SEEN By Base playhouse คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup ในงาน TECHBITE Demo day 2021 | Techsauce

SEEN By Base playhouse คว้ารางวัลชนะเลิศ Startup ในงาน TECHBITE Demo day 2021

จากความร่วมมือระหว่าง KX Knowledge Xchange และ Big mango ในการจัดกิจกรรม TECHBITE Demo day 2021  เพื่อเป็นการ Showcase business idea และการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่นของ Startup ที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ TECHBITE ตลอดปี 2021 และจากการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในกิจกรรม  TECHBITE Demo day เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ผู้ชนะโครงการได้แก่ทีม ‘SEEN by BASE Playhouse’ เจ้าของ Recruitment Platform ช่วยเฟ้นหาบุคลากรที่ Match กับองค์กร ทั้งทางด้าน Ability fit และ Culture fit  โดยได้รับรางวัล 40 ชั่วโมง Free Business Consultation จากคุณ Darshan Metha, Founder & CEO of iResearch และ Big mango ซึ่งจะเป็น Partner หลักในการดำเนินโครงการ TECHBITE Incubation Program 2022 ร่วมกับ KX 

จุดเริ่มต้นของ SEEN 

การศึกษาและการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันยังมีช่องว่างอยู่มาก ทาง SEEN จึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถและการเรียนรู้ของมนุษย์ ด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบตรงจุด (Personalize learning) ให้เหมาะสมกับแต่ละคนจริงๆ ซึ่ง BASE Playhouse มีความเชี่ยวชาญด้าน Soft skills มาก่อนแล้ว ต่อมาเราได้พยายามยกระดับความสามารถด้านออนไลน์ จึงเกิด SEEN ขึ้นมา โดยแพลตฟอร์มจะช่วยจับคู่หาคนที่ใช่ให้องค์กร และช่วยให้องค์กรมองเห็นความสามารถและทักษะของพนักงาน ทำให้รู้ว่าบุคคลนั้นเหมาะกับตำแหน่งใดในองค์กร และควรพัฒนาต่ออย่างไร ซึ่งนี่คือที่มาของ SEEN ที่หมายถึง ‘Ability to be seen ความสามารถที่ถูกทำให้เห็นได้’

SEEN ทำงานอย่างไร

SEEN จะทำงานร่วมกับองค์กรโดยตรง หากโจทย์คือการสรรหาบุคลากร จะมีกระบวนการทำงานดังนี้

 1. สอบถามข้อมูลจาก HR อาทิ ต้องการบุคลากรตำแหน่งใด? ใช้ความสามารถแบบใด? และมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร?

 2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าตำแหน่งงานนั้นจะประกอบไปด้วยความสามารถใดบ้าง

 3. ออกแบบทดสอบที่ผู้สมัครต้องทำ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งกลไกของแบบทดสอบมีตั้งแต่ Classical method, Multiple choice, Essay หรือ VDO record ที่จะจำลองการสัมภาษณ์จริงๆ พร้อมส่งแบบทดสอบให้ HR นำไปทดสอบผู้สมัคร

 4. ในระหว่างการทดสอบผู้สมัคร SEEN จะมีระบบ Anti cheating เพื่อกันการโกง นอกจากนี้ยังมีระบบสังเกตการณ์ให้ HR สามารถตรวจสอบผู้สมัครได้ตลอด

 5. หลังจากผู้สมัครส่งผลทดสอบ ระบบจะนำเสนอผลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แสดงผลเป็น Visual ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นแบบ Centralize เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และทำให้เห็นมิติที่เยอะขึ้นของผู้สมัคร ทั้งในมุม Ability fit และ Culture fit 

หากเป็นการทดสอบภายในองค์กรก็สามารถนำไปทำทั้ง Pre-test หรือ Post-test ตอนอบรมพนักงานก็ได้เช่นกัน เพื่อนำไปสู่การหาความสามารถของพนักงานก่อนที่จะทำ Talent development ต่อไป

