อยู่ที่ไหนก็สั่งตัดสูทผ่านออนไลน์ได้กับแอปพลิเคชั่น AI จาก SUIT SELECT | Techsauce

อยู่ที่ไหนก็สั่งตัดสูทผ่านออนไลน์ได้กับแอปพลิเคชั่น AI จาก SUIT SELECT

ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสูทใส่เพื่อใช้เเบบด่วนแต่ด้วยเวลาและสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปตัดสูทที่ร้านได้ตอนนี้ได้มี Solution ที่ออกเเบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้าทำให้สามารถสั่งตัดสูทได้ง่ายๆ  ผ่านเเอปพลิเคชั่น SUIT SELECT ใน 3 ขั้นตอนเท่านั้น

SUIT SELECT แบรนด์สูทชื่อดังจากญี่ปุ่นได้เปิดตัว “SUIT SELECT AI แอปพลิเคชั่นค้นหาไซส์(SUIT SELECT AI 画像採⼨)” ซึ่งแอปพลิเคชั่น AI สามารถวัดไซส์เพื่อสั่งซื้อสูทที่นําเข้าจากญี่ปุ่น และนับเป็นครั้งแรกที่แบรนด์สูทญี่ปุ่นที่ได้นําเข้าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในประเทศไทย

ปัจจุบัน SUIT SELECT ประเทศไทยมีสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น SUIT SELECT จึงตัดสินใจนําเข้าแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อตอบรับการขยายบริการการสั่งซื้อสูทออนไลน์และเพื่อให้ลูกค้าและผู้สนใจสามารถวัดไซส์และสั่งซื้อสูท เสื้อเชิ้ต และกางเกงได้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทยก็ตาม สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.suit-select.com/th/

“SUIT SELECT AI แอปพลิเคชั่นค้นหาไซส์” คือ?

SUIT SELECT AI แอปพลิเคชั่นค้นหาไซส์ เป็นแอปพลิเคชั่นที่บริษัท KONAKA (THAILAND) Co., Ltd. ได้นําเข้าจากบริษัท KONAKA ในประเทศญี'ปุ่น โดยเป็นแอปพลิเคชั่น AI ที่ให้ผู้ใช้สามารถวัดไซส์ด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสั่งซื้อชุดสูทกับทาง SUIT SELECT ต่อไป

ระบบ AI ในแอปพลิเคชั่นนี้เป็นผลงานร่วมกันระหว่างบริษัทสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยโตเกียว “Arithmer (アリスマー)” และบริษัท “YourTeacher” โดยในขั้นตอนการพัฒนา ระบบ AI ในแอปพลิเคชั่นจะเรียนรู้แพทเทิร์นการตัดชุดสูทแบบเฉพาะตัวของ SUIT SELECT เพื่อให้ระบบ AI สามารถประมวลขนาดตัวของผู้ใช้ เพื่อให้ได้ไซส์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานของ SUIT SELECT

วัดไซส์สั่งสูทเองได้ใน 3 STEP ด้วยแอปพลิเคชั่น AI จาก SUIT SELECT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ที่ไหน? สามารถเข้าไปใน Google Play / App Store และเสิร์ชคำว่า “SUIT SELECT AI” เพื่อค้นหาแอปพลิเคชั่นได้

อย่าลืมเปลี่ยนภาษาก่อนเริ่มการวัดไซส์

หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก Google Play / App Store แล้ว เมื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นครั้งแรก ภาษาในแอปพลิเคชั่นจะถูกตั้งค่าเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเพื่อให้แอปพลิเคชั่นเชื่อมกับร้าน SUIT SELECT ในประเทศไทย โดยสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่เมนูด้านมุมขวาบน

 • SUIT SELECT AI language
 • แตะที่เมนูมุมบนขวาของหน้าจอ จะมีเมนูให้เลือกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น / ไทย
 • เมื่อเรียบร้อยแล้ว มาเริ่มวัดไซส์สูทกันเลย!

ขั้นตอนการวัดไซส์

 1. เลือก “เริ่มเช็คไซส์” และในหน้า “ข้อมูลเบื่องต้น” กรอกข้อมูลส่วนสูง นํ้าหนัก เพศ และปีเกิดของผู้ที่จะวัดไซส์เมื่อเรียบร้อย เข้าไปที่ “เริ่มถ่ายรูป”
 2. ถ่ายรูปด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านหลัง และด้านขวา โดยให้ผู้ใช้ยืนในกรอบรูปตามที'กําหนด
 3. เมื่อเรียบร้อย ระบบ AI จะคํานวนไซส์ของผู้ใช้จากภาพที่ถ่ายได้ และแสดงผลไซส์ชุดสูทสําเร็จรูปของ SUIT SELECT ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถแตะที่เครื่องหมาย “>” เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลขสําหรับแก้ไซส์โดยละเอียดเพื่อให้สูทพอดีกับตัวผู้ใช้มากขึ้นตามคอนเซ็ปต์ของ SUIT SELECT หากต้องการสั่งสูทออนไลน์ สามารถไปที่ “เข้าสู่เว็บไซต์ SUIT SELECT” เพื่อสั่งซื้อสูทออนไลน์กับทางร้าน SUIT SELECT ในประเทศไทยได้

