AIS และ TrueMove H ติดอันดับโลก ในประกาศรางวัลเครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก โดย Opensignal | Techsauce

AIS และ TrueMove H ติดอันดับโลก ในประกาศรางวัลเครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก โดย Opensignal

Opensignal ประกาศรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ประจำปี 2564

  • FarEasTone (ไต้หวัน) เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลผู้ชนะระดับโลกความเร็วในการดาวน์โหลด 5G (447.8 Mbps)
  • Chunghwa (ไต้หวัน) FarEasTone (ไต้หวัน) และ T-Mobile (เนเธอร์แลนด์) ได้รับรางวัลประสบการณ์วิดีโอ 5G ที่ดีที่สุดในโลก ด้วยคะแนน 85,84.8 และ 84.4 คะแนน ตามลำดับ
  • AIS (ประเทศไทย) ติดอันดับผู้นำระดับโลกใน 4 จาก 5 หมวดหมู่ ขณะที่ TrueMove H (ประเทศไทย) ติดอันดับใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน 5G และประสบการณ์เกม 5G

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกประกาศรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ประจำปี 2564 พบว่าในหลายตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพัฒนาการครั้งใหญ่ด้านประสบการณ์การใช้งานวิดีโอด้วย 5G โดยผู้ใช้ AIS (ประเทศไทย) ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 5G ดีขึ้นอย่างมากด้วยคะแนน 36.6% เมื่อเทียบการสตรีมมิ่งวิดีโอบนสมาร์ทโฟน 5G กับ 4G ตามด้วยสองผู้ให้บริการจากฟิลิปปินส์ Globe (32.8%) และ Smart (23.4%) โดยผู้ใช้ของผู้ให้บริการทั้งสามเครือข่ายได้รับความเพลิดเพลินในประสบการณ์วิดีโออันยอดเยี่ยมในแบบ 5G ไม่ใช่แบบ 4G นอกจากนี้ยังได้เห็นการบูสต์ความเร็ว 5G ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 10% จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 24 รายในด้านประสบการณ์วิดีโอของผู้ใช้เช่นเดียวกัน

FarEasTone เป็นผู้ชนะระดับโลกรายเดียวด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G

ด้วยความเร็วในการดาวน์โหลด 5G เฉลี่ย 447.8 Mbps ผู้ใช้ FarEasTone ในไต้หวันจึงเพลิดเพลินไปกับการดาวน์โหลด 5G ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ผู้ให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความโดดเด่นในหมวดหมู่นี้ โดย 4 จาก 6 อันดับเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในเอเชียตะวันออก นับรวม FarEasTone ส่วน SK Telecom จากเกาหลีใต้ที่มีความเร็วในการดาวน์โหลด 5G อยู่ที่ 417.6 Mbps จัดว่าเป็นความเร็วสูงสุดอันดับที่สองโดยตามมาด้วย Chunghwa จากไต้หวันด้วยความเร็วที่ 391.3 Mbps

Chunghwa, FarEasTone และ T-Mobile (เนเธอร์แลนด์) ให้ประสบการณ์วิดีโอแบบ 5G ที่ดีที่สุดในโลก

รางวัลประสบการณ์วิดีโอแบบ 5G จาก Opensignal วัดจากคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือจากประสบการณ์จริงของการสตรีมวิดีโอทั่วโลก Chunghwa, FarEasTone และ T-Mobile (เนเธอร์แลนด์) เป็นผู้ชนะร่วมกันในด้านประสบการณ์ความเร็วของวิดีโอ 5G ด้วยคะแนน 85, 84.8 และ 84.4 คะแนนตามลำดับ โดยระดับคะแนนของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป)

มีผู้ให้บริการถึง 7 ราย เป็นผู้นำในด้านประสบการณ์เกม 5G

ผู้ให้บริการเครือข่ายของเกาหลีใต้ทั้งหมด เช่น KT, SK Telecom และ LG U+ ต่างเป็นผู้ชนะร่วมกันในด้านประสบการณ์เกม 5G เช่นเดียวกับ T-Mobile และ KPN ของเนเธอร์แลนด์ Singtelของสิงคโปร์และ Vodafone จากไอร์แลนด์ ที่มีคะแนนเสมอกันในทางสถิติ 

