SCG & SkillLane

เอสซีจี (SCG) ร่วมมือกับ SkillLane นำร่องเปิด 3 คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเชิงกลยุทธ์ในแบบเอสซีจี ให้แก่บุคคลภายนอกได้เข้าถึงและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับองค์กรธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป

โดยจัดคอร์สแรก มีจำนวน 3 คอร์ส ได้แก่ คอร์สการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why คอร์สการแก้ปัญหาด้วย QC Story และคอร์ส 7 QC tools ซึ่งรวบรวมวิทยากรหลายท่านจากเอสซีจี มาให้ความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนดีมานด์

คุณเจษฎา แซ่เหลี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น  ดิจิทัลเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยทำให้การเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ยิ่งสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เอสซีจี จึงได้ร่วมกับ SkillLane จัดทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานจากภายในองค์กร และขยายผลสู่องค์กรอื่น ๆ"

"โดยใน 3 คอร์สแรกนี้จะเป็นประโยชน์ และสามารถช่วยเพิ่มพูนศักยภาพให้กับบุคคลที่ได้เรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งความรู้เหล่านี้มาจากความเชี่ยวชาญของผู้มีประสบการณ์และมาจากการทำงานโดยตรง ที่ได้ถอดบทเรียนไว้ให้ผู้เรียนได้นำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง”

SkillLane

คุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า “พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเอสซีจี มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และหลักการคิด กรอบการทำงานในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์บน SkillLane ผมมั่นใจว่าทั้ง 3 คอร์ส มีประโยชน์ทั้งในแง่ของการพัฒนาตนเองและธุรกิจในระยะยาว องค์กรจะได้คนมีทักษะด้านการทำงานในแบบองค์กรขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเรียนรู้และการเข้าถึงทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วคลิก"

"ทั้งนี้ความร่วมมือกับเอสซีจี ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการ generate content ที่มีคุณค่ากับคนทำงาน และยังเป็นการปูแนวทางไว้ให้กับองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่น่าสนใจไปสู่บุคคลทั่วไป สิ่งนี้ทลายกรอบการเรียนรู้ในแบบเดิม ๆ อย่างบูรณาการ”

ทำความรู้จัก คอร์สเรียนออนไลน์

  1. การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why วิธีการถามว่า ทำไม ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง มาใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในหน้างานจริงทั้งในการทำงาน  และชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก
  2. การแก้ปัญหาด้วย QC Story กระบวนการแก้ปัญหาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากการจัดประกวดกิจกรรม QC ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งเอสซีจีได้นำเครื่องมือ QC story มาใช้เป็นเวลานานภายใต้การบริหารงานตามแนว TQM (หรือ Total Quality Management) และก็ยังคงใช้อย่างได้ผลดีมาจนทุกวันนี้
  3. 7 QC tools เครื่องมือพื้นฐาน อย่างที่ถูกนำมาใช้กิจกรรม QC เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผล อันที่จริงแล้วเครื่องมือในการทำงานหรือการแก้ปัญหามีมากมาย แต่ 7 QC tools นี้เป็นเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของบุคลากรทุกระดับ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในด้านอุตสาหกรรม งานบริการ และงานด้านอื่น ๆ เครื่องมือ อย่างนี้ประกอบด้วย ผังก้างปลา แผ่นตรวจสอบ (เช็คชีทผังพาเรโต กราฟ ผังการกระจาย ฮีสโตแกรม และแผนภูมิควบคุม

ทั้ง คอร์สเรียนออนไลน์จาก เอสซีจี เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิด การวางกลยุทธ์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ใคร ๆ ก็เลือกเรียนได้ คลิกดูรายละเอียดที่ https://www.skilllane.com/courses/

RELATED ARTICLE

Responsive image

AddVentures จาก SCG ร่วมลงทุนใน 'Ralali' B2B E-Commerce มูลค่า 7 ล้านเหรียญ

Ralali บริษัท Startup ผู้พัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce แบบเน้นขายสินค้าให้กับภาคธุรกิจ (Business-to-Business: B2B) จากประเทศอินโดนีเซีย ประกาศรับเงินลงทุนจาก AddVentures Corporate Ventu...

Responsive image

SCG จัดกิจกรรม “SCG Open House” เปิดบ้านสำนักงานใหญ่บางซื่อเป็นครั้งแรก

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และทุกสิ่งในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการ...

Responsive image

SCG จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส พัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ Chief Technology Officerและ สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส (Institut Pasteur) โดย ดร. อนวัช ศกุนตาภัย Coordinator of the Defeat Dengu...