Oracle เปิดโซลูชันอัจฉริยะ Oracle Fusion Marketing ตัวช่วยนักการตลาดให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ | Techsauce

Oracle เปิดโซลูชันอัจฉริยะ Oracle Fusion Marketing ตัวช่วยนักการตลาดให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจ

ออราเคิล เปิดตัว Oracle Fusion Marketing โซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับนักการตลาด ช่วยในการทำแคมเปญพร้อมสร้างโอกาสทางการขายที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขาย และปิดรอบการขายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น Fusion Marketing ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มระบบ Oracle Advertising and CX  ระบบแรกที่ช่วยให้นักการตลาดทำแคมเปญได้อย่างง่ายดาย ที่ช่วยในการขยายช่องทางการสื่อสารทางด้านการตลาดและการโฆษณา และระบบได้ถูกออกแบบเพื่อให้นักการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด (lead qualification) และขั้นตอนการซื้อขาย โดย Fusion Marketing นำระบบ AI มาช่วยในการวางแผนทางการตลาดแบบอัตโนมัติสำหรับกลุ่มลูกค้า พร้อมช่วยประเมินการณ์ว่าลูกค้าพร้อมสนทนากับพนักงานขายเมื่อไหร่ อีกทั้งสร้างโอกาสการขายที่มีประสิทธิภาพได้แบบอัตโนมัติในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

Oracle

ในปัจจุบันฝ่ายการตลาด และฝ่ายขายเล็งเห็นว่าระบบ CRM มีระบบการทำงานที่ไม่เชื่อมต่อกัน และต้องลงมือทำเองมากเกินไป  อีกทั้งเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลได้ยากในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการผลักดันยอดขายของแต่ละทีม รวมไปถึงไม่มีการส่งเสริมด้านการขาย ในแง่การซื้อขายสำหรับธุรกิจ B2B นั้นลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมีการเชื่อมโยงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้ผ่านทางสื่อดิจิทัล จึงเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายได้มากกว่าการขายโดยตรงแบบเดิม

นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการฝ่ายแอปพลิเคชัน ออราเคิล  ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันการแข่งขันในยุคดิจิทัลนั้นไร้พรมแดน ธุรกิจไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันระดับโลก ซึ่งมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับผู้ขายระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สำหรับในประเทศไทยนั้น พนักงานขายไม่จำเป็นต้องขายให้กับผู้ซื้อปลายทางโดยตรง แต่จะต้องขายผ่านพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย และผู้ค้าปลีก ซึ่งก่อให้เกิดความซับซ้อนยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมของเราต้องกล้าที่จะคิดต่างในเรื่องระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาดและฝ่ายขาย เพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้กลายเป็นระบบที่ทำงานได้ผลจริง ทั้งสำหรับนักการตลาดและพนักงานขาย สำหรับประเทศไทย นักธุรกิจตระหนักแล้วว่าโซลูชั่นคลาวด์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรสู่ระบบดิจิทัล เทคโนโลยีการตลาดถือเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพทั้งในการบริหารธุรกิจ คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ แคมเปญการตลาด การวิเคราะห์ตลาด ไปจนถึงระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เทคโนโลยีคลาวด์สามารถสนับสนุนและสร้างความเข้าใจต่อความต้องการเชิงลึกของลูกค้า และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แคมเปญส่งเสริมโครงการในอนาคต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการดำเนินงานฝ่ายขาย การตลาด และแคมเปญโฆษณาต่างๆ ออราเคิลเชื่อว่านวัตกรรมมีจุดเริ่มต้นที่การผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และเราต้องการผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภูมิหลัง มุมมอง และความสามารถ เพื่อการสร้างสรรค์อนาคต ทำให้เราพัฒนาโซลูชั่นนี้ขึ้นเพื่อช่วยเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่มีแนวคิดก้าวหน้าและเปี่ยมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ออราเคิลมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นเพื่อยุคดิจิทัลรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถบูรณาการโซลูชั่นเหล่านี้เข้าในระบบงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมดิจิทัล”

Fusion Marketing ลดความซับซ้อน และช่วยให้การทำแคมเปญทางการตลาดรวดเร็วขึ้น โดยการบริหารจัดการขั้นตอนต่างๆ บนระบบแบบครบวงจร ทั้งในด้าน Lead Generation และ Lead Qualification ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตอบโจทย์แคมเปญทางการตลาด นักการตลาดสามารถทำแคมเปญ และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการโฆษณาที่หลากหลายได้ภายในหนึ่งคลิก ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขายได้อย่างสูงสุด

