7 เทคโนโลยีเปลี่ยนเมืองไปสู่อนาคต | Techsauce

7 เทคโนโลยีเปลี่ยนเมืองไปสู่อนาคต

พลวัติของโลกเติบโตด้วยเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีเชิงลึก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาททั้งในเชิงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ต้องปรับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) วิทยากรหัวข้อ “เทคโนโลยีขั้นสูงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคต ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 กล่าวว่า ศูนย์วิจัยภายใต้ MQDC มีเป้าหมายเพื่อทำให้เมืองและชุมชนน่าอยู่ ซึ่งเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีคิด และวิถีชีวิต อย่าง กรุงเทพฯ ในอนาคตอาจต้องอยู่ภายใต้โดมขนาดใหญ่ ทำให้มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงอากาศที่สะอาดได้ ดังนั้น จะเกิดนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตภายใต้โดมได้รับอากาศที่สะอาด หรือต่อไปแม่น้ำจะขยายกว้างขึ้นขณะที่พื้นดินมีขนาดลดลงก็จะเกิดนวัตกรรมที่ทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตบนพื้นน้ำได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทำให้เกิดสังคมใหม่ได้

ดร.การดี ยังได้ชี้ให้เห็นถึง 7 Advanced Technologies that Driver our Future Cities ที่จะเกิดขึ้นอนาคตมีอะไรบ้าง 

  1. Quantum Computing, AI, Big Data & Blockchain : การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง และยังสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเมืองได้ เช่น การวิเคราะห์ภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ  
  2. Nano Tech Advanced Materials : การวางโครงการก่อสร้างด้วยการใช้วัสดุขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือวัสดุที่ปรับสภาพตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียวัสดุระหว่างทาง  
  3. Autonomous Vehicle & Drones : เหมาะสำหรับการวางโครงสร้างเมืองใหม่ อย่าง มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเริ่มมีการปรับเส้นทางเดินให้เป็นเลนสำหรับหุ่นยนต์ 
  4. Exoskeleton, Robotics & Automation : มีการคาดการณ์ว่าปี 2050 หุ่นยนต์จะมีจำนวนเท่ากับประชากร ในอนาคตหุ่นยนต์จะมาช่วยมนุษย์ในหลายๆ เรื่องทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็กเล็ก ทำงานครัว ฯลฯ และต่อไปเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้มนุษย์ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านร่างกายได้ เมื่อการใช้หุ่นยนต์มีมากขึ้นในอนาคตสิ่งที่จะกลายเป็นสินค้าพรีเมียร์ คือ Human Touch 
  5. Internet of Everything : อินเตอร์เน็ตจะแทรกเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น 
  6. Carbon Capture & Storage : การสร้างเมืองจะมองแค่ให้มนุษย์อยู่อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมองธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องให้เติบโตคู่ไปกับเมือง 
  7. Space Technology : ต่อไปการสร้างเมืองจะไม่ได้มองแค่การสร้างบนโลกเท่านั้น แต่มองไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยนอกโลกด้วย ซึ่งหลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนสำรวจอวกาศมากขึ้น ในอดีตมีแต่องค์กรขนาดใหญ่ อย่าง องค์กรนาซ่า หรือประเทศสหรัฐ และรัสเซียเท่านั้นที่สนใจ แต่ปัจจุบันประเทศจีน และอินเดีย ก็ให้ความสนใจด้านนี้

ดร.การดี กล่าวทิ้งท้ายว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตปัจจุบันให้ไปสู่เมืองอนาคต อย่างช่วงโควิดทุกคน Work from Home ทำให้ต่อไปบ้านไม่ต้องอยู่ใกล้ที่ทำงานก็ได้ หรือการทำงานแบบไฮบริดทำให้ออฟฟิศไม่ต้องมีขนาดใหญ่ และออฟฟิศจะไม่ใช่แค่ศูนย์กลางทีมีซีอีโอมานั่งคุมงานอีกต่อไป แต่จะเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ บริบทของคำว่าครอบครัวจะเปลี่ยนแปลง จากครอบครัวที่มีปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ลูก จะเปลี่ยนเป็นคน 4 รุ่นที่มาจากต่างครอบครัวมาอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่เกื้อหนุนกัน 

การเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสภาพทางภูมิศาสตร์ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบใหม่ภายใต้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ผลักดันให้เมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง

ติดตามชมเสวนาออนไลน์จากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญ ในงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” ภายใต้แนวคิด “DEEP TECH RISING …The Next Frontier of Innovation” การยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึก...นวัตกรรมด่านหน้าแห่งอนาคตที่จะมาขับเคลื่อนประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th


RELATED ARTICLE

Responsive image

รายงาน Ericsson Mobility Report เผยเทรนด์เครือข่ายมือถือ ชี้ปริมาณการใช้ Data มือถือพุ่งเกือบ 300 เท่า ในรอบ 10 ปี

รายงานเชิงลึกระดับโลกของอีริคสัน เปิดเผยว่าตั้งแต่อีริคสันจัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มข...

Responsive image

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO

ความจำเป็นและแนวทางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยสู่เป้าหมาย NET ZERO...

Responsive image

Twitter เผยเทรนด์ช่วงเทศกาลวันหยุด บทสนทนาช่วยส่งความสุข ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้า

Twitter ประเทศไทย เผยเทรนด์และอินไซต์ช่วงเทศกาลวันหยุด ชี้บทสนทนาส่วนใหญ่มีผลให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มยอดขายได้ ทั้งการสอบถามความเห็นสำหรับของขวัญ​วางแผนล่วงหน้าสำหรับวันหยุด...