SCB จับมือ VISTEC สานต่อภารกิจ Mission X รุ่นที่ 2 ลับคมสกิลดิจิทัล สร้างเกราะป้องกันแข็งแรงให้กับผู้นำองค์กร | Techsauce

SCB จับมือ VISTEC สานต่อภารกิจ Mission X รุ่นที่ 2 ลับคมสกิลดิจิทัล สร้างเกราะป้องกันแข็งแรงให้กับผู้นำองค์กร

SCB ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ภาคธุรกิจอย่างจริงจัง เดินหน้าสานต่อโครงการ“MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation รุ่นที่ 2 หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทลายขีดจำกัดทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตแบบยกกำลัง (Exponential Growth) ให้พร้อมแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพในศตวรรษแห่งความท้าทายใหม่ Mission X รุ่นที่ 2 เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง อัดแน่นสาระทุกแง่มุมตอบโจทย์ธุรกิจที่กำลังถูกท้าทายครั้งใหญ่จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง พร้อมคว้าสุดยอดกูรูสายเทคและก่อสร้างระดับชาติร่วมเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัว ช่วยตกผลึกวิสัยทัศน์ของทุกองค์กรสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ Digital Transformation ที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงต่อไป ซึ่งการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ นำวิถี New Normal มาผสมผสานการเรียนรู้ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร virtual classroom ที่ทันสมัยมาปรับใช้ผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นหลัก โดยมี นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในหลักสูตร

SCB Mission X

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม เพื่อขยายโอกาสและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ๆ แต่หากผู้นำองค์กรขาดวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน ขณะที่คู่แข่งเร่งเดินหน้าทำ Digital Transformation เมื่อนั้นศักยภาพของธุรกิจจะถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นองค์กรที่เชื่อมั่นในพลังของเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงร่วมกันริเริ่มโครงการ “MISSION X” หลักสูตรลับคมวิสัยทัศน์ทางด้านดิจิทัลสำหรับผู้นำองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในรุ่นที่ 1 สะท้อนจากองค์กรที่เข้าร่วมหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การสานต่อโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้นำองค์กรในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังคงบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจในภาพรวมชะลอตัว แต่ขณะเดียวกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูก Digital Disruption จู่โจมรวดเร็วอย่างที่คนในอุตสาหกรรมเองก็คาดไม่ถึง จึงคาดหวังว่าการจัดหลักสูตรในรุ่นนี้จะมีส่วนสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างสามารถก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตได้อย่างมั่นคง    

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล หรือการทำ Digital Transformation เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างเข้มข้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหลายองค์กรเป็นตัวอย่างของความสำเร็จจากการทรานสฟอร์มตัวเองโดยสามารถรักษาขีดความสามรถในการแข่งขันและขยายศักยภาพของธุรกิจได้อย่างดีแม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ เพราะการใช้เทคโนโลยีช่วยทำให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับแรงกระแทกจากความท้าทายในบริบทใหม่ๆ ได้อย่างมั่นคง ขณะเดียวกันมีองค์กรอีกไม่น้อยที่ยังคงย้ำอยู่กับที่ด้วยวิธีการดั้งเดิมและต้องล้มหายไป สถาบันวิทยสิริเมธี และ ธนาคารไทยพาณิชย์ พยายามผลักดันให้ภาคธุรกิจในประเทศไทยตื่นตัวและให้ความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า เพราะขีดความสามารถและผลิตภาพที่ดีขึ้นจะสร้างประโยชน์ต่อทั้งตัวธุรกิจ ผู้บริโภค และประเทศชาติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังมี Value Chain และ Supply Chain เกี่ยวเนื่องธุรกิจอีกมากมาย ดังนั้นจึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ Mission X รุ่นที่ 2 ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ในทุกกระบวนการทำงานด้วยผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแบบก้าวกระโดด    

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation กล่าวว่า โครงการ Mission X เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้นำองค์กร เพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้กำหนดทิศทางองค์กรคือกุญแจไขความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ทั้งนี้ Mission X ในรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. Exponential Traits – สร้าง mindset ใหม่ผู้บริหารด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างโอกาสเติบโตใหม่ให้ธุรกิจ 2. Exponential Tech - ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และ 3. Exponential Blueprint จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Digital Transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริง ซึ่งเป็นความพิเศษและแตกต่างจากทุกหลักสูตรอื่นในประเทศไทย พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแขนงต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับชาติ มาเป็นที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวเพื่อช่วยตกผลึกแผนยุทธศาสตร์ที่ดีกับองค์กรมากที่สุด โดยจะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพผ่าน 4 มิติหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการเครือข่ายซัพพลายเชน คลังสินค้า และทรัพยากรในธุรกิจอย่างคุ้มค่า การยกระดับประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการคว้าโอกาสในตลาดอย่างชาญฉลาดผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย  

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ VISTEC เตรียมแผนขยายผลหลักสูตร “MISSION X” The Boot Camp of Advanced Corporate Transformation ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สำคัญของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยสามารถสร้างแต้มต่อในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และเวทีโลก    ได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต   ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Esri Thailand ชู ArcGIS for Precision Agriculture ยกระดับการเกษตรไทยสู่ Smart Farmer

Esri Thailand เดินหน้าสร้างนวัตกรรมโซลูชันเพื่อยกระดับสังคมรอบด้านอย่างต่อเนื่อง ชูไฮไลท์เทคโนโลยี “ArcGIS for Precision Agriculture” เติมเต็มศักยภาพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี AI พร...

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...