ปตท. เปิดตัวแพลตฟอร์ม ReAcc ซื้อ - ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนผ่าน Blockchain รายแรกในไทย | Techsauce

ปตท. เปิดตัวแพลตฟอร์ม ReAcc ซื้อ - ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนผ่าน Blockchain รายแรกในไทย

ปตท. ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต เปิดตลาดธุรกิจ ซื้อ-ขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ประโยชน์เพื่อ ตอบสนองความต้องการการจัดหาพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน

คุณวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการรับรองจาก The International REC Standard (I-REC Standard) ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาให้เป็นตัวแทนให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนทั้งในส่วนของการขอใบรับรองฯ และการซื้อขายใบรับรองฯ ในรูปแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service) รายแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้ประกอบการในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีโรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศไทยและ/หรือภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบริษัทที่มีความสนใจมีส่วนร่วมในการเข้าถึงพลังงานสะอาดในชุมชน เช่น โซลาร์ชุมชน (community solar) เป็นต้น โดยได้เริ่มมีลูกค้าใช้บริการการซื้อ – ขายพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ปตท. ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม ReAcc (Renewable Energy Acceleration Platform) ผ่านการใช้ระบบบล็อกเชนที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน รองรับการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Corporate Power Purchase Agreement หรือ CPPA) และการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการพัฒนาธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในการนำเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัล ในทุกมิติของกระบวนการดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ Technology for All

“แพลตฟอร์ม ReAcc ริเริ่มโดยทีมนวัตกรรมของ ปตท. (PTT ExpresSo) และเป็นฝีมือของนักพัฒนา software คนไทยร่วมกับ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านบล็อกเชนในภาคพลังงานระดับโลก โดยแพลตฟอร์มใหม่นี้จะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทศไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการเชื่อมต่อสองทิศทางระหว่างบริษัทผู้ซื้อและบริษัทผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป” นายวรวัฒน์ กล่าว
การบริหารธุรกิจ ReAcc ดำเนินการภายใต้ บริษัท อัลฟ่าคอม จำกัด ซึ่ง ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ดังกล่าวในอัตราร้อยละ 100 โดยได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนเพื่อขอใบรับรองฯ และซื้อขายใบรับรองฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกาศรับรองการใช้พลังงานทดแทนระดับนานาชาติ หรือ The International REC Standard (I-REC Standard) แบบครบวงจรแล้ว และจะเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม ReAcc อย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2021 โดยสามารถดูข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reacc.io


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

Responsive image

NocNoc ชู NocNoc Service บริการครบวงจรเรื่องบ้าน ตอกย้ำเป็น Home and Living Destination

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เดินหน้าขยายการเติบโตด้านการบริการเรื่องบ้านออนไลน์ หรือ “NocNoc Service” ครึ่งปีหลัง 2566 ดันจุดแข็ง “บริการครบเรื่องบ้าน…การันตีเร...