เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน | Techsauce

เตรียมพบกับงานสัมมนา Social Value thailand Forum 2024 เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมาคมผู้ประเมินมูลค่าทางสังคมไทย (Social Value Thailand) ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.), ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.), สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) และเครือข่าย UN Global Compact ในการริเริ่มโครงการสัมมนา “สานพลังภาคการศึกษา ขับเคลื่อนความร่วมมือรัฐเอกชนสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Accelerating Education and Public Private Partnership for the SDGs) โดยมุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อมของภาคการศึกษาไทย ตลอดจนเปิดพื้นที่ในการส่งเสริมความตระหนักและแลกเปลี่ยนแนวทางกรณีศึกษาระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา ในการผลักดันการสร้าง Impact สู่สังคม ทั้งในระดับกลยุทธ์ บูรณาการในการบริหารจัดการขององค์กร (Impact Management Framework) พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมระดับการนำองค์กรทั้งในระดับบริหาร สู่ระดับการส่งเสริมศักยภาพ บุคคลากรในภาคการศึกษา (Impact Professional) สู่การปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสอดคล้องส่งเสริมยุทธศาสตร์องค์กรในการพัฒนาชุมชนสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน นำไปสู่การผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน สังคม (Impact Partnership) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของภาคการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดสู่ประโยชน์สังคม โดยมี กิจกรรมหลัก 1) เวทีเสวนา 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (SDG Impact Workshop) 3) การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และการจัดทำรายงานทางสังคม (Impact Clinic) และ 4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Impact Networking) โดยมีผู้เข้าร่วม 200 ราย

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 เมษายนนี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ภายในงานมีเวทีเสวนา Impact Partnership และการประชุมเชิงปฏิบัติการ High Impact Initiative Workshop สำคัญที่ผู้บริหาร บุคลากรองค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และคุณต้องรู้

2 Inspirational Talk

 • ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจ สานพลังนำนวัตกรรมสังคม สู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สานพลัง Public Private Partnership ขับเคลื่อนนโยบายและความมีส่วนร่วม สู่นวัตกรรมเพื่อสังคม

3 Panel Discussions

 • เปลี่ยนผ่านประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยฐานความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • กลยุทธ์การบริหารแผนงานมหาวิทยาลัยสู่การยกระดับ High Impact University
 • การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ขับเคลื่อน Impact สะท้อนบทบาทภาคการศึกษาและความร่วมมือรัฐ เอกชนสู่ท้องถิ่น

Workshop Impact Analyst & Assessor Program

 • Introduction to SDG Impact Standard Program
 • Introduction to Social Impact Assessment & SROI: Social Return on Investment
 • Introduction to ESG & Impact Reporting
 • Workshop Impact Materiality Matrix & NetZero Initiative

Impact Showcase 

 • Carbon Neutral & Climate Justice
 • Wellbeing & Inequality
 • New Economy & Sustainable S-Curve

Impact Clinic

 • การออกแบบกระบวนการประเมิน SIA/SROI สำหรับงานวิจัย/บริการทางวิชาการ/บริการสังคม         
 • การวิเคราะห์ Impact Pathway
 • การประเมินมูลค่าและการกำหนดตัวชี้วัด
 • การจัดทำรายงานและการประเมินรับรอง
 • การเขียนข้อเสนอโครงการและการประเมินแบบประมาณการณ์ (Forecast)

หากคุณสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://socialvaluethailand.org/social-value-forum-1-2024/ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ครั้งแรกในไทยและอาเซียน โรงพยาบาลรามาธิบดี ปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลลัพธ์ความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Kidney Transplantation) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ...

Responsive image

“The Leader’s DNA” ปลดล็อก DNA ผู้นำ สู่พลังขับเคลื่อนองค์กร เสริมเอกลักษณ์องค์กรผ่านการสื่อสารและสร้าง Brand Image

พบกับงาน “The Leader’s DNA” from Personal Influence to Organizational Impact ที่จะเผยเคล็ดลับในการสร้าง DNA ขององค์กรผ่าน “ผู้นำองค์กร”...

Responsive image

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024

KBTG คว้า 2 รางวัลผู้นำด้าน IT จาก The Asian Banker Summit 2024...