การไฟฟ้านครหลวง จับมือ Voxy ยกระดับภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐ | Techsauce

การไฟฟ้านครหลวง จับมือ Voxy Startup ด้าน Edtech ยกระดับภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐ

ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐของไทยต้องมีการปรับตัวและพัฒนา เพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกันและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์และนโยบายตามรัฐบาล Thailand 4.0 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรายกระดับตามนโยบายรัฐบาล

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ จึงได้ร่วมมือกับ Voxy จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนบนระบบ AI และคลาสสอนสดออนไลน์โดยครูเจ้าของภาษา ที่มีประสบการณ์สอนหลายปี และได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน TESOL

โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 Voxy ได้จัดงาน Launch event ระหว่าง Voxy และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส โดยภายในงานประกอบไปด้วยพิธีเปิดงาน โดยทีมบริหารจากการไฟฟ้านครหลวง และการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง Voxy และการไฟฟ้านครหลวง กับ Voxy กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน

คุณพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการบริหารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ทางการไฟฟ้านครหลวงให้ความสำคัญ และต้องการส่งเสริมให้พนักงานของเราได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมามีการให้การสนับสนุนหลายรูปแบบ ทั้งการส่งไปอบรมตามสถาบันต่างๆ การส่งอาจารย์เจ้าของภาษามาประจำการ และการจัดตั้งกลุ่มพูดคุยภาษาอังกฤษภายในองค์กร แต่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้การเรียนเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ในปีนี้เราต้องการจะตอบสนองความต้องการของพนักงานด้วยวิธีการเรียนที่สะดวกและตอบรับกับตารางการทำงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Voxy ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดที่ผ่านมา และช่วยให้พนักงานในองค์กรของเราพัฒนาทักษะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เราต้องการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ ที่เราสามารถส่งไปเป็นตัวแทนองค์กรในการเจรจาต่างๆ และการเรียนรู้งานจากหน่วยงานต่างประเทศได้

จากการร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการสร้างบุคลากรภาครัฐที่มีความสามารถรอบด้าน โดยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่อย่าง AI โดยในเบื้องต้นได้มีการจัดโครงการนำร่องให้กับพนักงานด้านวิศวกรรม พนักงานบริการลูกค้า และกลุ่มผู้บริหาร

ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา Managing Director สถาบัน Voxy (Thailand) กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง (MEA) มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทางทีมผู้บริหารที่ให้โอกาส Voxy ได้มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ เราเชื่อว่าผู้เรียนจะสามารถพัฒนาได้จริงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ทีมงานของเราพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนที่ดีและพัฒนาทักษะเสริมความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้สำเร็จ

Voxy เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งเป็นการเสนอให้บริการใหม่ ที่จะยกระดับองค์กรและบุคลากรภาครัฐ เป็นแพลตฟอร์มการสอนภาษาอังกฤษที่คุ้มค่าคุ้มราคาและวัดผลได้จริง มีผู้เรียนกว่า 4 ล้านรายทั่วโลก โดย Voxy เป็นระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับข้อมูลที่ผ่านการวิจัยมาแล้ว มีหลักการนำหลักวิทยาศาสตร์ด้านการเรียนภาษาควบคู่ไปกับการสอนภาษาตามบทบาทการนำไปใช้จริง เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ประหยัดกว่าการเสียเวลาออกไปเรียนและจ่ายค่าเล่าเรียนต่อชั่วโมงแบบเดิมๆ ในอดีต ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น บทเรียนมีขนาดสั้นเพียง 15 นาทีเท่านั้น ประกอบไปด้วยทักษะ 4 ด้านทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพียงเรียนต่อเนื่องเป็นเวลา 3-6 เดือนก็สามารถพัฒนาได้ 1 ระดับแล้ว

จุดที่เป็นข้อแตกต่างของ Voxy จากแพลตฟอร์มอื่นๆ คือการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยตนเองผ่านระบบ AI เข้ากับคลาสเรียนสดออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ฝึกฝนจริง เรียนรู้จากการใช้จริง โดยระบบ AI จะเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละรายมาให้ตามระดับ สายอาชีพ และความสนใจ ซึ่งจุดนี้ช่วยให้เนื้อหาการเรียนไม่น่าเบื่อและนำไปใช้ได้จริง เช่น หากเป็นพนักงานธนาคาร ก็สามารถเลือกเรียน English for Banking ได้ หรือหากเป็นคนชอบดูฟุตบอล ก็สามารถเลือก Sports เป็นหัวข้อในการเรียนได้ และระบบจะจดจำระดับทักษะด้านต่างๆ ของผู้เรียน เช่น หากผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี แต่ฟังไม่ค่อยได้ ระหว่างที่เรียน ระบบก็จะจัดบทเรียนที่เน้นเรื่องทักษะการฟังมาให้ทำจนกว่าจะได้คะแนนสูงขึ้น ในส่วนของคลาสออนไลน์เองก็มีหัวข้อให้เลือกหลากหลายกับคุณครูจากทั่วโลก มีเวลาให้เลือกเรียนทั้งวัน ตอบโจทย์คนทำงานที่ต้องบริหารเวลา

ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา Managing Director สถาบัน Voxy (Thailand) เปิดเผยว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษรั้งท้ายในเอเชียมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เราต้องการเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยมาก เราต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ทีมของ Voxy ประกอบไปด้วยครู อาจารย์ และนักวิจัย ที่เห็นความสำคัญและต้องการช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ในประเทศไทย ถ้ามีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ Voxy เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ในโครงการ StormBreaker Venture โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษาที่ก่อตั้งโดยคุณกระทิง พูนผล เป็นความร่วมมือระหว่าง ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์, 500 ตุ๊กตุ๊ก และ บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริม EdTech Startup ไทย พาประเทศไทยก้าวกระโดดสู่โลกการศึกษาแห่งยุคดิจิทัลที่มีศักยภาพ ขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับ EdTech Startup เข้าสู่ Batch 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2562 นี้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Shopee เผยอินไซด์ชั่วโมงนาทีทอง “เที่ยงคืน-ตีสอง” ชัยชนะของเหล่าซินเดอเรลล่านักช้อป

Shopee เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของนักช้อปชาวไทยหลากหลายกลุ่มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มของนักช้อปที่ Shopee ได้ขนานนามว่า “ซินเดอเรลล่านักช้อป”...

Responsive image

Mandala AI จับมือ Torpenguin เปิดตัว Galaxy พร้อมปฎิวัติการจัดการข้อมูลง่ายขึ้น

Mandala AI ร่วมมือกับเพจ Torpenguin เปิดตัว Galaxy โซลูชันใหม่ ที่พร้อมจะปฎิวัติการจัดการข้อมูลให้ง่ายขึ้น...

Responsive image

depa ประกาศจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม 2567...