เทรนด์ Soft Skills มาแรง! คนไทยให้ความสนใจ ตบเท้าร่วมงาน SOFT SKILLS BOOTCAMP ครั้งที่ 1 “Work Life Enhance” จัดโดย YourNextU by SEAC ร่วมกับ CREATIVE TALK | Techsauce

เทรนด์ Soft Skills มาแรง! คนไทยให้ความสนใจ ตบเท้าร่วมงาน SOFT SKILLS BOOTCAMP ครั้งที่ 1 “Work Life Enhance” จัดโดย YourNextU by SEAC ร่วมกับ CREATIVE TALK

จบไปแล้วอย่างสวยงามกับงาน  SOFT SKILLS BOOTCAMP ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “Work Life Enhance” จัดโดย YourNextU School of Life ศูนย์รวมวิชาชีวิต ร่วมกับ CREATIVE TALK  ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็น Bootcamp เรื่อง Soft Skills ครั้งแรกในประเทศไทย ที่รวมเอาวิทยากรชื่อดังมากมาย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้ความรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญของ Soft Skills ในแง่มุมต่างๆ ผ่าน Talk session ในหลากหลายหัวข้อ พร้อมจัดเวิร์คชอป Soft Skills ระดับเวิลด์คลาสของ YourNextU by SEAC ที่ช่วยในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง ทั้งในแง่การทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับคนรอบตัวอย่างมีความสุข โดยมีคนไทยจำนวนมากให้ความสนใจตบเท้าเข้าร่วมงานดังกล่าว

บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ YourNextU by SEAC กล่าวว่า “งาน Soft Skills Bootcamp#1 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ YourNextU ที่ต้องการสร้างการรับรู้และคอมมูนิตี้ของคนรักการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป ได้มารวมตัวกัน มองเห็นหรือตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของ Soft Skills หรือ ทักษะวิชาชีวิต ร่วมกัน อีกทั้งยังต่อยอดสู่การเผยแพร่และบอกเล่าถึงความสำคัญของ Soft Skills ว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและนำไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิต รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว ทั้งที่ทำงาน บ้าน และนอกบ้าน และอยากให้คนไทยเห็นว่า Soft Skills มีความสำคัญไม่ต่างจาก Hard Skills โดย Hard Skills เป็นทักษะที่จะทำให้ทุกคนโดดเด่นและประสบความสำเร็จในที่ทำงาน ในขณะที่ Soft Skills จะทำให้คุณเป็นคนน่ารัก                                   และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในที่ทำงาน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกันได้”

“นอกจากนี้ Soft Skills ยังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดูได้จากเทรนด์ที่เติบโตขึ้นในระดับโลก มีหลายองค์กรชั้นนำระดับโลกมองเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนการพัฒนา Soft Skills ในที่ทำงาน จากผลการสำรวจพนักงานของประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 750 คน โดย Wonderlic พบว่า 97% ของพนักงานเห็นด้วยว่า Soft Skills มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่ สแตนฟอร์ด รีเสิร์ช  เซ็นเตอร์ (Stanford Research Center) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และมูลนิธิคาร์เนกี (Carnegie foundation) รายงานว่า 85% ของความสำเร็จในการทำงานมาจาก Soft Skill และ People Skill ที่ดีเยี่ยม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บ่งชี้ถึงความสำคัญของ Soft Skill ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนมากขึ้น ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้ จึงเป็นความตั้งใจของเราที่จะเริ่มต้นสร้างคอมมูนิตี้จากกลุ่มคนที่รักการเรียนรู้ เห็นและได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ทักษะวิชาชีวิตจากกลุ่มเล็กๆ และต่อยอดสู่วงที่กว้างขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดว่ามีความสำคัญสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 สำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เราสามารถรวมพลคนรักการเรียนรู้ได้มากกว่า 200 คน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และจะช่วยต่อยอดสู่สังคมคนรักการเรียนรู้ที่ใหญ่ขึ้นได้ในอนาคต”

คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO และ Founder RGB72 และ CREATIVE TALK ในฐานะพาร์ทเนอร์สำคัญของ YourNextU ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน Soft Skill Bootcamp#1 ให้ประสบความสำเร็จ ต่อยอดภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของ การเรียนรู้ Soft Skills ให้ออกมาน่าสนใจและเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากขึ้น กล่าวว่า “CREATIVE TALK มีความเชื่อเหมือนกับ YouNextU ในเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนรู้ ว่าสามารถช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคนในด้านต่างๆ ได้ โดยเฉพาะ Soft Skills ที่จำเป็นมากขึ้นในโลกปัจจุบัน เห็นได้จากรายงานของ Forbes ภายใต้หัวข้อ Top 16 Essential Soft Skills For The Future of Work กล่าวว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในที่ทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่ใช้การทำซ้ำๆ แต่อย่างไรก็ตามทักษะมนุษย์ หรือ Soft Skills 16 ด้าน ที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ ยังคงมีความสำคัญต่อชีวิตการทำงาน อาทิ Critical Thinking, Emotional Intelligence and Empathy, Creativity, Collaboration and Teamwork หรือ Interpersonal Communication Skills เป็นต้น” 

“นอกจากความเชื่อที่ตรงกันแล้ว เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดงานคอมมูนิตี้เพื่อการเรียนรู้  เรามีเน็ตเวิร์คและเครือข่ายของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ หลากหลายสาขา รวมถึงสังคมคนรักการเรียนรู้จำนวนมาก ที่เชื่อว่าจะมองเห็นประโยชน์ของ Soft Skills และเข้าร่วมงาน Soft skills bootcamp ดังนั้น CREATIVE TALK จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วย YourNextU ขยายเครือข่ายสังคมคนรักการเรียนรู้ Soft Skills ในประเทศ โดยเข้ามาช่วยในการออกแบบ สื่อสารและรังสรรค์งาน Soft Skills Bootcamp#1 ให้บรรลุตามเป้าหมายของ YourNextU ซึ่งภายหลังการจัดงาน เราได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้ร่วมงานและอยากที่จะต่อยอดการเรียนรู้ Soft Skills มากขึ้นหลังจากนี้”

สำหรับงาน Soft Skill Bootcamp ครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นกิจกรรม Talk Session และส่วนที่สองเป็น            เวิร์คชอป Soft Skill ระดับเวิลด์คลาสอีก 6 หลักสูตร ที่สำคัญผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะได้ทำแบบแบบประเมินบุคลิกภาพ Psytech จากประเทศอังกฤษ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณบุณย์ญานุช บุญบํารุงทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ YourNextU by SEAC และคุณนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ YourNextU by SEAC เล่าถึงที่มาที่ไป และรายละเอียดของ Psytech ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกและวางแผนการพัฒนาทักษะวิชาชีวิตให้กับตัวเองได้ในอนาคต

สำหรับ Talk Session ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังหลายท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์ แง่มุมและแนวคิดในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตในแง่มุมต่างๆ รวม 5 หัวข้อ ได้แก่ 

