SKE กางแผนลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1 พันลบ. | Techsauce

SKE กางแผนลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 1 พันลบ.

บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) “SKE Group” โชว์ผลประกอบการปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 497.42 ล้านบาท พร้อมแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ SKE Group ในปี 2566 กับการก้าวสู่รายได้ 1,000 ล้านบาท ด้วยนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด หวังสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด ตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร พร้อมทั้งตั้งงบลงทุนขั้นต่ำไว้เบื้องต้นประมาณ 100 ล้านบาท

SKE

คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ผลประกอบการในปี 2565 ของ SKE Group มีรายได้รวมอยู่ที่ 497.42 ล้านบาท ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ของ SKE Group เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก จากที่เคยพึ่งพารายได้จากธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชนกว่าร้อยละ 50 แต่ในปี 2565 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 25 โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นที่ SKE Group ดำเนินการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาและได้รับรู้รายได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ 

ดังเช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้มากที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 57 และยังมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ทั้งในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นและธุรกิจ Financial Technology 

ในปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของ SKE Group โดย SKE Group ได้เข้าซื้อบริษัท แวนต้า แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Financial Technology เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก รวมถึงการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด “N15 Technology” เพื่อต่อยอดธุรกิจบริหารจัดการขยะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 400 ล้านบาท

คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่

 โดยเริ่มก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 และในปัจจุบันดำเนินการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเริ่มขยายการลงทุนไปในธุรกิจต้นน้ำโดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ landfill เพื่อให้เช่าเครื่องจักรสำหรับการคัดแยกและผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการขยะได้ตั้งแต่ต้นทาง

ทั้งนี้การลงทุนโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดชลบุรี และการให้เช่าเครื่องจักรสำหรับบริหารจัดการขยะเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของ SKE Group ที่มุ่งมั่นจะผนึกกำลังในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เพื่อลดปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี และช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนและภาวะเรือนกระจก 

ในปี 2566 นี้ SKE Group มาพร้อมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่รายได้ 1,000 ล้านบาท ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นด้วยพลังงานสะอาด” โดยในปีนี้ตามแผนธุรกิจ SKE Group จะเริ่มรับรู้รายได้จากโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF กว่า 300,000 ตันต่อปี และจะเริ่มดำเนินการส่งเชื้อเพลิงตามสัญญาให้กับบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 3 ปี ปริมาณการส่งมอบเชื้อเพลิงกว่า 135,000 ตันต่อปี มูลค่าตามสัญญารวมกว่า 1,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้กำลังผลิตในส่วนที่เหลือได้มีการทำแผนสำหรับส่งมอบเชื้อเพลิงขยะ RDF ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงปูนซีเมนต์และโรงไฟฟ้าขยะแล้ว ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมในการนำขยะที่บริหารจัดการขยะไม่ถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานถ่านหิน และนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนให้กับโรงไฟฟ้าขยะ รวมถึงในปีนี้ SKE Group มีนโยบายในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกบนกระแสการทำธุรกิจ Green Economy ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ 

โดยจะเน้นกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจแบบครอบคลุมในการขยายในแนวดิ่ง Vertical Integration โดยโฟกัสกับการลงทุนของ N15 Technology ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจครอบคลุมธุรกิจบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน โดยจัดสรรงบลงทุนไว้ที่ประมาณ 100 ล้านบาท  ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของ SKE Group จะยังคงมุ่นมั่นที่จะสร้างการเติบโตของธุรกิจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

สุดท้ายนี้บริษัทได้มีการตั้งเป้าที่จะมีคาร์บอนเครดิตแตะ 1 แสนตันในทุกธุรกิจ ขณะที่โรงไฟฟ้าของบริษัทมีคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองอยู่แล้วประมาณ 3.3 หมื่นตัน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลกรุงเทพเสริมทัพด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัด “The da Vinci Xi” ยกระดับการรักษาด้วยการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท

โรงพยาบาลกรุงเทพ ลงทุนกว่า 200 ล้านบาท เปิดศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ “The da Vinci Xi” เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ลดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยผ...

Responsive image

Foodpanda มอบสวัสดิการไรเดอร์ panda cares ดูแล 5 ด้านใน 11 ตลาด ทั่ว APAC

foodpanda ผู้นำการให้บริการจัดส่งอาหารและของกินของใช้ แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งโครงการ ‘panda cares’ โครงการที่มอบการดูแลพันธมิตรไรเดอร์ ใน 5 ด้านหลัก...

Responsive image

CP-บริษัทในเครือฯ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better Tomorrow

CP และบริษัทในเครือฯ ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตอกย้ำนโยบายสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิง เปิดเวที Empower Together: Pride & Women United…For A Better To...