SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 | Techsauce

SEAC จับมือ พระจอมเกล้าธนบุรี ปั้นหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2

SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 ผลักดันงานวิจัยสู่เวทีธุรกิจ สร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ มุ่งเสริมทักษะวิธีคิดบุคลากรด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ให้สามารถผนวกมุมมองธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดผลเชิงพาณิชย์โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางตลอดกระบวนการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ออกสู่ท้องตลาด โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นนี้ ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากนักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นก่อนหน้า จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยกว่า 20 องค์กร

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC หรือ SOUTHEAST ASIA CENTER) กล่าวว่า “ท่ามกลางบริบทโลกยุคใหม่ที่ตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราเล็งเห็นว่า นักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องเผชิญกับความท้าทายในแง่ของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค เท่าทันยุคสมัย สามารถขยายผลและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น SEAC จึงร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2  ที่มุ่งเสริมทักษะแนวคิดเชิงธุรกิจให้นักวิจัย ทีมสร้างนวัตกรรม และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่น  มีคุณภาพ ประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกสู่ท้องตลาดในวงกว้างได้ สอดคล้องกับพันธกิจ EMPOWER LIVES THROUGH LEARNING ของเรา ที่ต้องการเสริมสร้างกำลังคนคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นๆของภูมิภาค จึงเกิดมาเป็นความร่วมมือในครั้งนี้” 

หลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรมที่เข้าใจกลุ่มคนทำงานวิจัย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมในบริบทองค์กรธุรกิจ อาทิ ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น อีกทั้งยกทัพทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้มากประสบการณ์จาก SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน อาทิ ดร.สมชาติ วิศิษฐ์ชัยชาญ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร SEAC และคุณฉัฐวัฒน์ ภักดี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม SEAC เป็นต้น 

โดยตลอดหลักสูตร เน้นการเรียนแบบ Blended Learning Journey ผ่าน Online Course, Virtual classroom สอนสดผ่าน Zoom และ Guest Speaker จากองค์กรชั้นนำ ที่จะมาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติจริง ที่เปิดให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง โดยมี 3 Modules ได้แก่ Innovation ค้นหาไอเดียสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค, Business Acumen เติมมุมมองธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ผลิตภัณฑ์ และ Interpersonal Skill – เสริมทักษะ Pitching นำเสนอคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้น่าดึงดูด โน้มน้าวผู้ฟังให้ Buy-In เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Lab-To-Market Program รุ่น 2 จะได้รับประกาศนียบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ SEAC และ SimpliLearn สถาบันชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบออนไลน์ที่หลากหลายและครอบคลุมที่สุด

เริ่มต้นหลักสูตรการเรียนวันที่ 18 สิงหาคม 2564 – 14 ตุลาคม 2564 โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง https://bit.ly/3k02sqV หรือสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Open House เพื่อประกอบการตัดสินใจ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) คลิก https://bit.ly/3hOVT7X

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดด้วยตนเองได้ทันทีทาง http://www.seasiacenter.com/th/lab-to-market-program/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรฤดี (กบ) โทร. 080-042-3972 หรือ อีเมล [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa หนุน CPS Weather เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ฟ้าฝน’ ช่วยเกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

depa เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันรายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที คาดช่วยลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐก...

Responsive image

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า พร้อมเปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

LINE MAN MART จัดโซลูชั่นใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP ทำให้ผู้ค้ารุ่นเก่ากล้าตัดสินใจเลือกใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ช่วยรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ได้ แ...

Responsive image

มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดใหญ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับระดับสีพื้นที่ควบคุมสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เพื่อรับกับนโยบายเปิดป...