Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TOO FAST TO SLEEP.SCB

SCB ร่วมกับ มศว และ TOO FAST TO SLEEP เปิด TOO FAST TO SLEEP สาขา มศว

SCB เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) แ...

TOO FAST TO SLEEP.SCB แหล่งชุมนุมของคนรุ่นใหม่แห่งใหม่ใจกลางเมือง

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่การเป็น Life Style Banking อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดร่วมกับ Too Fast To Sleep เปิดตัว TOO FAST TO SLEEP.SCB สร้างสรรค์พื้นที่รูปแบบใหม่บนชั้น 2 ของธนาคาร...