SCB ร่วมกับ มศว และ TOO FAST TO SLEEP เปิด TOO FAST TO SLEEP สาขา มศว | Techsauce

SCB ร่วมกับ มศว และ TOO FAST TO SLEEP เปิด TOO FAST TO SLEEP สาขา มศว

SCB เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และร้าน TOO FAST TO SLEEP เปิดตัว “TOO FAST TO SLEEP สาขา มศว.” สร้างสรรค์พื้นที่รูปแบบใหม่บริเวณชั้น 3 อาคาร SWUNIPLEX ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวแห่งใหม่ใจกลางเมือง

ล่าสุด เพื่อเปิดกว้างให้นักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ประชุม ทำงานกลุ่ม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่าน TOO FAST ORDER บน LINE แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ล่วงหน้า ไม่เสียเวลาต่อคิว และชำระผ่าน SCB Direct Debit/ Credit เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งเป็นเทรนด์ด้านการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ผ่านประสบการณ์จริง โดยในเฟสแรกพร้อมให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ TOO FAST TO SLEEP.SCB (สยามสแควร์) และ TOO FAST TO SLEEP มศว. ก่อนขยายสู่ทุกสาขาภายในต้นปี 2562

นายเอนก จงเสถียร (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟาส ทูสลีพ จำกัด รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดี มศว. พร้อมด้วย นางสาวปิยะอาภา เจริญเวช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking SCB ร่วมเปิดตัว

RELATED ARTICLE

Responsive image

BIG เพิ่มจุดเติมออกซิเจนฟรีให้มูลนิธิ-อาสาสมัครในพื้นที่ภาคตะวันออก

BIG เพิ่มจุดเติมออกซิเจนฟรีให้มูลนิธิ-อาสาสมัครในพื้นที่ภาคตะวันออก...

Responsive image

โครงการแยก ขวด ช่วยหมอ รับบริจาคขวด PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

โครงการแยก ขวด ช่วยหมอ รับบริจาคขวด PET เพื่อผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์...

Responsive image

ANANDA-Flash Group-Bitkub ร่วมต่อลมหายใจผู้ป่วย COVID-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ High flow 30 เครื่อง แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ANANDA-Flash Group-Bitkub ร่วมต่อลมหายใจผู้ป่วย COVID-19 มอบเครื่องช่วยหายใจ High flow 30 เครื่อง แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน...