การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า | Techsauce

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า

นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อชี้แจงและทดสอบการใช้งาน PEA VOLTA Application พร้อมเผยอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าโดยมีผู้บริหารพนักงาน PEA และประชาชนร่วมงาน ณ ห้องประชุมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2 อาคารคลับเฮาส์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA  โดยปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 11 สถานีและมีแผนการขยายโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 62 สถานี ซึ่งรองรับการอัดประจุไฟฟ้าทั้งการอัดประจุแบบกระแสตรงและกระแสสลับ การร่วมมือดังกล่าว PEA และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกันพัฒนา PEA VOLTA Application ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการอัดประจุไฟฟ้าและการชำระค่าบริการ ปัจจุบัน Application ดังกล่าวสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่ง รวมถึง PEA ได้พิจารณาอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าไว้ดังนี้

อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า

  • อัตราบริการค่าอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) ในช่วง Peak เท่ากับ 7.5887 บาท/หน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • อัตราบริการอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ในช่วง peak เท่ากับ 7.5887 บาท/หน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับ PEA VOLTA Application เป็น Application เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน การเชื่อมต่อฐานข้อมูลลูกค้าของ PEA รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและเตรียมปรับปรุง Application รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ก่อนเปิดใช้งานจริงในวันที่ 1 เมษายน 2563

RELATED ARTICLE

Responsive image

MIND AI เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ที่อาศัยหลักการหาเหตุผล (Reasoning) และนำตรรกะของผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปัญหา

MIND AI เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่อาศัยหลักการหาเหตุผล (Reasoning) และนำตรรกะของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการแก้ไขปัญหา...

Responsive image

YDM เผย 4 อุปสรรค ที่นักการตลาด-แบรนด์ต้องเผชิญ พร้อมชู 4กลยุทธ์ สร้างโอกาสบนตลาดใหม่ ตั้งเป้าโต 1 พันลบ. IPO ปี 67

YDM เผย 4 อุปสรรค ที่นักการตลาดและแบรนด์ต้องเผชิญ พร้อมชู 4กลยุทธ์ สร้างโอกาสบนตลาดใหม่ ตั้งเป้าโต 1,000 ล้านบาท พร้อม IPO ปี 67 เล็งเปิดตัว MarTech ใหม่ DFinery พร้อมเตรียมเข้าซื้...

Responsive image

Skooldio ติดโผ Startup เติบโตสูงระดับเอเชียแปซิฟิก พร้อมเข้าชิง Global Startup Awards 2023

Skooldio ผู้ให้บริการด้านทักษะดิจิทัล หรือ Digital Skills สำหรับวัยทำงาน ในเครือ LEARN Corporation ติดอันดับ High-Growth Companies Asia-Pacific 2023 หรือรายชื่อบริษัทที่มีการเติบโต...