KBank สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุน 2.5 เท่า เป็น 9,600 ลบ. มุ่งให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ | Techsauce

KBank สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุน 2.5 เท่า เป็น 9,600 ลบ. มุ่งให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ

KBank สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุน 2.5 เท่า เป็นกว่า 9,600 ล้านบาท มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ

KBank

ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) อนุมัติให้ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุนกว่า 2.5 เท่า จาก 2,700 ล้านบาท เป็น 9,600 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการเป็นแหล่งทุนให้แก่เจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ (Transactional Ecosystem) 

รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญ คาดจะสามารถดำเนินธุรกิจในเวียดนามได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ติดอยู่ใน 20 อันดับแรกในประเทศเวียดนาม ภายในปี 2570

คุณชัช เหลืองอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม จึงเดินหน้าเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความพร้อมทั้งในด้านการปล่อยสินเชื่อและการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยล่าสุด ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) อนุมัติให้ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุนกว่า 2.5 เท่า จาก 2,700 ล้านบาท เป็น 9,600 ล้านบาท 

ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมบูรณ์ให้การบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ (Transactional Ecosystem)ของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจและประชาชนในเวียดนามที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs และลูกค้ารายย่อย ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า และพร้อมขยายไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต 

โดยธนาคารจะนำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคโนโลยี การจัดการความเสี่ยง การเชื่อมต่อระดับภูมิภาค และการสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ธนาคารจะเดินหน้าขยายการบริการให้เข้าถึงลูกค้าทุกระดับและเพื่อเชื่อมต่อโอกาสให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เริ่มหันมาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการให้สินเชื่อดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อได้สะดวก โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีของธนาคารในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งของไทยไปต่อยอดแก่ลูกค้าในเวียดนาม ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น KBank Biz Loan ที่ให้สินเชื่อแก่ร้านค้าขนาดเล็กผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน K PLUS Vietnam  

นอกจากนี้จะมีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม (Alternative Data) ซึ่งช่วยให้ธนาคารส่งมอบบริการไปยังกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้ยาก (Underbanked) ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ได้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวก แม่นยำ และปลอดภัย ตั้งเป้า มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ติดอยู่ใน 20 อันดับแรกในประเทศเวียดนาม ภายในปี 2570

นอกจากนี้ธนาคารจะต่อยอดฐานลูกค้าปัจจุบันของ K PLUS Vietnam ที่มีมากกว่า 470,000 รายภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปีนี้ ให้กลายเป็น 1.3 ล้านรายภายในสิ้นปี 2566 ที่นอกจากผ่านการสร้างความแข็งแรงทางเทคโนโลยีดังที่กล่าวมาแล้ว ธนาคารพร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผ่านการทำการตลาด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและไว้ใจธนาคารให้มากขึ้น และเลือกใช้เราเป็นธนาคารที่ลูกค้าใช้เป็นหลัก (Operating Bank) ต่อไป

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครั้งแรกในไทยและอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลลัพธ์ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney Transplantation) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ...

Responsive image

“The Leader’s DNA” ปลดล็อก DNA ผู้นำ สู่พลังขับเคลื่อนองค์กร เสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านการสื่อสารและสร้าง Brand Image

พบกับงาน “The Leader’s DNA” from Personal Influence to Organizational Impact ที่จะเผยเคล็ดลับในการสร้าง DNA ขององค์กรผ่าน “ผู้นำองค์กร”...

Responsive image

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024...