การย้อนกลับไปดูข้อมูลไซส์ที่วัดได้

ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลไซส์ที่วัดได้โดยเข้าไปที่เมนู “ไซส์มาตรฐาน SUIT SELECT” ในหน้านี้จะมีเมนู “ไซส์มาตรฐาน SUIT SELECT” และ “รายละเอียดของไซส์ที่วัดได้” ให้เลือก

“ไซส์มาตรฐาน SUIT SELECT” จะเป็นหน้าที่แสดงไซส์ชุดสูทแบบสําเร็จรูปของ SUIT SELECT ที่เหมาะสมตามไซส์ของผู้ใช้ที่วัดได้โดยจะแสดงไซส์ของเสื้อเชิตและเสื้อแจ็คเก็ตที่เหมาะสมในแต่ละ LINE (สไตล์สูท)

แต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการดูไซส์โดยละเอียดของทั้งชุด (เสื้อเชิ้ต แจ็คเก็ต กางเกง และเสื้อกัก) สามารถเข้าไปใน “รายละเอียดของไซส์ที่วัดได้” เพื่อย้อนดูข้อมูลไซส์และรายละเอียดไซส์ที่แนะนําให้ปรับแก้เพื่อความพอดีตัวที่มากขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้แอปพลิเคชั่น

 1. ในการถ่ายรูปเพื่อวัดไซส์ ผู้ใช้ควรถ่ายรูปในที่สว่าง โดยไม่สวมเน็คไทและนาฬิกาที'จะปกปิดข้อมือและรอบคอรวมถึงควรใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวเพื่อให้ AI สามารถคํานวนไซส์รูปร่างและประมวลผลไซส์เสื้อผ้าที่เหมาะสมได้
 2. คนถ่ายรูปควรถ่ายรูปโดยให้เห็นรูปร่างของผู้จะวัดไซส์แบบเต็มตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า
 3. ข้อมูลการวัดไซส์ที่แสดงผลและสามารถย้อนกลับไปดูใน “ไซส์มาตรฐาน SUIT SELECT” และ “รายละเอียดของไซส์ที่วัดได้” นั้นจะเป็นไซส์ที่วัดล่าสุดเท่านั้น เมื่อมีการถ่ายรูปเพื่อวัดไซส์ใหม่ ข้อมูลไซส์ที่วัดใหม่จะถูกบันทึกแทนที่ข้อมูลเก่าที่ถูกลบไปโดยอัตโนมัติ
 4. เนื่องจากแอปพลิเคชั่น “SUIT SELECT AI แอปพลิเคชั่นค้นหาไซส์” เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นจะเชื่อมกับเว็บไซต์ร้าน SUIT SELECT ในประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่เวอร์ชั่นภาษาไทยจะเชื'อมกับเว็บไซต์ร้าน SUIT SELECT ในประเทศไทยผู้ใช้บริการในประเทศไทยจึงต้องใช้งานแอปพลิเคชั่นเวอร์ชั่นภาษาไทยเพื่อเข้าไปสั่งซื้อสูทในเว็บร้านออนไลน์ของ SUIT SELECT ได้ หรือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ “https://www.suit-select.com/th/” ใน Browser เพื่อสั่งซื้อได้เช่นกัน
 5. แอปพลิเคชั่นนี้รองรับเพียงการวัดไซส์สําหรับผู้ชายเท่านั้น ลูกค้าหญิงที่ต้องการวัดไซส์สามารถไปที่ร้านเพื่อวัดไซส์ได้

ราคาชุดสูทของ SUIT SELECT

 • ชุดสูท: 6,990 / 11,990 บาท
 • เสื้อเชิ้ต: 1,590 / 1,990 บาท
 • กางเกง: 2,590 / 3,490บาท

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปผลสำรวจจาก EIC Labor Survey 2021 เผย Reskill/Upskill ทางรอดแรงงานไทยที่ยังไปไม่พร้อมกัน

จากสรุปรายงานผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะและการทำงานปี 2021 (SCB EIC Labor Survey 2021) เผยว่าการพัฒนาทักษะ (Reskill-Upskill) เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับแรงงานทุกคน...

Responsive image

KERRY เปิดตัว KERRY WALLET รองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ยุค Digital-Cashless Society

KERRY (KEX) ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย เตรียมเปิดให้บริการทางการเงินใหม่ล่าสุด “KERRY WALLET” โดยความร่วมมือของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY...

Responsive image

Forward จับมือ Chainlink เสริมแกร่งแพลตฟอร์ม DeFi Exchange และโปรโตคอล Lending-Borrowing ด้วย Chainlink Price Feeds และ Keepers

Forward ประกาศความร่วมมือกับ Chainlink เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาด Decentralized Derivatives Exchange เลือกใช้ บริการ Chainlink Price Feeds บน BNB Smart Chain ในระบบ Mainnet เพื่อ...