KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG หนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม | Techsauce

KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG หนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม

ในปี 2564 เคพีเอ็มจี (KPMG) ได้ประกาศแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG เป็นครั้งแรกภายใต้รายงาน Our Impact Plan ซึ่งเป็นการรวบรวมปณิธานของเดิมและที่ดำเนินการอยู่ด้าน ESG เข้าไว้ด้วยกัน 

KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG หนุนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม

โดยให้ความสำคัญ 4 ด้านหลักคือ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของเคพีเอ็มจีที่มีต่อการยึดมั่นในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact principals) โดยปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs) 

ในวันนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้เผยแพร่รายงานผลสำเร็จและความคืบหน้าของแผนงานนี้ โดยเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนและผู้บริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 

ซึ่งผลสำเร็จในปี 2564 มีดังนี้

 • โลก: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
  • ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเน็ตซีโร่ (Net-zero carbon emission) ภายในปี 2573

  • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Gross emission) ลดลงร้อยละ 43 จากปีฐาน 2562

  • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อบุคคล (Gross emission per individual) ลดลงร้อยละ 46 จากปีฐาน 2562

  • รีไซเคิลขยะได้ทั้งหมด 73,811 กิโลกรัม

 • คน: สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทร ยอมรับในความแตกต่าง ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose) และคุณค่าสำหรับพนักงาน
  • เคพีเอ็มจี ประเทศไทยยึดมั่นในความเท่าเทียมของโอกาสในการทำงาน โดยที่ร้อยละ 51 ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นสตรี

  • ในแบบสอบถามพนักงาน พนักงานร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในด้านความเชื่อมั่น (Trust) โดยความเชื่อมั่นดังกล่าว รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร จริยธรรมขององค์กร และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม

  • พนักงานในองค์กรมีชั่วโมงอบรมทั้งหมดรวมกัน 191,124 ชั่วโมง โดยมีทั้งแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และแบบไม่ออนไลน์

  • ทางองค์กรได้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดทำชุดยังชีพสำหรับการทำ Home Isolation และสร้างแอ็พปลิเคชั่นติดตามเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 • การเติบโต: การวางรากฐานการทำธุรกิจที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีผู้คน 5,686 รายที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากโครงการต่างๆ ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

  • องค์กรได้มีการบริจาคคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 350 เครื่องเพื่อการศึกษา

  • องค์กรได้จัดทำชุดยังชีพสำหรับ Home Isolation ทั้งหมด 500 ชุดสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีประกันสุขภาพและแรงงานต่างด้าว

  • องค์กรได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 203 ทุนสำหรับเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 • บรรษัทภิบาล: ความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเสมอ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ด้านคุณค่า มาตรฐาน และคุณภาพของการให้บริการ ของเคพีเอ็มจี ทั่วโลก โดยยึดมั่นในหลักเกณฑ์สูงสุดทางด้านจริยธรรมและความเป็นอิสระ
  • เคพีเอ็มจีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

  • ผลการประเมินการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) อยู่ในระดับ“ดีมาก (Very Good)” ซึ่งเป็นระดับที่ให้ความเชื่อมั่นสูงสุดโดยการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • เคพีเอ็มจีประเทศไทย มีนโยบาย “ไม่รับและให้ของขวัญ (No gift policy)”

   KPMG เผยความสำเร็จด้าน ESG สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม

คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “Our Impact Plan เป็นรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จที่พวกเราได้ทำในด้านของ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความมุ่งมั่นในด้านต่างๆ จากนี้ไปเราจะยังคงเดินหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคมของเรา”

อ่านรายงาน Our Impact Plan ฉบับเต็มของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้ที่ https://home.kpmg/th/en/home/insights/2022/05/our-impact-plan-2022-th.html 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Central Retail อัดงบลงทุน 2.8 หมื่นลบ. มุ่งสู่ The Next Sustainable Growth ด้วย 4 กลยุทธ์ธุรกิจ

Central Retail มุ่งสู่ The Next Sustainable Growth อัดงบลงทุน 28,000 ล้านบาท คาดรายได้รวม 270,000 ล้านบาท โตกว่า 15% มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ...

Responsive image

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ตลอด 24ชั่วโมง...

Responsive image

บทสรุปรายงาน Deloitte 2023 CxO Sustainability Report

Deloitte จัดทำรายงานที่เกิดจากการสำรวจในกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO มากกว่า 2,000 คนใน 24 ประเทศ รวมถึงประเด็นที่ยังวิตกกังวลและการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จัดทำโดย CxO และองค์กรข...