Intouch จับมือ Event Pop พัฒนา Platform ตอบโจทย์ธุรกิจ MICE เมืองไทย | Techsauce

Intouch จับมือ Event Pop พัฒนา Platform ตอบโจทย์ธุรกิจ MICE เมืองไทย

ปัจจุบันการจัดงานอีเว้นท์และธุรกิจไมซ์ (MICE) กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและมีอัตราจับจ่ายใช้สอยสูงกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจแขนงนี้กันมากขึ้น พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจ

อินเว้นท์ (InVent) โครงการร่วมลงทุนของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งลงทุนด้านธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี ได้เข้าไปลงทุนใน อีเว้นท์ ป็อป (Event Pop) ผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มจัดการงานอีเว้นท์แบบครบวงจร (End-to-End Event Management Platform) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยบริหารงานอีเว้นท์อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณคิมห์ สิริทวีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “InVent มองหาโอกาสในการลงทุนกับสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้กับคนที่มีไอเดียสดใหม่อยู่เสมอ สำหรับ Event Pop เป็นสตาร์ทอัพที่น่าจับตามอง เนื่องจากใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นแกนหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดให้การจัดงานอีเว้นท์ออกจากกรอบเดิมๆ และทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของการร่วมลงทุนครั้งนี้คือนำเงินทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และขยายธุรกิจเข้าสู่ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งช่วยผลักดันและยกระดับอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นท์ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก”

“แพลตฟอร์มของ Event Pop สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้จัดงานอีเว้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งงานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายบัตร การบริหารจัดการในงาน เช่น การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในงาน จนถึงการนำผลของการจัดงานมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และพัฒนาต่อไป สำหรับผู้เข้าชมงานอีเว้นท์นั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไป (mass) หรือกลุ่มเฉพาะ (niche) ก็สามารถเข้าถึงงานอีเว้นท์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานดนตรี กีฬา งานสัมมนาและฝึกอบรมที่ตรงกับความสนใจของแต่ละกลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านมือถือ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์นั้นๆ พร้อมต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในฐานะประเทศเป้าหมายสำหรับการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ของภูมิภาค อันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศวิธีหนึ่ง” ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาธุรกิจและบริษัทร่วมทุน และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนInVent บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาธุรกิจและบริษัทร่วมทุน และหัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุนInVent บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อีเว้นท์ ป็อป โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิตเต็ด เผยว่า “ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา ไปจนถึงกิจกรรมในธุรกิจไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมขององค์กร (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibition) นวัตกรรมของ Event Pop จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้จัดงาน โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค และความคิดเห็นหลังจากเข้าร่วมงานมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงลึก ให้บริการการจัดการที่ครบวงจรนับตั้งแต่การขายบัตรออนไลน์ การลงทะเบียนเข้างาน ไปจนถึงระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องและตรงกลุ่มเป้าหมาย”

คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อีเว้นท์ ป็อป โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิตเต็ด

Event Pop ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้บริการผู้จัดงานอีเว้นท์ไปแล้วกว่า 3,000 งาน นอกเหนือจากการลงทุนในระดับซีรี่ส์ เอ ด้วยเงินลงทุนจำนวนกว่า 53 ล้านบาทแล้ว โครงการInVentยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือสตาร์ทอัพในเรื่องของระบบการจัดการหลังบ้าน และการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงตลาดใหม่ๆ ได้ สำหรับกรณีของ Event Pop นั้น หลังจากเป็นพันธมิตรกับ InVent สามารถรองรับงานอีเว้นท์ได้มากขึ้น และครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมบันเทิง กีฬา การศึกษา ธุรกิจ ฯลฯ ในรูปแบบของการเชื่อมต่อ B2B และ B2C เข้าด้วยกัน (B2B2C)

ล่าสุด Event Pop ได้เปิดตัวนวัตกรรม สเปซ (Space) ซึ่งเป็น Digital Platform ที่สร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับงานอีเว้นท์ ผ่านแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์โดยใช้ระบบสมาชิกเข้ามาช่วยให้สามารถเข้าถึง วิเคราะห์ และสร้าง  ปฎิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

คุณภัทรพรอธิบายถึงนวัตกรรมใหม่นี้ว่า “Event Pop พัฒนา สเปซ (Space) ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จากเดิมที่การจัดงานอีเว้นท์เคยเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) เราได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วม (Engagement) มากขึ้น ด้วยกลยุทธ์ Content Marketing และการให้ข้อมูลที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานซึ่งขณะนี้ สเปซ มียอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น จากการเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ประมาณ 70%”

“เนื่องจากการจัดงานอีเว้นท์และกลุ่มธุรกิจ MICE มีความจำเป็นต้องสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่ม สเปซจะเข้ามาตอบโจทย์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การนำส่งเนื้อหา ไปจนถึงการวัดผลของการรับเนื้อหา รวบรวมทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานและช่วยให้ผู้จัดงานสามารถบริหารจัดการและดูแลภาพรวมของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในแอปพลิเคชันเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดงานขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีต้นทุนมากพอที่จะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองได้เหมือนผู้จัดงานรายใหญ่” คุณภัทรพรกล่าวเสริม

การลงทุนของโครงการ Invent ใน Event Pop เริ่มต้นเมื่อปี 2560 โดย อีเว้นท์ ป็อป เป็นสตาร์ทอัพลำดับที่ 12 ที่ InVent เข้าไปร่วมลงทุน สำหรับในปี 2561 อินทัชจะยังคงเน้นการลงทุนในด้านธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีต่อไป โดยจะเน้นไปที่ Tech Startup ด้าน Data Analysis, AI, FinTech และแอปพลิเคชัน

RELATED ARTICLE

Responsive image

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดิน...

Responsive image

เปิดรับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ OIC InsurTech Award 2022 เพื่อเป็นสุดยอดนักนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัยแห่งปี OIC InsurTech Award 2022 เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล และของรางวัลอื่น ๆ รวมม...

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...