ปัจจุบันผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด และเริ่มให้ความสนใจเลือกติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ “โซลาร์ รูฟท็อป” (Solar rooftop) กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการดำเนินงานแล้วยังช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน (Sustainability) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ” ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร ได้แนะนำ 4 ข้อสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนตัดสินใจติดตั้ง “โซลาร์ รูฟท็อป” เพื่อให้การลงทุนระยะยาวสร้างความยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด ดังนี้

4 ข้อควรรู้ก่อนติดตั้ง “Solar Rooftop”

1. ทำความรู้จัก “โซลาร์ รูฟท็อป”

“โซลาร์ รูฟท็อป” คือ ระบบเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยวิธีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคาของอาคาร โดยระบบจะเริ่มทำงานเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ และจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)แปลงไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานหรืออาคารได้

2. เตรียมข้อมูลก่อนติดตั้งให้พร้อม เพิ่มความแม่นยำในการผลิตไฟฟ้า

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสำรวจความพร้อม และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการประเมิน และคำนวณแผนการลงทุนในการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป อาทิ ภาพรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยสามารถรวบรวมได้จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือน แบบแปลนไฟฟ้าแบบไดอะแกรม (Electrical Single line Diagram) โหลดอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Load Profile) ความพร้อมของพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ เช่น ขนาด หรือความแข็งแรงโครงสร้างหลังคา เพื่อให้การคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้า มีความแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบการยื่นขออนุญาตติดตั้งระบบฯ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบโครงสร้างของหลังคา รายการคำนวณโครงสร้างหลังคา เป็นต้น

3. ติดตั้ง “โซลาร์ รูฟท็อป” อย่างเป็นระบบ ช่วยลดปัญหากวนใจ

“โซลาร์ รูฟท็อป” ไม่ใช่เพียงแค่การนำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งบนหลังคาแล้วจะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้ในทันที หากแต่ต้องมีการติดตั้งอย่างเป็นระบบ โดยมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าไปสำรวจ ประเมิน ตลอดจนออกแบบ และวางแผนระบบฯ ให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ เช่น การคำนวนจำนวนของแผงโซลาร์ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของหลังคา เพื่อการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นผู้ประกอบการควร มองหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญสามารถออกแบบโซลาร์รูฟท็อปได้ตามความต้องการ วางระบบกำลังการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง โดยคำนึงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline) ที่ผลิตจากซิลิคอนบริสุทธิ์ มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงกว่าแผงชนิดอื่นในปัจจุบัน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่คุ้มค่ามากที่สุด

4. “บริการหลังการขาย” คือหัวใจสำคัญ

ถึงแม้ว่าอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์จะยาวนานถึง 25 ปี แต่การดูแลรักษาคุณภาพของตัวแผงตลอดอายุการใช้งาน รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทั้งระบบฯ ยังถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญมากที่สุดในการเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อความสามารถในการผลิตพลังงานโซลาร์ได้อย่างคุ้มค่าในระยะยาว

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเรื่องการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อปตั้งแต่การเลือกใช้ผู้ให้บริการที่ดูแลการติดตั้งได้ทั้งระบบ รวมถึง “การให้บริการทั้งก่อน และหลังการติดตั้ง” โดยกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ มีการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า อาทิ ห้องควบคุม (Control Room) ที่มีวิศวกรตรวจสอบการทำงานของระบบฯ และมีเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ที่พร้อมรับแจ้งปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ตลอด 24ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ระบบโซลาร์ รูฟท็อปของลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน “Infinergy Application” ซึ่งเป็น Smart Service ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป สามารถตรวจสอบข้อมูลการผลิตไฟฟ้า ยอดรวมของการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้องแบบเรียลไทม์อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.banpuinfinergy.co.th หรือ ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-095-6599 หรือ [email protected]

RELATED ARTICLE

Responsive image

บ้านปูฯ ลุยขยายพอร์ตพลังงานสะอาดส่ง BANPU NEXT ชู 6 ธุรกิจย่อยบุกตลาดพลังงาน

บ้านปูฯ เดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานเต็มรูปแบบ ด้วย บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (BANPU NEXT) ซึ่งมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 674 เมกะวัตต์ ล่าสุดเปิดเกมรุกเต็มส...

Responsive image

ไทยพร้อมหรือยัง ? เปลี่ยนหลังคาบ้านให้ทำเงินด้วย Solar Rooftop

Solar Rooftop ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา เป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งภาครัฐเองก็เปิดกว้างในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีมากขึ้น  อีกทั้งภาคเอกชนหลา...

Responsive image

ภิรัชบุรีจับมือบ้านปูฯ ติดตั้ง Solar Rooftop หนุนแนวคิดออฟฟิศยั่งยืน

คุณปิติภัทร บุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภิรัชแมนเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้ กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี, คุณสโรชา บุรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการเงิน กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี พร้อมด้วย คุณ...