ไทยพาณิชย์กวาด 15 รางวัลชั้นนำ ย้ำผลงานนำลูกค้าธุรกิจระดมทุนขับเคลื่อนตลาดทุนไทย | Techsauce

ไทยพาณิชย์กวาด 15 รางวัลชั้นนำ ย้ำผลงานนำลูกค้าธุรกิจระดมทุนขับเคลื่อนตลาดทุนไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายธนพจน์ ภาคสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ฉลองความสำเร็จ 15 รางวัลจาก 9 สถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยผลงานอันโดดเด่นในปี 2566 จากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ การให้คำปรึกษาทางการเงิน และการมีส่วนช่วยลูกค้าประสบความสำเร็จในการระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยเป็นอย่างดีและมีส่วนช่วยยกระดับตลาดทุนไทย ตอกย้ำจุดมุ่งหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมมอบประสบการณ์การเงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

โดยทั้ง 15 รางวัล ประกอบด้วย

 • รางวัล Best Investment Bank Thailand 2023 จาก Global Business Review Magazine Award
 • รางวัล Outstanding Deal Awards Business Excellence Capital Market Fund Raising Deal จาก SET Awards 2023 
  ด้วยผลงานที่ปรึกษาทางการเงินแก่บมจ.ไทยออยล์ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)
 • รางวัล Green Deal of the Year-Thailand จาก ABF Corporate and Investment Banking Awards 2023
 • รางวัล Project Infrastructure Finance Deal of the Year-Thailand จาก ABF Corporate and Investment Banking Awards 2023
 • รางวัล Debt Deal of the Year – Thailand จาก ABF Corporate and Investment Banking Awards 2023 
  ด้วยผลงานการการสนับสนุนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 31,000 ล้านบาท โดย BTSG นับเป็นบริษัทเอกชนที่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ SLB ที่มีมูลค่าสูงที่สุด
 • รางวัล Wind Deal of the Year (Monsoon สปป.ลาว) จาก Asia-Pacific Awards
 • รางวัล Frontier Markets Issue Monsoon Wind’s US$693m financing package จาก IFR Asia Awards 2023
 • รางวัล Thailand Capital Markets Deal จาก IFR Asia Award 2023 
  ด้วยผลงานการสนับสนุน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ออกเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 10 ปี และสามารถเสนอขายได้ตามเป้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 31,500 ล้านบาท 
 • รางวัล Transport Deal of the Year จาก The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2023 
  ด้วยผลงานการสนับสนุนบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 31,000 ล้านบาท โดย BTSG นับเป็นบริษัทเอกชนที่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ SLB ที่มีมูลค่าสูงที่สุด
 • รางวัล Best New Bond จาก The Asset 25th Anniversary Triple A Awards for Sustainable Finance 2024 ด้วยผลงานการสนับสนุน บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี และสามารถเสนอขายได้ตามเป้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท
 • รางวัล Best Inaugural Bond Deal in Southeast Asia & Best Local Currency Bond Deal of The Year in Thailand จาก Alpha Southeast Asia 
  ด้วยผลงานการสนับสนุน บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ด้วยมูลค่าระดมทุน 15,000 ล้านบาท 
 • รางวัล Best High Yield Bond Deal of the Year จาก Alpha Southeast Asia 
  ด้วยผลงานการสนับสนุนบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เกินกว่ามูลค่าเสนอขายเดิมที่วางแผนไว้ที่ 5,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทตัดสินใจออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 8,000 ล้านบาท 
 • รางวัล Best Bond Deal for Retail Investors in Southeast Asia จาก Alpha Southeast Asia 
  ด้วยผลงานการสนับสนุนบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ออกเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมีอายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน ถึง 10 ปี และสามารถเสนอขายได้ตามเป้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 31,500 ล้านบาท นับเป็นหุ้นกู้ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของปี 2566
 • รางวัล Deal of the Year ในงาน Best Bond Awards 2023 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 
  ด้วยผลงานการสนับสนุนบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกจำนวนหุ้นกู้ 6 รุ่น จนทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 50,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดที่จัดออกในปี 2566
 • รางวัล Most Innovative Deal ในงาน Best Bond Awards 2023 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 
  ด้วยผลงานการสนับสนุนบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไปโดยจัดจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัล 100% ผ่าน SCB EASY App รวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้เป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายบุคคลธรรมดาผ่านช่องทางดิจิทัลแบบ 100% ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

Impact ERP
2 w. ago

SCB wins 15 major awards from 9 leading institutions for its success in supporting fundraising and providing financial advice to customers, significantly contributing to upgrading the Thai capital market, which in turn has a positive impact on the development of sustainable digital financial products and services. Interested in a modern and comprehensive ERP solution for businesses that grow together? Please visit [Impact First] 

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...