เรื่องเด่นของผู้ให้บริการในประเทศไทย

  • AIS เป็นผู้นำระดับโลกใน 4 จากทั้ง 5 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G ประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์วิดีโอ 5G ยกเว้นหมวดความพร้อมใช้งาน 5G เท่านั้นที่ตกจาก 20 อันดับแรก
  • อย่างไรก็ตาม AIS ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ นั่นก็คือการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายที่อยู่ 30 อันดับแรกจากการวัดผลระดับโลกจาก 5G ใน 4 ด้าน คือเปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาความเร็วในการดาวน์โหลด ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์เกมและประสบการณ์วิดีโอที่ผู้ใช้ของ Opensignal สังเกตได้จากเครือข่ายของผู้ให้บริการ 5G เปรียบเทียบกับเครือข่าย 4G นอกเหนือจากนี้ ผู้ใช้ของ Opensignal ที่ใช้เครือข่าย AIS ยังได้เห็นพัฒนาการระดับโลกคือคะแนนที่สูงถึง 1775.2% เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยระหว่าง 5G และ 4G นอกจากนี้ AIS ยังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ระดับโลกอีกด้วย
  • ขณะที่ TrueMove H นั้นเป็นผู้นำระดับโลกใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ความพร้อมในการใช้งาน 5G คือสัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้ Opensignal ที่ใช้เครือข่าย 5G สามารถเชื่อมต่อกับ 5G ได้ รวมทั้งประสบการณ์เกม 5G นอกจากนี้ TrueMove H ยังเข้าใกล้ความสำเร็จระดับโลกด้าน 5G ของ AIS ด้วยการเป็น 30 อันดับแรกของโลกในทุกหมวดยกเว้นประสบการณ์ในการดาวน์โหลด 5G  ผู้ใช้ Opensignal ที่ใช้บริการของ TrueMove H ได้รับประสบการณ์เกมที่มีการปรับปรุงสูงสุดเป็นอันดับสาม นั่นคือ 37.1% เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อระหว่าง 5Gและ 4G

กระบวนการวัดค่า

  • รายงานผลรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลกจาก Opensignal ประจำปี 2564 นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้ใช้ Opensignalเมื่อมีการเชื่อมต่อ 5G บนเครือข่ายผู้ให้บริการระดับโลกในทั้ง 5 หมวดหมู่ต่อไปนี้ ความพร้อมใช้งาน 5G ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G ประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์วิดีโอ 5G โดยในแต่ละหมวดหมู่นั้น Opensignal ได้จัดอันดับผู้ให้บริการเครือข่าย 20 อันดับแรกไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมทั้งผู้ให้บริการที่ได้คะแนนใน 20 อันดับแรก ตามความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Opensignal ยังใช้ความเชื่อมั่นเข้ามาช่วยกำหนดผู้ชนะหรือผู้ชนะร่วมระดับโลกนี้อีกด้วย (ในกรณีที่มีคะแนนเสมอกันในทางสถิติ)
  • ส่วนที่สอง คือ ผลระดับโลกจาก 5G  จะประเมินจากเปอร์เซ็นต์ในการปรับปรุงหรือยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในขณะที่มีการเชื่อมต่อกับ 5G เทียบกับเทคโนโลยีรุ่นเก่า 4G ในส่วนของผลระดับโลกจาก 5G นั้น Opensignal ได้ยกย่องผู้ให้บริการ 30 อันดับแรกจากทั่วโลกที่มีพัฒนาการประสบการณ์เครือข่ายมือถือใน 4 ประการ ได้แก่ ความเร็วในการดาวน์โหลด ความเร็วในการอัปโหลด การสตรีมวิดีโอบนมือถือ และเกมออนไลน์แบบมัลติเพล์เยอร์ 
  • ข้อมูลที่ใช้ในรายงานฉบับนี้เก็บรวบรวมตั้งแต่ 1 มกราคม - 29 มิถุนายน 2564


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...