PTT จับมือ SCG Ceramics ศึกษาธุรกิจให้บริการระบบ Solar Rooftop สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม | Techsauce

PTT จับมือ SCG Ceramics ศึกษาธุรกิจให้บริการระบบ Solar Rooftop สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน ระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายนริศ เทิดธรรมพิบูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนาม เพื่อผลักดันและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

PTT และ SUSUNN

ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาการดำเนินธุรกิจโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านการให้บริการแนะนำ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรของ SCG Ceramics ภายใต้ แบรนด์ “SUSUNN” มาร่วมพัฒนาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองของ ปตท. รวมไปถึงกลุ่มอื่น ๆ ที่มีความสนใจ เช่น อาคารสำนักงาน ปัจจุบัน ปตท. พร้อมแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและนวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและลูกค้าก๊าซธรรมชาติ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

Dassault Systemes เปิดตัวซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS 2022 เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

Dassault Systèmes’ เปิดตัว SOLIDWORKS 2022 ซอฟต์แวร์การออกแบบสามมิติและแอปพลิเคชันด้านวิศวกรรม ช่วยให้องค์กรธุรกิจเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มความเร็วในกระบวนก...

Responsive image

JobsDB เตรียมจัดงาน Virtual Career Fair ครั้งที่ 2 รวมงานด้านเทคโนโลยีและไอทีจากบริษัทชั้นนำ

จ๊อบส์ ดีบี (JobsDB) เตรียมจัดงาน “Virtual Career Fair by JobsDB” มหกรรมหางานออนไลน์แบบครบวงจรเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เจาะกลุ่มคนที่กำลังมองหาตำแหน่งงานสายเทคโนโลยี...

Responsive image

ปตท. จับมือ จุฬาฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19 และวิกฤตอื่น ๆ ของประเทศในระยะยาว

ปตท. จับมือ จุฬาฯ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และวิกฤตอื่น ๆ ของประเทศในระยะยาว...