SCB เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และร้าน TOO FAST TO SLEEP เปิดตัว “TOO FAST TO SLEEP สาขา มศว.” สร้างสรรค์พื้นที่รูปแบบใหม่บริเวณชั้น 3 อาคาร SWUNIPLEX ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้กลายเป็นแหล่งรวมตัวแห่งใหม่ใจกลางเมือง

ล่าสุด เพื่อเปิดกว้างให้นักเรียน นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ประชุม ทำงานกลุ่ม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบไร้เงินสด (Cashless Society) ผ่าน TOO FAST ORDER บน LINE แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ล่วงหน้า ไม่เสียเวลาต่อคิว และชำระผ่าน SCB Direct Debit/ Credit เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งเป็นเทรนด์ด้านการเงินที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ผ่านประสบการณ์จริง โดยในเฟสแรกพร้อมให้บริการ 2 สาขา ได้แก่ TOO FAST TO SLEEP.SCB (สยามสแควร์) และ TOO FAST TO SLEEP มศว. ก่อนขยายสู่ทุกสาขาภายในต้นปี 2562

นายเอนก จงเสถียร (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูฟาส ทูสลีพ จำกัด รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (ที่ 5 จากซ้าย) อธิการบดี มศว. พร้อมด้วย นางสาวปิยะอาภา เจริญเวช (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking SCB ร่วมเปิดตัว

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCB โชว์ระบบชำระเงินด้วยฝ่ามือ การันตีความแม่นยำ 99.99999 เปอร์เซ็นต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ โชว์ระบบยืนยันด้วยการสแกนฝ่ามือ การันตีความแม่นยำ 99.99999 เปอร์เซ็นต์ รองรับใช้ในระบบชำระเงินแทนบัตรเครดิตและสแกน QR Code เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย แย้มนำมาใช้จริง...

Responsive image

สรุปข้อมูลแบงก์ใหญ่ประกาศ 'ฟรีธรรมค่าเนียม' บน Online Banking

วงการธนาคารกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อธนาคารรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศ 'ฟรีค่าธรรมเนียม' หรืองดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการ Online Banking ที่แต่ละธนาคารให้บริการ...

Responsive image

TOO FAST TO SLEEP.SCB แหล่งชุมนุมของคนรุ่นใหม่แห่งใหม่ใจกลางเมือง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่การเป็น Life Style Banking อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดร่วมกับ Too Fast To Sleep เปิดตัว TOO FAST TO SLEEP.SCB สร้างสรรค์พื้นที่รูปแบบใหม่บนชั้น 2 ของธนาคาร...