โซลูชั่น Fusion Marketing เป็นตัวช่วยนักการตลาดในทุกขั้นตอน และครอบคลุม ไปจนถึงการออกแบบและทำแคมเปญ เช่น

  • การสร้างกลุ่มเป้าหมายจากฐานลูกค้า: นักการตลาดสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นจุดขายของแคมเปญ และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากฐานลูกค้าเก่า ซึ่งมีรายชื่ออยู่แล้วจากระบบ CRM

  • การขยายกลุ่มเป้าหมาย: Fusion Marketing จะทำการสร้างกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการโฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญให้มากที่สุด ซึ่งนอกเหนือไปจากฐานลูกค้าที่มีอยู่

  • การระบุแยกแยะข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุด: Fusion Marketing สามารถแนะนำข้อมูลที่ดีที่สุดของลูกค้าการใช้โปรโมทแคมเปญ โดยอ้างอิงจากจุดขายของแคมเปญ และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

  • การตั้งค่าแคมเปญที่ง่ายขึ้น: โดยปกติแล้วองค์กรต้องทำงานผ่านระบบที่หลากหลายในการทำแคมเปญ ซึ่ง Fusion Marketing สามารถช่วยบริหารจัดการ และเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อ ส่งผ่านข้อมูลของแคมเปญทั้งหมดผ่านไปยังอีเมล์แลนดิงเพจของเว็บไซต์ และช่องทางการโฆษณาต่างๆ

  • การเปิดตัวแคมเปญ: นักการตลาดสามารถกำหนดงบโฆษณา วันเริ่มต้นและวันจบแคมเปญ รวมถึงการเปิดตัวแคมเปญได้อย่างง่ายดาย

  • การวัดผลแคมเปญทางการตลาด: ด้วยระบบการติดตั้งแดชบอร์ดหลังบ้านที่มาพร้อมกับ Fusion Marketing ช่วยให้นักการตลาดสามารถวัดประสิทธิภาพการทำของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์

หลังจากการเปิดตัวแคมเปญ Fusion Marketing จะทำการเลือกกลุ่มเป้าหมาย Lead Generation และ Qualification ให้โดยอัตโนมัติ

  • ไมโครไซต์ของแคมเปญเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย: Fusion Marketing ช่วยบริหารจัดการส่งข้อมูลผ่านอีเมลและทำการโฆษณาไปยังแลนดิ้งเพจ “ไมโครไซต์” ในแต่ละแคมเปญ ซึ่งมีทั้งข้อมูลอ้างอิงลูกค้าจริงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและความสนใจของลูกค้า 

  • การเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วย AI :  Fusion Marketing จะตรวจสอบการเข้าถึงแคมเปญในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึงอีเมล โฆษณาออนไลน์ และการเข้าชมไมโครไซต์ Fusion Marketing จะคัดเลือกข้อมูลยอดรวมกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงแคมเปญจากคนในบริษัทเดียวกัน โดยอัลกอริธึมของ AI จะสร้างโอกาสในการขาย เมื่อระบบตรวจพบการเข้าถึงต่างๆที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนำเสนอขาย 

  • การสร้างโอกาสทางการขายในระบบ CRM: เจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการขายไปยังระบบ CRM

 Oracle Advertising and CX เป็นส่วนหนึ่งของ Oracle Fusion Cloud Applications Suite ที่เชื่อมโยงข้อมูลของโฆษณา การตลาด การขาย และบริการทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกๆกลุ่มเป้าหมายลูกค้า  ซึ่ง Oracle Advertising and CX จะทำงานได้มากกว่าระบบ CRM แบบเดิม ช่วยให้นักธุรกิจสามารถบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างยาวนาน

ตัวอย่างแบรนด์ที่ได้เลือกใช้ Fusion Marketing ได้แก่ Mazda, Thermo Fisher, และ Zebra Technologies และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.oracle.com/cx/marketing/crm-fusion-marketing/

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Esri Thailand ชู ArcGIS for Precision Agriculture ยกระดับการเกษตรไทยสู่ Smart Farmer

Esri Thailand เดินหน้าสร้างนวัตกรรมโซลูชันเพื่อยกระดับสังคมรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ชูไฮไลท์เทคโนโลยี “ArcGIS for Precision Agriculture” เติมเต็มศักยภาพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี AI พร...

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...