KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG หนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม | Techsauce

KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG หนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม

ในปี 2564 เคพีเอ็มจี (KPMG) ได้ประกาศแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG เป็นครั้งแรกภายใต้รายงาน Our Impact Plan ซึ่งเป็นการรวบรวมปณิธานของเดิมและที่ดำเนินการอยู่ด้าน ESG เข้าไว้ด้วยกัน 

KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG หนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม

โดยให้ความสำคัญ 4 ด้านหลักคือ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของเคพีเอ็มจีที่มีต่อการยึดมั่นในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact principals) โดยปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs) 

ในวันนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้เผยแพร่รายงานผลสำเร็จและความคืบหน้าของแผนงานนี้ โดยเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนและผู้บริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 

ซึ่งผลสำเร็จในปี 2564 มีดังนี้

 • โลก: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
  • ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเน็ตซีโร่ (Net-zero carbon emission) ภายในปี 2573

  • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Gross emission) ลดลงร้อยละ 43 จากปีฐาน 2562

  • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อบุคคล (Gross emission per individual) ลดลงร้อยละ 46 จากปีฐาน 2562

  • รีไซเคิลขยะได้ทั้งหมด 73,811 กิโลกรัม

 • คน: สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทร ยอมรับในความแตกต่าง ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose) และคุณค่าสำหรับพนักงาน
  • เคพีเอ็มจี ประเทศไทยยึดมั่นในความเท่าเทียมของโอกาสในการทำงาน โดยที่ร้อยละ 51 ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นสตรี

  • ในแบบสอบถามพนักงาน พนักงานร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในด้านความเชื่อมั่น (Trust) โดยความเชื่อมั่นดังกล่าว รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร จริยธรรมขององค์กร และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

  • พนักงานในองค์กรมีชั่วโมงอบรมทั้งหมดรวมกัน 191,124 ชั่วโมง โดยมีทั้งแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และแบบไม่ออนไลน์

  • ทางองค์กรได้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดทำชุดยังชีพสำหรับการทำ Home Isolation และสร้างแอ็พปลิเคชั่นติดตามเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 • การเติบโต: การวางรากฐานการทำธุรกิจที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีผู้คน 5,686 รายที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากโครงการต่างๆ ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

  • องค์กรได้มีการบริจาคคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 350 เครื่องเพื่อการศึกษา

  • องค์กรได้จัดทำชุดยังชีพสำหรับ Home Isolation ทั้งหมด 500 ชุดสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีประกันสุขภาพและแรงงานต่างด้าว

  • องค์กรได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 203 ทุนสำหรับเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 • บรรษัทภิบาล: ความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเสมอ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ด้านคุณค่า มาตรฐาน และคุณภาพของการให้บริการ ของเคพีเอ็มจี ทั่วโลก โดยยึดมั่นในหลักเกณฑ์สูงสุดทางด้านจริยธรรมและความเป็นอิสระ
  • เคพีเอ็มจีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

  • ผลการประเมินการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) อยู่ในระดับ“ดีมาก (Very Good)” ซึ่งเป็นระดับที่ให้ความเชื่อมั่นสูงสุดโดยการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • เคพีเอ็มจีประเทศไทย มีนโยบาย “ไม่รับและให้ของขวัญ (No gift policy)”

   KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “Our Impact Plan เป็นรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จที่พวกเราได้ทำในด้านของ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความมุ่งมั่นในด้านต่างๆ จากนี้ไปเราจะยังคงเดินหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคมของเรา”

อ่านรายงาน Our Impact Plan ฉบับเต็มของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้ที่ https://home.kpmg/th/en/home/insights/2022/05/our-impact-plan-2022-th.html 

RELATED ARTICLE

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...

Responsive image

Forward Labs จับมือ True Digital Park ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อยอด Impact Technology สร้างอีโคซิสเต็ม Startup รุ่นใหม่

Forward Labs จับมือ True Digital มุ่งสร้าง Impact Tech ดึงความเชี่ยวชาญของทั้งสองบริษัทมาผสานกันเพื่อถ่ายทอดความรู้ในโลกของ Blockchain Technology และ Cryptocurrency...

Responsive image

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม สมัครร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่สนใจพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวก และมีความตั้งใจ พร้อมเข้าร่วมทุกกิจกรรมสมัครเข้าร่ว...