จุดเด่นของ SEEN

 1. SEEN ต่อยอดจาก BASE Playhouse ที่มีประสบการณ์ในการทำ Training & Development ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 5 ปี เชี่ยวชาญในการออกแบบการเรียนรู้ (Learning design) และวิเคราะห์การเรียนรู้ (Learning analysis) จึงทราบข้อมูลทักษะจำเป็นในการทำงาน อาทิ Doing skill, Thinking skill, Communication, Critical thinking รวมถึงองค์ประกอบย่อยๆ ของทักษะนั้น และการแสดงพฤติกรรมของทักษะเหล่านั้น ที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อนำมาใช้ประเมินทักษะบุคคลแก่องค์กร

 2. กระบวนการวัดทักษะที่แม่นยำ ด้วยการวัดจากพฤติกรรมบ่งชี้ ที่ไม่ใช่แค่ Multiple choice ซึ่งแนวคิดการวัดคือ วัดจากการเก็บหลักฐานความสามารถว่าผู้ทดสอบสามารถทำได้จริงหรือไม่ 

 3. SEEN สามารถเปิดเผยให้เห็นมุมที่ HR ไม่เห็น นั่นคือความสามารถหรือทักษะที่ซ่อนอยู่ พร้อมช่วยจัดระบบข้อมูลออกมาเป็นกลุ่มทักษะว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในทักษะนั้นมากน้อยแค่ไหน หากทักษะนั้นพิเศษจริงๆ เราจะมี HR ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจและตัดสินให้ 

 4. SEEN เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการวัดทักษะอย่างตรงจุด แล้วสามารถแสดงผลข้อมูลเชิงลึกออกมาได้ครบมากขึ้น ก่อนจะนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อลดไบแอสในการได้ผลที่ไม่ Macth ดังนั้น SEEN จึงไม่เหมือนแพลตฟอร์มทั่วไปที่มาพร้อมคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่

ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ SEEN

กลุ่มเป้าหมายหลักมุ่งเน้นไปที่องค์กรเป็นหลัก และเราไม่ได้ช่วยแค่การนำแพลตฟอร์มไปให้ใช้แต่เข้าไปช่วยให้คำปรึกษาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางแก้ไขปัญหาการจัดการบุคลากรในปัจจุบันขององค์กร เช่นในส่วนของ 

 1. HR Recruitment ขององค์กรที่ต้องการใช้ SEEN ในการสรรหาบุคลากร

 2. HR Talent development ที่ต้องการใช้ SEEN ในการวัดผลบุคลากรในองค์กร

นอกจากนี้กลุ่ม Academic โรงเรียน มหาวิทยาลัยก็สามารถนำกระบวนการของ SEEN ไปใช้เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาแทนการสัมภาษณ์ได้

ความท้าทาย และก้าวต่อไปของ SEEN

ภาพสุดท้ายที่ SEEN อยากให้เป็นคือการใช้เทคโนโลยีที่ Advance มากขึ้นเพื่อช่วยให้การวัดผลได้ลึกมากยิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่พร้อมมากนัก ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันคือการเกาะกระแสเทคโนโลยีที่ใหม่และเป็นประโยชน์มากที่สุด เพื่อทำให้การวัดผลแม่นยำมากที่สุด ซึ่งหากวันใด เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมนำมาใช้เพื่อมองเห็นความสามารถของคนได้มากขึ้น เราจะเป็นคนแรกที่จะหยิบมันออกมาใช้ นี่จะเป็น Goal และก้าวต่อไปของ SEEN

