MFEC ผนึก IBM เดินหน้าสนับสนุนองค์กรไทยสู่ก้าวย่าง Digital Transformation | Techsauce

MFEC ผนึก IBM เดินหน้าสนับสนุนองค์กรไทยสู่ก้าวย่าง Digital Transformation

MFEC จับมือ IBM ส่งโซลูชันไฮบริดคลาวด์ ดาต้า และเอไอ ช่วยองค์กรรับมือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพธุรกิจท่ามกลางวิถีใหม่ยุคโควิด-ดิสรัปชัน 

MFEC IBM

นายธนกร ชาลี (Chief Operating Officer) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเฟค (MFEC) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานสารสนเทศอย่างครบวงจร  เปิดเผยว่า เอ็มเฟคในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ของไอบีเอ็ม ได้ร่วมกับไอบีเอ็มในการนำเสนอโซลูชันเพื่อการรับมือกับยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วหรือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชัน (Digital Transformation) และวิถีใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 (Covid Disruption) ที่ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

“ทางเราจะมุ่งเน้นเข้าไปช่วยเพิ่มมูลค่าคลาวด์ที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว และนำข้อมูลของลูกค้ามาก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้น ซึ่งทางไอบีเอ็มมีเทคโนโลยีคลาวด์ ดาต้าและเอไอที่แข็งแกร่ง คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มสถาบันการเงินและองค์กรขนาดใหญ่เป็นอย่างดี”  

ด้านนางสิริกร บุญเสริมสุวงศ์ Partner Ecosystem Leader บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า เอ็มเฟคเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของไอบีเอ็มมาอย่างยาวนาน วันนี้ไอบีเอ็มพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเอ็มเฟคในการนำโซลูชันระดับโลกเข้าเสริมประสิทธิภาพและขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจในประเทศไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

โซลูชันของไอบีเอ็มที่เอ็มเฟคได้นำเสนอสู่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มไฮบริดคลาวด์  และกลุ่มดาต้า-เอไอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โซลูชันไฮบริดคลาวด์

Cloud Pak for Integration (CP4I) เป็นโซลูชันที่มุ่งเน้นการผสานการทำงานของแอพพลิเคชันและการรับ-ส่งข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นรูปแบบของการอินทริเกรชันที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อและบริหารจัดการข้อมูลที่ต้องใช้งาน ผ่านระบบต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน การทำงานบน Enterprise Container Platform ทำให้ IBM Cloud Pak for Integration สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำอินทริเกรชันระบบไปได้ราว 33% ในขณะที่ความเร็วในการอินทริเกรชันเพิ่มเป็น 3 เท่า

โซลูชัน Cloud Pak for Watson AIOps นำ Watson ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอไอระดับโลกของไอบีเอ็ม เข้ามาช่วยจัดการ-ดูแลระบบ Application และ Mobile Application ให้พร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา โดยมีเอไอเป็นผู้ช่วยในการแจ้งเตือนปัญหาที่จะเกิดขึ้น แนะนำแนวทางในการแก้ปัญหา ช่วยลดความเสียหายจากเหตุบริการหยุดชะงัก นอกจากนี้ Watson ยังช่วยตรวจสอบช่องโหว่ที่เกิดขึ้นใน Application และช่วยสอดส่องควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น CPU, Memory หรือ Disk ที่ไม่ถูกใช้งาน ให้องค์กรมั่นใจว่าทุกๆ การขายหรือการให้บริการ Application จะเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

โซลูชันด้านดาต้า-เอไอ

โซลูชัน Modernized Data Platform ช่วยจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (Data Integration) และการจัดการข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน (Data Cleansing) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และออกรายงานที่ปรับแต่งให้เข้าใจได้ง่าย สร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ

โซลูชัน Data Governance for PDPA กำกับดูแลข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เอื้อให้กำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูล ออกแบบการค้นหาข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บได้ โดยมุ่งเน้นการบริหารและจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างไม่สะดุด

ล่าสุดเอ็มเฟคเตรียมร่วมมือกับไอบีเอ็มจัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโซลูชันเหล่านี้ ตั้งเป้าองค์กรเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 50 ราย  

เกี่ยวกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอ็มเฟค (MFEC) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ บริษัทวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าในกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีความต้องการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูง เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันการเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค และบริการทางการแพทย์ ขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การพัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศแอปพลิเคชันทางธุรกิจและบริหารองค์กร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เน้นการพัฒนาโซลูชันจากประสบการณ์ในกลุ่ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.mfec.co.th 

[email protected]

โทร  02-821-7999

สนใจโซลูชันจาก IBM ติดต่อทีมงาน MFEC ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันใด ๆ ของ IBM สามารถติดต่อทีมงาน MFEC  เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ทันทีผ่านช่องทางดังนี้

Email :  [email protected]

Tel :   02-821-7999

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.mfec.co.th


RELATED ARTICLE

Responsive image

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดิน...

Responsive image

เปิดรับสมัครนักพัฒนานวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ OIC InsurTech Award 2022 เพื่อเป็นสุดยอดนักนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านประกันภัยแห่งปี OIC InsurTech Award 2022 เปิดโอกาสให้นักพัฒนานวัตกรรมรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อชิงเงินรางวัล และของรางวัลอื่น ๆ รวมม...

Responsive image

พบกับงานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม 5G ที่งาน BYOND MOBILE 2022 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ สามย่าน มิตรทาว์น กรุงเทพฯ

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เปิดตัวงานแสดงสินค้าใหม่ล่าสุด BYOND MOBILE 2022 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เวทีเจรจาการค้าและนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำ งานประชุมสัมมนา ...