โครงการ ‘BE THE CHANGE’ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต้องการเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน | Techsauce

โครงการ ‘BE THE CHANGE’ เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดต้องการเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน

โครงการ “BE THE CHANGE” โดย Whizdom Society by MQDC จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสนับสนุนสังคมคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งและมีจิตใจดี เพื่อดูแลสังคมหมู่มาก เชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจ มีแนวคิดต้องการเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้พัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคมและส่งต่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน รับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ ระหว่าง 17– 30 ปี ร่วมสมัครและแชร์ประสบการณ์หรือแนวคิดใหม่ เพื่อคว้าโอกาสผ่านการการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าเรียนคอร์สพัฒนาตนเอง และได้โอกาสสัมผัสประสบการณ์ทริปดูงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลที่ประเทศญี่ปุ่น 

คุณกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการวิสซ์ดอม โซไซตี้ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ เอ็มคิวดีซี (MQDC) กล่าวว่า ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายตอบแทนสังคมควบคู่กันไปด้วย ผนวกกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน เราจึงอยากที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาโดยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังจะกลายเป็น พลังสำคัญของภาคธุรกิจและสังคมในอนาคตอันใกล้ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพภายในให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่บทบาทผู้นำ โดยเฉพาะในกิจการเพื่อสังคมซึ่งเราอยากให้คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ด้วยการร่วมแก้ปัญหาสังคม ผ่านการขยายกิจการเพื่อสังคมให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสานต่อให้สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืนพร้อมกัน รวมทั้งเราพบว่าในหลายประเทศ เทรนด์ด้านกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสังคมที่มีความหลากหลายและอาจเป็นปัญหาที่กระทบกับคนในวงกว้าง หรือคนในวงจำกัด ที่อาจต้องการความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วให้ผ่อนคลายลงได้ เช่น ประเทศอังกฤษ มีความก้าวหน้าในการพัฒนากิจการเพื่อสังคมระดับหัวแถวของยุโรปจนมีกิจการประเภทนี้ประมาณ 7 หมื่นราย จนกระทั่งรัฐบาลต้องมีนโยบายสนับสนุนกิจการ  SE ประเทศอินเดียมีกิจการเพื่อสังคมที่เป็นที่ยอมรับคือ   "Aravind Eye Hospital and Aurolab"  เป็นโรงพยาบาลตาที่ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และบริการด้านสาธารณสุขให้ผู้คนเข้าถึงได้ในราคาย่อมเยาว์ แต่องค์กรก็ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงิน ประเทศแอฟริกาใต้มีโครงการ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดน้ำสะอาดจึงจัดตั้ง Playpumps เพลย์ปั๊ม เป็นม้าหมุนสำหรับเด็กที่ช่วยสูบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคจากบ่อใต้ดินไปที่แทงค์เก็บน้ำ ทุกๆ ครั้งที่เด็กๆ หมุนเล่นและแทงค์น้ำนี้ก็เชื่อมต่อกับท่อน้ำในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้มีน้ำสะอาดใช้ โดยปัจจุบันมีเพลย์ ปั๊มประมาณ 700 เครื่องถูกติดตั้งในแอฟริกาใต้ แหล่งรายได้ของเพลย์ ปั๊มมาจากการขายพื้นที่โฆษณาบริเวณปั๊ม โดยโฆษณาบางส่วนมีเนื้อหารณรงค์เรื่องโรคเอดส์แก่เด็กเป็นต้น 

"ในประเทศไทยเรามีตัวอย่างผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้าน SE ที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จเช่นกัน อาทิ ดอยตุง  Techsauce Media  Local Alike ซึ่งในคอร์สของเรา ผู้เข้าอบรมจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการโดยตรง อาทิ ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้สร้างแอพ Read For The Blind  สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike เที่ยวเมืองไทยในแบบฉบับของคนท้องถิ่น รวมถึงวิทยากรชั้นนำอีกมากมายที่จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมาย และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการด้านกิจการเพื่อสังคมให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ" คุณกฤษฐ์สยุทธกล่าว 

สำหรับโครงการ “BE THE CHANGE” เป็นหลักสูตรระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านแนวคิด องค์ความรู้ด้านวิชาชีพ และ เวิร์คช้อป อาทิเช่น Digital Shift 2020, Sustainability Business, Innovative Thinking, UX Design, Leadership and teamwork , Storytelling, Law for SE และ Entrepreneurial Mindset  นอกจากนั้นแล้ว ผู้ร่วมโครงการยังจะได้เรียนรู้จากการลงมือพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดขึ้นจริง ตามหัวข้อปัญหาที่ตนสนใจ โดยมี Mentor คอยให้คำแนะนำ และได้นำเสนอโครงการของตนเองในวันเดโมเดย์ (Demo Day) โดยผู้ชนะเลิศในโครงการ จะได้รับโอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยต่างๆ รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Earth day Tokyo ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น 

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-10 ธันวาคม 2562 
  • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร 16-20 ธันวาคม 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 24 ธันวาคม 2562
  • ระยะเวลาหลักสูตร 18 มกราคม-14 มีนาคม

ผู้สนใจโครงการ “BE THE CHANGE” สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://whizdomclouds.com/bethechange

RELATED ARTICLE

Responsive image

บทสรุป Workshop : Collaborative Solutions for Smart Cities กิจกรรม Exclusive เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Workshop สุดเข้มข้น ในโครงการ National Smart City Accelerator Program ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)...

Responsive image

Continental CSR Skill Driving 2023 สานวิสัยทัศน์ Vision Zero ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน

Continental CSR Skill Driving 2023 ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจทุกสถานการณ์ สานต่อวิสัยทัศน์ Vision Zero ของคอนติเนนทอลด้วยการจัดกิจกรรมอบรม การขับขี่ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมนโยบายผู้เสียชีวิต ...

Responsive image

“เอมานูว์แอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชวน CP ลงทุนพลังงานสะอาด ร่วมลงนาม “โททาลเอนเนอร์ยี่ส์” (TotalEnergies) บริษัทพลังงานเบอร์ 1 ฝรั่งเศส

“เอมานูว์แอล มาครง” ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชวน CP ลงทุนพลังงานสะอาด ร่วมลงนาม “โททาลเอนเนอร์ยี่ส์” (TotalEnergies) บริษัทพลังงานเบอร์ 1 ฝรั่งเศส หวังบรรลุเป้าคาร์บอนเป็นศูนย์ พร้อมนำ...