MFEC ผนึก IBM เดินหน้าสนับสนุนองค์กรไทยสู่ก้าวย่าง Digital Transformation | Techsauce

MFEC ผนึก IBM เดินหน้าสนับสนุนองค์กรไทยสู่ก้าวย่าง Digital Transformation

MFEC จับมือ IBM ส่งโซลูชันไฮบริดคลาวด์ ดาต้า และเอไอ ช่วยองค์กรรับมือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพธุรกิจท่ามกลางวิถีใหม่ยุคโควิด-ดิสรัปชัน 

MFEC IBM

นายธนกร ชาลี (Chief Operating Officer) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (MFEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศอย่างครบวงจร  เปิดเผยว่า เอ็มเฟคในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของไอบีเอ็ม ได้ร่วมกับไอบีเอ็มในการนำเสนอโซลูชันเพื่อการรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน (Digital Transformation) และวิถีใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 (Covid Disruption) ที่ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

“ทางเราจะมุ่งเน้นเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าคลาวด์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว และนำข้อมูลของลูกค้ามาก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้น ซึ่งทางไอบีเอ็มมีเทคโนโลยีคลาวด์ ดาต้าและเอไอที่แข็งแกร่ง คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่เป็นอย่างดี”  

ด้านนางสิริกร บุญเสริมสุวงศ์ Partner Ecosystem Leader บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เอ็มเฟคเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของไอบีเอ็มมาอย่างยาวนาน วันนี้ไอบีเอ็มพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเอ็มเฟคในการนำโซลูชันระดับโลกเข้าเสริมประสิทธิภาพและขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

โซลูชันของไอบีเอ็มที่เอ็มเฟคได้นำเสนอสู่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มไฮบริดคลาวด์  และกลุ่มดาต้า-เอไอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โซลูชันไฮบริดคลาวด์

Cloud Pak for Integration (CP4I) เป็นโซลูชันที่มุ่งเน้นการผสานการทำงานของแอพพลิเคชันและการรับ-ส่งข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบของการอินทริเกรชันที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและบริหารจัดการข้อมูลที่ต้องใช้งาน ผ่านระบบต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน การทำงานบน Enterprise Container Platform ทำให้ IBM Cloud Pak for Integration สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำอินทริเกรชันระบบไปได้ราว 33% ในขณะที่ความเร็วในการอินทริเกรชันเพิ่มเป็น 3 เท่า

โซลูชัน Cloud Pak for Watson AIOps นำ Watson ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอไอระดับโลกของไอบีเอ็ม เข้ามาช่วยจัดการ-ดูแลระบบ Application และ Mobile Application ให้พร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา โดยมีเอไอเป็นผู้ช่วยในการแจ้งเตือนปัญหาที่จะเกิดขึ้น แนะนำแนวทางในการแก้ปัญหา ช่วยลดความเสียหายจากเหตุบริการหยุดชะงัก นอกจากนี้ Watson ยังช่วยตรวจสอบช่องโหว่ที่เกิดขึ้นใน Application และช่วยสอดส่องควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น CPU, Memory หรือ Disk ที่ไม่ถูกใช้งาน ให้องค์กรมั่นใจว่าทุกๆ การขายหรือการให้บริการ Application จะเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

โซลูชันด้านดาต้า-เอไอ

โซลูชัน Modernized Data Platform ช่วยจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Data Integration) และการจัดการข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน (Data Cleansing) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และออกรายงานที่ปรับแต่งให้เข้าใจได้ง่าย สร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

โซลูชัน Data Governance for PDPA กำกับดูแลข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เอื้อให้กำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูล ออกแบบการค้นหาข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด

ล่าสุดเอ็มเฟคเตรียมร่วมมือกับไอบีเอ็มจัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลูชันเหล่านี้ ตั้งเป้าองค์กรเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 50 ราย  

เกี่ยวกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอ็มเฟค (MFEC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ บริษัทวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ ขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศแอปพลิเคชันทางธุรกิจและบริหารองค์กร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชันจากประสบการณ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.mfec.co.th 

[email protected]

โทร  02-821-7999

สนใจโซลูชันจาก IBM ติดต่อทีมงาน MFEC ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันใด ๆ ของ IBM สามารถติดต่อทีมงาน MFEC  เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ทันทีผ่านช่องทางดังนี้

Email :  [email protected]

Tel :   02-821-7999

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.mfec.co.th


RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0 เร่งสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่การทำงาน ชี้ “ทัศนคติ-ครู” คือหัวใจพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่...

Responsive image

FWE ร่วมเครือซีพี เปิดเวทีการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก “Forum for World Education 2022”

สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการประชุมสัมมนา “Forum for World Education 2022” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” (Shaping The Future of Education To...

Responsive image

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติ

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab พัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า...