โครงการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์เกิดจากความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของคุณจรัญ เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนการศึกษา จนสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี แบบเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับองค์กร

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการฝึกประสบการณ์ ก่อนการทำงานกับบริษัทในเครือฯ ให้กับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผู้ได้รับทุนการศึกษากว่า 2,217 คน จาก 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือยุค 4.0 อย่างเต็มระบบ ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เห็นถึงความ สำคัญของการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหัวใจหลักของการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ คือเยาวชนที่กำลังเติบโต และพร้อมที่จะเรียนรู้ ก้าวทันสิ่งใหม่ที่กำลัง จะเกิดขึ้น จึงก่อให้เกิดโครงการทุนนวัตกรขึ้น และได้เริ่มให้ทุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป   

ปัจจุบันโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการคัดเลือก

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจจะศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่สนใจจะศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  3. นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) และนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 6 ปี) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

  1. เงินทุนสนับสนุนการศึกษา
  2. หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
  3. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ด้านการสื่อสาร และการใช้ชีวิต
  4. หลักสูตรพัฒนาทักษะแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล และไอที

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมภายในระบบรับสมัครออนไลน์ https://forms.gle/JNLDJ73wgDP6DyXe8  สมัครได้ตั้งเเต่วันนี้จนถึง - 15 ตุลาคม 2563 นี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

ถอดบทเรียน CP จีนใน 'อู่ฮั่น' สู้ COVID-19 อย่างไรให้ 'คนปลอดภัย อาหารปลอดภัย'

เมื่อยามวิกฤต ความรู้เท่านั้นที่จะทำให้รอดได้ CP ในประเทศจีนผ่านบทเรียนในชีวิตจริง ถ่ายทอดประสบการณ์สู่ซีพีประเทศไทย ให้เตรียมความพร้อม ไม่ประมาท และนำความรู้มาแบ่งปันคนไทย เพราะเ...

Responsive image

Ogilvy และ CP สร้างภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์กระตุ้นสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่าน Facebook

Ogilvy และ CP ร่วมสร้างภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ “เด็กหญิงกับปลาวาฬ” กระตุ้นสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมทางเฟซบุ๊คเพจ CP for Sustainability ซึ่งหลังจากปล่อยวิดีโอไปไม่ถึง 24 ชั่วโมง ก็มีคนคลิก...

Responsive image

ถอดบทเรียน พาธุรกิจไทย ไประดับโลก จากนักธุรกิจชั้นนำ

บทความฉบับนี้ ถือเป็นบทสรุปของการสัมมนาในงาน “SelectUSA: Helping Thai Companies Go Global” โดยภายในการสัมมนานี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการขยับขยายการทำธุรกิจของประเทศไทย สู่ประเทศสหรั...