UiPath และ KPMG ประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี RPA มาสนับสนุนการทำงานให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อวางระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ มีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

KPMG ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ UiPath บริษัทชั้นนำด้านซอฟต์แวร์ในการใช้หุ่นยนต์เพื่อการทำงานแบบอัตโนมัติ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี RPA ไปสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพการให้บริการขององค์กร โดยการร่วมมือครั้งนี้จะทำให้KPMG ประเทศไทย สามารถให้บริการด้าน RPA โดยใช้ซอฟต์แวร์ของ UiPath เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรทั้งในระดับนานาชาติ ภูมิภาค รวมไปถึง SMEs ต่างๆ อีกด้วย

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาดท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันนั้น องค์กรจำเป็นต้องหาโซลูชั่นเพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานให้มีความคล่องตัวและเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าได้ โดยความร่วมมือกับ UiPath ในครั้งนี้จะทำให้KPMG ประเทศไทยสามารถให้บริการองค์กรต่างๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีมาร่วมพัฒนากระบวนการทำงานให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งมีความคล่องตัวสูงสุด โดยเป้าหมายในการใช้ RPA นั้นสามารถครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการทำงานตั้งแต่ Front-End ไปถึง Back-End โดยมุ่งเน้นในกระบวนการที่ทำเป็นประจำ มีรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมได้ในหลายส่วนงาน เช่น บัญชีและการเงิน การบริหารงานสาขา หรืองานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อองค์กรสามารถแบ่งเบาการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี RPA นั้น พนักงานขององค์กรจะสามารถให้ความสำคัญในด้านอื่นๆ เช่น การวางกลยุทธ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการพบปะลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

“เราเล็งเห็นประโยชน์จากการนำ RPA มาใช้ ทั้งสำหรับลูกค้าของเรา และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม” คุณวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPMG ประเทศไทย กล่าว “ประเทศไทยกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และองค์กรในประเทศกำลังขยายตัวเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้น RPA จะช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร UiPath เป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงด้าน RPA โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในการให้บริการแก่ลูกค้าระดับภูมิภาคเอเชีย โดยทางKPMG ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ของ UiPath มาต่อยอด และส่งเสริมเพื่อสามารถให้บริการและสร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา”

UiPath และKPMG ประเทศไทย ได้นำร่องการให้บริการ RPA 2 โครงการแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการเงิน สำหรับองค์กรในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น RPA ได้ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานมากถึง 10 กระบวนการและองค์กรมีแผนจะขยายการใช้ RPA ไปสู่ระดับสากลในอนาคตอันใกล้อีกด้วย ในส่วนของธุรกิจการเงินนั้น ทางKPMG ได้นำ RPA มาปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่หน้าบ้าน จนถึงส่วนงานสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 3 กระบวนการหลักเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทได้มีแผนขยายการใช้ RPA ให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกด้วย

คุณมาลินา เพลตัน หัวหน้าภูมิภาคอาเซียนบริษัท UiPath กล่าวว่า “ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางเราได้จับมือกับKPMG ประเทศไทย เพื่อให้บริการโซลูชั่น RPA ให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต KPMG ประเทศไทย เป็นองค์กรแนวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเข้าใจถึงบทบาทของ RPA ทีมีต่อความสำเร็จของลูกค้า โดยโครงการต่างๆ ที่เราร่วมดำเนินการกันอยู่ในปัจจุบันได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และทางเราพร้อมและยินดีที่จะช่วยให้ลูกค้านำ RPA มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อความสำเร็จในอนาคตมากยิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับKPMG อินเตอร์เนชั่นแนล

KPMG เป็นเครือข่ายระดับโลกของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบบัญชี ภาษี และการให้คำปรึกษา เราดำเนินงานใน 154 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 200,000 คน ที่ทำงานร่วมกันในบริษัทสมาชิกทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิกเครือข่ายKPMGจะถือเป็นสมาชิกของKPMG อินเตอร์เนชั่นแนล โคออเปอเรทีฟ (KPMG International) KPMG อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทสัญชาติสวิส ทั้งนี้ แต่ละบริษัทที่เป็นสมาชิกKPMGเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจากกัน และมีอิสระตามกฎหมาย

เกี่ยวกับ KPMG ประเทศไทย

KPMG ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ KPMG อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,700 คน

เกี่ยวกับ UiPath UiPath เป็นบริษัทชั้นนำผู้สร้างแพลตฟอร์ม RPA มาเพื่อสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและระบบสารสนเทศ ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 1,800 ราย ซึ่งรวมทั้งองค์กรเอกชน และภาครัฐต่างๆ ที่นำ RPA มาใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว แม่นยำ เพิ่มประสิทธิผล และ สอดคล้องตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ของลูกค้าตลอดกระบวนการธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

UiPath มีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 250,000 คนทั่วโลก ที่พร้อมช่วยให้องค์กรต่างๆ ปฏิวัติกระบวนการทางธุรกิจให้มุ่งไปสู่ยุคดิจิตอล UiPath มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มหานครนิวยอร์ค และให้บริการครอบคลุม 14 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดย UiPath เกิดจากการร่วมทุนมากกว่า 400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เช่น Accel, CapitalG, KPCB, Credo Ventures, Earlybird’s Digital East Fund, Sequoia Capital และ Seedcamp

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UiPath ได้ที่ https://www.uipath.com

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB จับมือ Google เปิดตัว Google My Business ช่วย SME Go Online

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศความร่วมมือกับ Google บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ระดับโลก ผลักดัน Business Solution ในชื่อ Google My Business เพื่อสนับสนุนลูกค้ากลุ่มธุรกิจ SME แบบ Physical Store ใ...

Responsive image

SCB Business Center โฉมใหม่เพื่อ SME ไทยมี Co-working และ ให้ทำธุรกรรมการเงิน 24 ชม.

ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อยอดแคมเปญ “SME Fighto” ปรับโฉม SCB Business Center ให้กลายเป็นจุดศูนย์รวมของคนอยากทำธุรกิจ...

Responsive image

SCB เทหมดหน้าตัก ประกาศ 'ยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับ SME'

ต้องยอมรับว่าในเวลานี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME กว่า 3 ล้านราย ในไทยรู้สึก "เหนื่อย" ต่อการทำธุรกิจ และหาก SME เหนื่อย ธนาคารก็เหนื่อยเช่...