายงานอัตโนมัติ จะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในเวลาที่น้อยลง ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคหรือการตรวจสุขภาพ เป็นต้น รวมไปถึงการได้รับประโยชน์เบื้องต้นอื่น ๆ ทั้งการปรับปรุงที่นำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย และประสิทธิภาพขององค์กรที่มากขึ้น

การใช้ TrakCare หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยแบบนี้ จะช่วยให้กระบวนการการรักษาพยาบาลของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังมีการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างทีมดูแลผู้ป่วยและแผนกต่าง ๆ อีกด้วย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกของ TrakCare สามารถแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยบนความเสี่ยงระดับต่าง ๆ รวมถึงการเกิดอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างยา การซ้ำซ้อนในการรักษา และคำสั่งซ้ำ นอกจากนี้ ยังผนวกเข้ากับเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย และใช้ในการจัดการยาแบบ Closed-loop ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังเป็นโรงพยาบาลอันดับแรก ๆ ที่ได้เริ่มใช้งาน TrakCare Lab Enterprise ระบบการจัดการธุรกิจห้องปฏิบัติการคลินิก และโมดูลแบบครบวงจรภายในระบบ TrakCare ซึ่งทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เพิ่มศักยภาพกระบวนการห้องปฏิบัติการทางคลินิกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน InterSystems HealthShare® ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับระบบ Non-TrakCare ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งเป้าว่า การพัฒนาในครั้งนี้จะมีผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลในอนาคต ด้วยข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลเดียว ซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายเคนนี่กล่าวเสริมว่า "เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะได้เห็นเกือบทุกเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลายเป็นดิจิตอล ความท้าทายของเราคือการทำให้เครื่องมือเหล่านั้นรวมเข้ากับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และบริหารจัดการด้วยโซลูชันแบบองค์รวม"

ด้าน นายเคอร์รี สตราตตัน กรรมการผู้จัดการแห่ง InterSystems ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “InterSystems รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อส่งมอบการรักษาพยาบาลระดับโลกแก่ผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนลูกค้าของ TrakCare จาก 25 ประเทศ ซึ่งได้รับประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลกที่ผนวกอยู่ในผลิตภัณฑ์และโครงสร้างของภูมิภาคที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแต่ละท้องถิ่น”

RELATED ARTICLE

Responsive image

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดิน...

Responsive image

เปิดรับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ OIC InsurTech Award 2022 เพื่อเป็นสุดยอดนักนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัยแห่งปี OIC InsurTech Award 2022 เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล และของรางวัลอื่น ๆ รวมม...

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...