การไฟฟ้านครหลวง จับมือ Voxy ยกระดับภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐ | Techsauce

การไฟฟ้านครหลวง จับมือ Voxy Startup ด้าน Edtech ยกระดับภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐ

ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐของไทยต้องมีการปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกันและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์และนโยบายตามรัฐบาล Thailand 4.0 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรายกระดับตามนโยบายรัฐบาล

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ จึงได้ร่วมมือกับ Voxy จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนบนระบบ AI และคลาสสอนสดออนไลน์โดยครูเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์สอนหลายปี และได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน TESOL

โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 Voxy ได้จัดงาน Launch event ระหว่าง Voxy และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีเปิดงาน โดยทีมบริหารจากการไฟฟ้านครหลวง และการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง Voxy และการไฟฟ้านครหลวง กับ Voxy กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน

คุณพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ทางการไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ และต้องการส่งเสริมให้พนักงานของเราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมามีการให้การสนับสนุนหลายรูปแบบ ทั้งการส่งไปอบรมตามสถาบันต่างๆ การส่งอาจารย์เจ้าของภาษามาประจำการ และการจัดตั้งกลุ่มพูดคุยภาษาอังกฤษภายในองค์กร แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้การเรียนเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ในปีนี้เราต้องการจะตอบสนองความต้องการของพนักงานด้วยวิธีการเรียนที่สะดวกและตอบรับกับตารางการทำงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Voxy ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดที่ผ่านมา และช่วยให้พนักงานในองค์กรของเราพัฒนาทักษะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เราต้องการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เราสามารถส่งไปเป็นตัวแทนองค์กรในการเจรจาต่างๆ และการเรียนรู้งานจากหน่วยงานต่างประเทศได้

จากการร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการสร้างบุคลากรภาครัฐที่มีความสามารถรอบด้าน โดยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่อย่าง AI โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดโครงการนำร่องให้กับพนักงานด้านวิศวกรรม พนักงานบริการลูกค้า และกลุ่มผู้บริหาร

ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา Managing Director สถาบัน Voxy (Thailand) กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง (MEA) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทางทีมผู้บริหารที่ให้โอกาส Voxy ได้มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ เราเชื่อว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาได้จริงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ทีมงานของเราพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีและพัฒนาทักษะเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้สำเร็จ

Voxy เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเป็นการเสนอให้บริการใหม่ ที่จะยกระดับองค์กรและบุคลากรภาครัฐ เป็นแพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษที่คุ้มค่าคุ้มราคาและวัดผลได้จริง มีผู้เรียนกว่า 4 ล้านรายทั่วโลก โดย Voxy เป็นระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับข้อมูลที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว มีหลักการนำหลักวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนภาษาควบคู่ไปกับการสอนภาษาตามบทบาทการนำไปใช้จริง เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ประหยัดกว่าการเสียเวลาออกไปเรียนและจ่ายค่าเล่าเรียนต่อชั่วโมงแบบเดิมๆ ในอดีต ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น บทเรียนมีขนาดสั้นเพียง 15 นาทีเท่านั้น ประกอบไปด้วยทักษะ 4 ด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพียงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3-6 เดือนก็สามารถพัฒนาได้ 1 ระดับแล้ว

จุดที่เป็นข้อแตกต่างของ Voxy จากแพลตฟอร์มอื่นๆ คือการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ AI เข้ากับคลาสเรียนสดออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ฝึกฝนจริง เรียนรู้จากการใช้จริง โดยระบบ AI จะเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละรายมาให้ตามระดับ สายอาชีพ และความสนใจ ซึ่งจุดนี้ช่วยให้เนื้อหาการเรียนไม่น่าเบื่อและนำไปใช้ได้จริง เช่น หากเป็นพนักงานธนาคาร ก็สามารถเลือกเรียน English for Banking ได้ หรือหากเป็นคนชอบดูฟุตบอล ก็สามารถเลือก Sports เป็นหัวข้อในการเรียนได้ และระบบจะจดจำระดับทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน เช่น หากผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี แต่ฟังไม่ค่อยได้ ระหว่างที่เรียน ระบบก็จะจัดบทเรียนที่เน้นเรื่องทักษะการฟังมาให้ทำจนกว่าจะได้คะแนนสูงขึ้น ในส่วนของคลาสออนไลน์เองก็มีหัวข้อให้เลือกหลากหลายกับคุณครูจากทั่วโลก มีเวลาให้เลือกเรียนทั้งวัน ตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องบริหารเวลา

ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา Managing Director สถาบัน Voxy (Thailand) เปิดเผยว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษรั้งท้ายในเอเชียมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เราต้องการเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยมาก เราต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ทีมของ Voxy ประกอบไปด้วยครู อาจารย์ และนักวิจัย ที่เห็นความสำคัญและต้องการช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ในประเทศไทย ถ้ามีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ Voxy เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ในโครงการ StormBreaker Venture โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษาที่ก่อตั้งโดยคุณกระทิง พูนผล เป็นความร่วมมือระหว่าง ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์, 500 ตุ๊กตุ๊ก และ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริม EdTech Startup ไทย พาประเทศไทยก้าวกระโดดสู่โลกการศึกษาแห่งยุคดิจิทัลที่มีศักยภาพ ขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับ EdTech Startup เข้าสู่ Batch 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2562 นี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...

Responsive image

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Speakers ระดับ Top รวมแล้วกว่า 50 คน ร่วม ลงลึก AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Highlight Speakers ระดับ Top มาร่วมลงลึกกับ AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ...

Responsive image

TikTok Ad Awards ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำความสำเร็จ ‘การตลาดเพื่อความบันเทิง’

มอบมง "TikTok Ad Awards" ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงแห่งยุคที่ช่วยนักการตลาด...