นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อชี้แจงและทดสอบการใช้งาน PEA VOLTA Application พร้อมเผยอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าโดยมีผู้บริหารพนักงาน PEA และประชาชนร่วมงาน ณ ห้องประชุมสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 2 อาคารคลับเฮาส์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ PEA  โดยปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 11 สถานีและมีแผนการขยายโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 62 สถานี ซึ่งรองรับการอัดประจุไฟฟ้าทั้งการอัดประจุแบบกระแสตรงและกระแสสลับ การร่วมมือดังกล่าว PEA และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมกันพัฒนา PEA VOLTA Application ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการอัดประจุไฟฟ้าและการชำระค่าบริการ ปัจจุบัน Application ดังกล่าวสามารถทำงานได้ในระดับหนึ่ง รวมถึง PEA ได้พิจารณาอัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าไว้ดังนี้

อัตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้า

  • อัตราบริการค่าอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรง (DC Charger) ในช่วง Peak เท่ากับ 7.5887 บาท/หน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • อัตราบริการอัดประจุไฟฟ้าในการใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Charger) ในช่วง peak เท่ากับ 7.5887 บาท/หน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 4.2061 บาท/หน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับ PEA VOLTA Application เป็น Application เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการทำงาน การเชื่อมต่อฐานข้อมูลลูกค้าของ PEA รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและเตรียมปรับปรุง Application รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอัดประจุไฟฟ้า ก่อนเปิดใช้งานจริงในวันที่ 1 เมษายน 2563

RELATED ARTICLE

Responsive image

จีนสร้างโซล่าร์ฟาร์มรูปหมีแพนดายักษ์ หวังสร้างความตระหนักด้านการใช้พลังงาน

เมื่อพูดถึงโซล่าร์ฟาร์ม หรือรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราพบเห็นกันทั่วไป ส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในลักษณะของแถวและคอลัมน์ ซึ่งมีรูปแบบเป็นเรียงตัวกันเป็นตารางเรียงอย่างเป็นระเบียบ แต่โรงไ...

Responsive image

depa จับมือ PEA เปิด Smart City Solution Week 2019 พร้อมหนุนเมืองอัจฉริยะถึงระดับ “เทศบาล”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ Messe Frankfurt ร่วมจัด Smart City Solution Week 2019 นำงานแสดงสินค้า 3 งาน ได้แก่ SecureTech Thailand...

Responsive image

เจาะทิศทางธุรกิจ EV โอกาสและความท้าทายยุคหลัง COVID-19

เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ใช่ยานยนต์ทางเลือกอีกต่อไป แต่ความท้าทายที่แท้จริงคือการเปลี่ยนผ่านจากการใช้งานรถยนต์เครื่องสันดาปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องเตรียมพร้...