การสร้าง Impact ต่อสังคม

เราต้องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในการตัดสินความสามารถของคน การคัดเลือกบุคลากรควรมองกันที่ความสามารถจริงๆ โดยไม่ได้ตัดสินแค่ที่ Transcript หรือ CV 1 ใบ เพราะ SEEN มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแสดงถึงความสามารถของคนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น SEEN มุ่งมั่นจะทำให้ความสามารถของคนแสดงออกมาอย่างตรงจุดมากที่สุด เพื่อให้เกิดการจับคู่ของผู้มีความสามารถ และผู้ที่ต้องการความสามารถเหล่านั้น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และ Impact ใหม่ๆ กับองค์กรและสังคม

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ TECHBITE 

คุณ ภีศเดช เพชรน้อย Co-founder & Learning designer ของ SEEN by BASE Playhouse ได้แสดงความเห็นต่อโครงการ TECHBITE ว่า “Base playhouse ผ่าน Incubator และ Accelerator เยอะมากแทบจะเกือบครบทุกที่ในประเทศไทย ซึ่งความโดดเด่นของ TECHBITE คือการมี Mentor ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการจริงๆ รวมถึงมี International mentor มาช่วยให้คำปรึกษาทำให้ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ได้เยอะมาก” 

คุณ เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ Co-founder & CEO ของ SEEN by BASE Playhouse กล่าวว่า “KX มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายใต้ตึกมากมาย ทั้ง FabLab ชั้นใต้ดิน ที่สนับสนุนความรู้ด้าน Prototyping  หรือการมี Connecting event ต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ TECHBITE และ KX ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิด Startup ecosystem ในประเทศไทย”


ปัจจุบัน โครงการ TECHBITE มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 300 ทีม โดยทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าจะสู่กระบวนการบ่มเพาะ โดยจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ คำปรึกษาด้านธุรกิจ (Business consultation), พื้นที่ (Co-working space, Event space), การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  (Technology support), คำปรึกษาด้านกฏหมาย (Legal consultation), บริการทำต้นแบบ (Prototyping service), พัฒนาทักษะ (Workshop & Training) รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของ Startup Ecosystem ในอาคาร KX Knowledge Xchange

โดยในปี 2022 TECHBITE จะทำงานร่วมกับ Partner จากต่างประเทศมากขึ้น ได้แก่ Big Mango, AWS, TechNode Global และหน่วยงานอื่นๆ โดยเราจะเปิดรับสมัครทีม Startup จากต่างประเทศ รวมดึง Mentor จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อช่วยยกระดับ Startup ไทยที่เข้าร่วมโครงการ ได้มี Global mindset สามารถยกระดับไอเดีย ไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ในที่สุด   

 • ‘Startup’ ที่สนใจเข้าร่วม Techbite Batch 4  
  สามารถสมัครได้ที่ ลิงค์นี้ https://bit.ly/TECHBITEBatch4 

 • หน่วยงานหรือองค์ใดที่สนใจเป็น ‘พันธมิตร’ กับเรา  
  สามารถติดต่อได้ที่ อีเมล [email protected] (คุณนุ่น)
   


RELATED ARTICLE

Responsive image

Central Retail อัดงบลงทุน 2.8 หมื่นลบ. มุ่งสู่ The Next Sustainable Growth ด้วย 4 กลยุทธ์ธุรกิจ

Central Retail มุ่งสู่ The Next Sustainable Growth อัดงบลงทุน 28,000 ล้านบาท คาดรายได้รวม 270,000 ล้านบาท โตกว่า 15% มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ...

Responsive image

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์

SCB เปิดตัว SCB Cross Border Payment Tracking เช็คเงินโอนต่างประเทศด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ www.scb.co.th ตลอด 24ชั่วโมง...

Responsive image

บทสรุปรายงาน Deloitte 2023 CxO Sustainability Report

Deloitte จัดทำรายงานที่เกิดจากการสำรวจในกลุ่มผู้บริหารระดับ CxO มากกว่า 2,000 คนใน 24 ประเทศ รวมถึงประเด็นที่ยังวิตกกังวลและการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพอากาศที่จัดทำโดย CxO และองค์กรข...