  • หัวข้อ “รักนะตัวเอง” ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังอย่าง คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว และผู้ก่อตั้ง Empathy Sauce คุณภูวนาท คุนผลิน นักจัดรายการชื่อดัง และคุณชญาน์ทัต วงศ์มณี Head of Storytelling จาก YourNextU by SEAC โดยวิทยากรได้แชร์มุมมองของการรักตัวเองด้วยการมองเห็นตัวเอง ใส่ใจตัวเอง และโอบกอดตัวเองมากขึ้น และไม่ว่าข้อดีข้อเสียอย่างไร ก็ต้องรักตัวเองให้หมดหัวใจ และความรักตัวเอง จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้ พร้อมเทคนิคการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองในที่ทำงานด้วยคำกล่าวที่ว่า “การทำงานที่เป็นเลิศ จะคุ้มครองคุณเสมอ” แต่อย่างไรตาม การรักตัวเอง ต้องรู้จักสมดุลของการรักตัวเองไม่ให้ล้ำเส้นจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัว โดยเฉพาะในบริบทที่มีผู้อื่นร่วมในสมการด้วย
  • หัวข้อ “The Lost Skills” โดย ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เขียนหนังสือ “The Lost Skills” ให้มุมมองของทักษะที่สำคัญและต้องมี คือ ทักษะที่ต้องการและรักการเรียนรู้ เพื่อให้ทันโลก และต้องมีทักษะการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้สู่คนอื่น เพื่อให้ความรู้ได้ขยายในวงกว้างขึ้นแบบทวีคูณ Hard Skills เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมี Soft Skills ไปพร้อมๆ กันด้วย พร้อมให้แนวคิดของการสร้างทักษะแบบการปลูก “เมล่อน” ในประเทศญี่ปุ่น ที่ตัดลูกอื่นๆ ในต้นทิ้ง ให้เหลือเพียงลูกเดียวเพื่อให้ลูกเดียวหวานและได้สารอาหารเต็มที่ เปรียบเหมือนการสร้างทักษะควรเลือกโฟกัสในบางเรื่อง ไม่ใช่ทุกเรื่อง เพราะเป็นการยากที่จะเก่งหรือดีไปทุกเรื่อง เพื่อให้เรื่องที่เลือกได้โดดเด่นและรู้จริงในเชิงลึก
  • หัวข้อ “Underdog Spirit” ได้ผู้บริหารที่สะท้อนภาพหัวข้อนี้อย่างชัดเจนอย่าง คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) รวมถึงเจ้าของกาแฟพันธุ์ไทย มาเล่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจที่เคยติดหนี้กว่า 3,600 ล้าน และเป็นมวยรองมาตลอด พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสู่ยอดขายกว่า 130,000 ล้านบาท โดยบอกเคล็ดลับความสำเร็จ คือ ใครเห็นโอกาสก่อนคนนั้นชนะ แต่ใครทำก่อนคนนั้นเหนือกว่า แต่ที่สำคัญที่สุด คือ เงินต้องถึง ใจต้องถึง และมือต้องถึง และยังกล่าวอีกว่า ความกล้า ความบ้า ที่จะลงมือทำจริง คือหนึ่งในคุณสัมบัติของ Underdog และสิ่งที่เป็น DNA ความสำเร็จของ PTG คือ อะไรก็ได้แต่ต้องเร็ว เล่นในเกมส์ของตัวเองและกล้าที่จะฝันใหญ่
  • หัวข้อ “Generations Talk”  ได้รับเกียรติจากคุณวีรพร นิติประภา ดีกรีนักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์ มาแบ่งปันประสบการณ์ของการอยู่ร่วมกันของคนต่างเจนเนอเรชั่นว่าจะเกิดขึ้นได้ หากแต่ละเจนเนอเรชั่น “มองเห็นกัน” อยู่ในสถานะเท่าเทียมกัน ปราศจากความรู้สึกตัวกูของกู ต้องความเคารพในพื้นที่ของอีกฝ่าย ไม่ตัดสินแค่มุมมองบางอย่างหรือมองความแตกต่างให้เป็นความเหมือน  

สำหรับกิจกรรมในส่วนของเวิร์คชอป Soft Skills ผู้จัดงาน ได้จัดเต็มทักษะสำคัญ รวม 6 เวิร์คชอป ที่คัดมาแล้วว่าเหมาะกับการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และการทำงาน ทุกรูปแบบและมีประสิทธิภาพเห็นผลจริง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความสำคัญของ Mindset และทักษะ Soft Skills ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของตัวเอง เริ่มต้นด้วย 

  • การสร้างทีมให้แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับเวิร์คชอปอย่าง “Read Me If You Can” DISC Game-Based Learning บอร์ดเกมที่ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้การสังเกตและอ่านคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีๆ
  • Outward Mindset ปรับมุมการมองสิ่งรอบข้าง เลิกเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ทำให้เราเข้าใจทีมงานและทำงานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • Growth Mindset ปลดล็อกศักยภาพในตัวเอง ด้วยการเปลี่ยนตนเองให้มีมุมมองว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ
  • Self-Leadership ปลุกความเป็นผู้นำในตัวเองให้ลุกโชน จนทำเป้าหมายในชีวิตตัวเองได้สำเร็จ
  • Design Thinking (Ideate) Workshop เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยการมองคนเป็นศูนย์กลาง และสร้างทีมให้มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันได้ 
  • Design Thinking Studio” Game-Based Learning ชวนคิด วิเคราะห์ และทำให้มองเห็นภาพรวมของการจัดการ และการออกแบบความคิดผ่านบอร์ดเกม

ที่สำคัญ ถึงงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ร่วมงานยังสามารถเลือกเข้าเวิร์คชอปที่สนใจได้อีก 1 วันเต็มๆ ตามวันและเวลาให้ผู้ร่วมงานได้เลือกเข้าได้เอง ไม่ว่าจะเป็น Outward Mindset, Growth Mindset, The Four Houses of DISC หรือ Design Thinking ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: YournextU หรือ https://www.facebook.com/Yournextu

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...