NIA แถลงความสำเร็จงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 พร้อมประกาศเตรียมก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม เชื่อมไทยสู่เวทีโลก | Techsauce

NIA แถลงความสำเร็จงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 พร้อมประกาศเตรียมก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม เชื่อมไทยสู่เวทีโลก

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยความสำเร็จของงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ภายใต้แนวคิด “DEEP TECH RISING …The Next Frontier of Innovation” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-18 กันยายน ที่ผ่านมาว่า เป็นเวทีที่ได้สร้างปรากฏการณ์การรวมพลังของเหล่าสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ชั้นนำมากทีสุดของประเทศไทย ได้โชว์ศักยภาพผลงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า และบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวขึ้นเทียบเท่าระดับสากล 

เมื่อโลกก้าวสู่วิถีใหม่ งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ได้พัฒนาและปรับรูปแบบจากงานอีเว้นท์กายภาพด้านสตาร์ทอัพและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มาสู่โลกออนไลน์เป็นงานในรูปแบบอีเว้นท์นวัตกรรมเสมือนจริง หรือ Virtual Innovation Event ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ฝีมือสตาร์ทอัพไทย เป็นการพลิกโฉมปรากฏการณ์ใหม่ของธุรกิจไมซ์ (MICE) ที่ก้าวข้ามทุกรูปแบบของงานออนไลน์ที่เคยจัดมา ด้วยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้บนแพลตฟอร์ม เนรมิตโลกนวัตกรรมเสมือนจริง สร้างการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าชมงานและผู้จัดงาน เหมือนเดินชมงานในสถานที่จริง สร้างช่องทางเข้าถึงเปิดประสบการณ์ชมงานแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ผ่านกราฟิกแทนตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า Avatar 

ตลอด 4 วันของการจัดงาน ได้รับกระแสการตอบรับการจัดงานจากทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 69,700 คน และเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) มากกว่า 181,000 ครั้ง โดยเป็นผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศมากถึง 14,720 คน มี 4 ประเทศที่เข้าชมงานสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน รวมทั้งมีสถิติการรับชมงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ NIA และ Startup Thailand ที่มากถึง 5 ล้านคน 

 อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด DeepTech Rising ของงานในปีนี้ คือ การเข้าชมงานและมีส่วนร่วมกับงานจากคนไทย มากถึง 55,000 คน  ทั้งที่เป็นเนื้อหาใหม่ และยากที่จะเข้าใจ ซึ่งการประมวลผลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แสดงว่า ความสนใจของคนไทยพุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech)  และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับบุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech)

ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก ของไทย ได้รับการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 80 คนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสตาร์ทอัพ ที่มาพร้อมการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมเชิงลึกฝีมือคนไทย  พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกของไทยว่าจะเดินหน้าไปต่ออย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า 1) ส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการนวัตกรรม  2) ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3) พัฒนาคนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  โดยโอกาสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .....  ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และเมื่อมีการประกาศใช้จะเกิดกลไกสร้างความสมดุลและสิทธิของเจ้าของผลงาน ช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักวิจัยไทยมากขึ้น

สำหรับด้านการลงทุน ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัวการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจาก VC, CVC ดังนั้น ตลอดปี 2564 NIA จึงได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน เพื่อสร้างกลุ่มของนักลงทุนรุ่นใหม่ (Angel Investor) ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมีความพร้อมของเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ถือเป็นการเริ่มต้นการระดมทุนจากนักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยทั่วประเทศ 

จากผลตอบรับและการมีส่วนร่วมของงานในปีนี้ ที่มีผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศมากถึง 14,720 คน  โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีมากถึง 13,000 คน ทำให้งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ก้าวเข้าสู่การเป็นงานในระดับนานาชาติ ถือเป็น Regional Virtual Innovation Event ในระดับภูมิภาคเอเชีย  

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อวันนี้โลกเปลี่ยนเข้าสู่วิถีใหม่เป็นก้าวต่อไปของโลกออนไลน์ การกลับไปในวิถีเดิม คงจะเป็นไปได้ยาก ความคุ้นเคยของผู้คนได้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่คุ้นชินกับการเข้าถึงโลกออนไลน์ ‘นวัตกรรม’ จะมาช่วยสร้างสรรค์และเชื่อมการเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น มากขึ้น อย่างไร้พรมแดน ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศเพื่อกลับไปสู่การเชื่อมโยงทางสังคม ธุรกิจ และการค้าอีกครั้ง ดังนั้น ทิศทางต่อไปในอนาคตของงาน SITE จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงดึงดูดและโอกาสการเข้าถึงของผู้คนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดโลกนวัตกรรมของไทยสู่สากลอีกครั้ง “นวัตกรรม” จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมถึงกัน  งาน Startup x Innovation Thailand 2022  จึงขอประกาศความพร้อมของการเป็น GLOBAL INNOVATION CITY, Reconnecting to the World


RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผยเทรนด์เครือข่ายมือถือ ชี้ปริมาณการใช้ Data มือถือพุ่งเกือบ 300 เท่า ในรอบ 10 ปี

รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มข...

Responsive image

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO...

Responsive image

Twitter เผยเทรนด์ช่วงเทศกาลวันหยุด บทสนทนาช่วยส่งความสุข ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า

Twitter ประเทศไทย เผยเทรนด์และอินไซต์ช่วงเทศกาลวันหยุด ชี้บทสนทนาส่วนใหญ่มีผลให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ทั้งการสอบถามความเห็นสำหรับของขวัญ​วางแผนล่วงหน้าสำหรับวันหยุด...