SKE กางแผนลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1 พันลบ. | Techsauce

SKE กางแผนลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1 พันลบ.

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) “SKE Group” โชว์ผลประกอบการปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 497.42 ล้านบาท พร้อมแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ SKE Group ในปี 2566 กับการก้าวสู่รายได้ 1,000 ล้านบาท ด้วยนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด หวังสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด ตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร พร้อมทั้งตั้งงบลงทุนขั้นต่ำไว้เบื้องต้นประมาณ 100 ล้านบาท

SKE

คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ผลประกอบการในปี 2565 ของ SKE Group มีรายได้รวมอยู่ที่ 497.42 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ของ SKE Group เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก จากที่เคยพึ่งพารายได้จากธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชนกว่าร้อยละ 50 แต่ในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นที่ SKE Group ดำเนินการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาและได้รับรู้รายได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ 

ดังเช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้มากที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 57 และยังมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ทั้งในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นและธุรกิจ Financial Technology 

ในปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของ SKE Group โดย SKE Group ได้เข้าซื้อบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Financial Technology เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก รวมถึงการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด “N15 Technology” เพื่อต่อยอดธุรกิจบริหารจัดการขยะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 400 ล้านบาท

คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่

 โดยเริ่มก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 และในปัจจุบันดำเนินการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเริ่มขยายการลงทุนไปในธุรกิจต้นน้ำโดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ landfill เพื่อให้เช่าเครื่องจักรสำหรับการคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง

ทั้งนี้การลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดชลบุรี และการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับบริหารจัดการขยะเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ SKE Group ที่มุ่งมั่นจะผนึกกำลังในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพื่อลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี และช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก 

ในปี 2566 นี้ SKE Group มาพร้อมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่รายได้ 1,000 ล้านบาท ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด” โดยในปีนี้ตามแผนธุรกิจ SKE Group จะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF กว่า 300,000 ตันต่อปี และจะเริ่มดำเนินการส่งเชื้อเพลิงตามสัญญาให้กับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 3 ปี ปริมาณการส่งมอบเชื้อเพลิงกว่า 135,000 ตันต่อปี มูลค่าตามสัญญารวมกว่า 1,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้กำลังผลิตในส่วนที่เหลือได้มีการทำแผนสำหรับส่งมอบเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าขยะแล้ว ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมในการนำขยะที่บริหารจัดการขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานถ่านหิน และนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนให้กับโรงไฟฟ้าขยะ รวมถึงในปีนี้ SKE Group มีนโยบายในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกบนกระแสการทำธุรกิจ Green Economy ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ 

โดยจะเน้นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจแบบครอบคลุมในการขยายในแนวดิ่ง Vertical Integration โดยโฟกัสกับการลงทุนของ N15 Technology ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจครอบคลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน โดยจัดสรรงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 100 ล้านบาท  ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของ SKE Group จะยังคงมุ่นมั่นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

สุดท้ายนี้บริษัทได้มีการตั้งเป้าที่จะมีคาร์บอนเครดิตแตะ 1 แสนตันในทุกธุรกิจ ขณะที่โรงไฟฟ้าของบริษัทมีคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองอยู่แล้วประมาณ 3.3 หมื่นตัน

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tesla รามคำแหง ศูนย์บริการแห่งแรกในไทย พร้อมให้บริการครบวงจร กรกฎาคม 2566 นี้

Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเตรียมเปิดศูนย์บริการ Tesla แห่งแรกในประเทศไทย ขยายสถานี Supercharging เพิ่มเติม และเปิดบริการศูนย์ซ่อมรถ Tesla โดยศูนย์บริการ Tesla แห่งใหม่...

Responsive image

THAILAND HR TECH 2023 14-15 มิถุนายนนี้ รอยัลพารากอน ฮอล์ล ชั้น 5 สยามพารากอน

Thailand HR Tech 2023: Everything Everywhere Augmented รวมเอา ธุรกิจ - คน - และ เทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน เชิญชวน “คนทำงาน” ทุกสาขาอาชีพ จากทุกอุตสาหกรรมมาร่วมรับ ประสบการณ์ และสัมผ...

Responsive image

INNOPOWER ตั้งกองทุน Energy Ignition Ventures EV Charger และ Renewable Energy Certificate (REC)

กลุ่มบริษัท กฟผ. ดัน INNOPOWER ขับเคลื่อน Roadmap Energy Transition เปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุคนวัตกรรมพลังงาน...