กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤติด้วย 5 มาตรการด้านสินเชื่อช่วยต่อลมหายใจกลุ่มธุรกิจและประชาชน | Techsauce

กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤติด้วย 5 มาตรการด้านสินเชื่อช่วยต่อลมหายใจกลุ่มธุรกิจและประชาชน

ธนาคารกรุงไทย ลุยช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อด้วย 5 มาตรการเยียวยา ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท 3 ลูกค้ามั่นใจฝ่าวิกฤติ หลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากธนาคาร

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า  นับแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่เข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และของธนาคารเอง รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท  ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

คุณฑิฆัมพร แก้วหลากสี เจ้าของแบรนด์ Theguard Original T-Shirt Shop ขายเสื้อผ้าในแพลทินัม แฟชั่น มอลล์  ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตบางบอน สาขาบิ๊กซีบางปะกอก เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าแบบซื้อมาขายไป จากประตูน้ำไปขายที่ตลาดนัดจตุจักร เน้นคุณภาพ บริการเป็นกันเอง ซื่อสัตย์กับลูกค้า และด้วยความถนัดทางศิลปะ  จึงขยายธุรกิจและมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง วิกฤติครั้งนี้หนักหนามาก ห้างปิด พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดที่เป็นลูกค้าไม่มีการซื้อขายเพราะตลาดปิดตามมาตรการรัฐ ธนาคารช่วยพักชำระเงินต้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 3 เดือน  สินเชื่อธุรกิจพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที ประทับใจที่ธนาคารดูแลดี ถึงแม้จะเป็นลูกค้ารายเล็ก จะนำสิ่งที่ธนาคารช่วยเหลือไปช่วยลูกค้าอีกทอดหนึ่ง โดยขยายเวลาเครดิตให้ลูกค้านานขึ้น 

คุณศศิอำไพ  ศิริวิโรจน์ เจ้าของซิเคด้า มาร์เก็ต หัวหิน ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจหัวหิน  เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีข่าวไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ซิเคด้า มาร์เก็ต ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนลดลงจากปกติ ในช่วงที่ซิเคด้า มาร์เก็ตเปิด วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  นักท่องเทียวชาวจีนลดลงร้อยละ 85 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลงร้อยละ 50  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น และต้องปิดดำเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ขาดรายได้ ธนาคารกรุงไทยเป็นที่แรก ซึ่งให้ความช่วยเหลือ โดยพักชำระเงินต้นนาน 12 เดือน และให้ Soft Loan มาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ทำให้มั่นใจว่า จะสามารถรับมือและผ่านวิกฤตินี้ไปได้

คุณณัฐพงษ์ ชูรัตน์ ผู้บริหารบริษัท Impex Marine ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ  ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตจตุจักร สาขาอ.ต.ก. เปิดเผยว่า วิกฤติที่เกิดขึ้นครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยวเดินทางหยุดนิ่ง โดยส่งผลกระทบให้รายได้บริษัทหายไปทันทีกว่า 50 % ซึ่งผู้บริหารได้คาดการณ์ไว้ว่า  การทำธุรกิจด้านเดียวอาจมีความเสี่ยง  จึงได้หาพันธมิตรทางธุรกิจในแถบภาคพื้น South East Asia ซึ่งพอช่วยประคองธุรกิจ ประกอบกับการมีวินัยทางการเงิน ทีมงานที่ดีและทำตามแผนงานอย่างมีวินัย ทำให้สามารถรับมือได้  ธนาคารกรุงไทยได้ช่วยดูแลการลดต้นทุน  พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนทันที บริษัทจะนำความช่วยเหลือของกรุงไทย ไปสานต่ออนาคตของบริษัท มั่นใจจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้

สำหรับ 5 มาตรการที่ธนาคารกรุงไทยดูแลลูกค้า ประกอบด้วย 

มาตรการที่ 1 ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน 

มาตรการที่ 2 ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน 

มาตรการที่ 3 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนอัตโนมัติ 

มาตรการที่ 4 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน 

มาตรการที่ 5 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด  5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยขอรับความช่วยเหลือในมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa หนุน CPS Weather เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ฟ้าฝน’ ช่วยเกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

depa เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันรายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที คาดช่วยลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐก...

Responsive image

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า พร้อมเปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

LINE MAN MART จัดโซลูชั่นใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP ทำให้ผู้ค้ารุ่นเก่ากล้าตัดสินใจเลือกใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ช่วยรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ได้ แ...

Responsive image

มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดใหญ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับระดับสีพื้นที่ควบคุมสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เพื่อรับกับนโยบายเปิดป...