การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือกสิกรไทย พัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application แอปพลิเคชันแรกในไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง แบบ One Stop Service ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว คาดจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ในเดือนเมษายน 2019 ตั้งเป้าผู้ติดตั้ง 1.5 ล้านราย ภายในระยะเวลา 5 ปี

คุณศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการสายงานวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า PEA ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบ One Stop Service แรกในประเทศไทย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น การแนะนำขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม การเลือกรูปแบบการลงทุน พร้อมแหล่งเงินทุนจากธนาคาร การคำนวณความคุ้มทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งที่ผ่านมาตรฐาน PEA ให้เลือกมากมายผู้ใช้แอปพลิเคชันยังสามารถติดตามข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณศรัณย์พงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า PEA มีนโยบายพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมการให้บริการพลังงานแก่ลูกค้ารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความทันสมัยแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งโครงการนี้ ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการทางการเงินรายแรก (Exclusive Partner) ในการเปิดให้บริการ ซึ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินและการลงทุนให้กับผู้ที่สนใจ โดยโครงการ PEA Solar Hero Application จะสามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบในพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง ในเดือนเมษายน 2019 นี้ ทั้งนี้ PEA ตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 5 ปีหลังการเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน จะมีผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ราว 1.5 ล้านราย หรือร้อยละ 20 ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน โดยมีมูลค่าคาดการณ์การลงทุนการติดตั้งอยู่ที่ 180,000 ล้านบาททั่วประเทศ

ด้านคุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและใช้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการสนับสนุนการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในบ้านพักอาศัย ห้างร้าน โรงงาน และอาคารต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจติดตั้งในระดับหนึ่ง แต่ที่ผ่านมายังมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ยังค่อนข้างสูง รวมถึงความกังวลด้านความปลอดภัย มาตรฐานของอุปกรณ์และคุณภาพการติดตั้ง

ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะพันธมิตรกับ PEA มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero ด้วยบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงินรายแรกและรายเดียวในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ โดยให้บริการด้านบริการระบบการชำระเงิน หรือ Payment Transaction แก่ผู้สนใจติดตั้ง โดยสามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต พร้อมมีโปรโมชั่น ด้วยการเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 เดือน บริการด้านแหล่งเงินทุน หรือ Funding Provider ในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากการติดตั้ง Solar Rooftop มีต้นทุนการติดตั้งที่ยังค่อนข้างสูง การให้บริการสินเชื่อจะช่วยลดภาระการผ่อนชำระค่าติดตั้งของลูกค้าให้เหมาะสมในแต่ละเดือน ด้วยอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษ และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

คุณศีลวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Solar Rooftop ไม่เพียงเป็นแรงหนุนการเสริมสร้างสังคมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือการเข้าถึงการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ในรูปแบบ One Stop Service ที่ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนและหลังติดตั้ง เป็นศูนย์กลางการให้บริการและติดตั้ง Solar Rooftop ช่องทางการพบกันระหว่างผู้สนใจและผู้ประกอบการติดตั้งภายใต้มาตรฐาน PEA และแหล่งเงินทุน เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ธนาคารเชื่อว่าการร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero จะเป็นแรงกระตุ้นให้การติดตั้ง Solar Rooftop ในสังคมไทยเป็นไปได้อย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สมดังเจตนารมย์ของภาครัฐและ PEA ที่มุ่งผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตร่วมกัน รวมทั้งช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศที่กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกังวลในขณะนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการแรกของประเทศที่นำ Digital Platform มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดตั้ง Solar Rooftop อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นนวัตกรรมที่ริเริ่ม และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐอย่างแท้จริง

RELATED ARTICLE

Responsive image

adidas ร่วมมือกับ NASA พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์บนอวกาศแบรนด์แรกของโลก

ในระยะแรกนั้นจะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เป็นหลัก และด้วยการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการฯ และเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นโดยนาซ่า (NASA) จึงทำให้ adidas จะได้ทำการทดสอบนวัตกรรมที่ใช...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทย เปิดโซน Prompt Post บริการส่งหลายกล่องได้ในคราวเดียวพร้อมเหมาจ่ายตามขนาดกล่อง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย โซน “Prompt Post บริการพร้อมส่ง” อีกหนึ่งบริการจัดส่งสินค้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่คิดค่าบริการในราคาเหมาจ่ายตามขนาดกล่องพัสดุ ช่วยเพิ่มทางเลือกแก่ผู้ประกอบก...

Responsive image

AIS โชว์ทดสอบ 5G คุม Drone ที่กรุงเทพจากเชียงใหม่ พร้อมเปิด AIS Playground ที่ มช.

AIS ขึ้นเหนือ จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์สาธิตขับ Drone ที่กรุงเทพจากเชียงใหม่ผ่าน 5G พร้อมเปิด AIS PLAYGROUND @ CMU พื้นที่สร้างนวัตกรรมที่เตรียม 5G, IoT, 3D Printing และ AR/V...