เผย 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหาร Street Food ทั่วประเทศช่วง COVID-19 | Techsauce

เผย 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหาร Street Food ทั่วประเทศช่วง COVID-19

นักวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) แนะมาตรการควบคุมสุขลักษณะสถานประกอบการขนาดเล็กอยู่ในที่โล่งแจ้ง ได้แก่ ร้านค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย ไม่มีหน้าร้าน ตลอดจนร้านอาหารริมทาง (Street Food) ในภาวะการควบคุมสุขลักษณะอย่างเข้มงวด 

ท่ามกลางมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมี 5 มาตรการประกอบด้วย 

1. การรักษาระยะห่าง 

2. การหมั่นดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล 

3. การรักษาความสะอาดของพื้นผิวสัมผัส และจัดวางอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 

4. ขอความร่วมมือผู้ซื้อให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 

5. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชี้รัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนผู้ค้าจัดการประกอบกิจการร้านอาหารริมทางภายใต้มาตรฐาน 3 ข้อ ได้แก่ สะอาดปลอดภัย อร่อย และดีต่อสุขภาพในระยะยาว เพื่อสุขลักษณะที่ดีของประชาชน 

โดยการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในรถเข็นขายอาหารริมทางเพื่อควบคุมการจัดการทางสุขลักษณะ และควบคุมการจัดการของเสียจากการประกอบอาหาร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สำหรับผู้ค้าที่สนใจรับคำแนะนำการประกอบการร้านอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเทคนิคสูตรการทำอาหาร ข้อมูลโภชนาการ และเคล็ดลับการขาย ตลอดจนกิจกรรมน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง 

สามารถติดตามของมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ขายอย่างไรให้รวยโคตร by KMITL หรือ facebook.com/kmitlstreetfoodacademy

ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล หัวหน้าศูนย์ Food Innopolis @KMITL กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมประกาศผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้กฎหมายบางอย่างให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติขึ้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านการสาธารณสุขเป็นหลัก

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ Food Innopolis @KMITL ได้ตระหนักถึงแนวทางการประกอบกิจการร้านอาหารริมทาง (Street Food) ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวันของประชาชน ในช่วงขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งมีความจำเป็นต้องจัดการมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด 

5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทาง ได้แก่

1.    รักษาระยะห่าง ยังสำคัญ ร้านค้าต้องจัดระบบการเข้าคิวสั่ง - รอรับอาหาร โดยใช้หลักการรักษาระยะห่างทั้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และระหว่างผู้ซื้อด้วยกัน อาทิ การมาร์คจุดเข้าคิว การจัดที่นั่งรอโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคระหว่างบุคคล

2.    ผู้ขายต้องหมั่นดูแลสุขลักษณะส่วนตัว โดยการหมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่พูดคุยเล่นขณะปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงหมั่นเปลี่ยนหน้ากากอนามัย และผ้ากันเปื้อนเพื่อป้องกันการหมักหมมของสิ่งสกปรก

3.    รักษาความสะอาดของพื้นผิวสัมผัส จัดวางอุปกรณ์ให้ไกลเชื้อโรค พื้นผิวสัมผัสทุกจุดที่ต้องมีการวางวัตถุดิบในการปรุงอาหาร อาทิ ชั้นวางวัตถุดิบ พื้นผิววัสดุสำหรับเตรียมประกอบอาหาร หม้อ กระทะ รวมถึงภาชนะใส่อาหาร จะต้องผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด และเช็ดให้แห้ง รวมถึงต้องจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อ กระทะ ให้อยู่สูงจากพื้น 60 ซม. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก

4.    คนซื้อต้องใส่แมสก์ และล้างมือเสมอ ร้านค้าต้องให้บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อ รวมถึงขอความร่วมมือให้ผู้ซื้อสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

5.    สังคมไร้เงินสด ต้องมาให้ทันเวลา ร้านค้าควรปรับรูปแบบการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจมีวิธีการชำระเงินที่หลากหลายให้ผู้ซื้อได้เลือกชำระเงินตามความสะดวก

ผศ.ดร.นภัสรพี กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหารริมทางดังกล่าว ควรนำมาปรับใช้ในระยะยาว แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลายลง เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพร้านอาหารริมทางให้ดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน สอดรับกับ New Normal ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีอันชาญฉลาดมาปรับใช้ในรถเข็นขายอาหารริมทาง เป็นทางเลือกที่สำคัญในการควบคุมสุขลักษณะ ตลอดจนควบคุมกระบวนการกำจัดของเสียที่ได้จากกระบวนการปรุงอาหารในร้าน อีกทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และทัศนียภาพบริเวณร้านอาหารอีกด้วย 

“ระยะเวลาผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ถือเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ความสามารถของผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง และสถานประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการก่อน ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานทางสาธารณสุข หากผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจอื่นๆ ให้เรียนรู้แนวทางการจัดการที่ดี และมีโอกาสได้รับการผ่อนปรนในเร็ววัน เป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมให้ดีขึ้นตามลำดับ” ผศ.ดร.นภัสรพี กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ค้าที่สนใจรับคำแนะนำการประกอบการร้านอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเทคนิคสูตรการทำอาหาร ข้อมูลโภชนาการ และเคล็ดลับการขาย ตลอดจนกิจกรรมน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารริมทาง สามารถติดตามของมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ขายอย่างไรให้รวยโคตร by KMITL หรือ facebook.com/kmitlstreetfoodacademy

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

2024 Premiere: Shaping Our Future with AI อัปเดทเทรนด์ด้าน AI ในหัวข้อ “What’s Next for AI in 2024”

Data Wow บริษัทผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ AI และ Data Science Consultant ของไทยได้เริ่มไตรมาสแรกของปี 2024 ด้วยการจัดงาน 2024 Premiere: Shaping Our Future with AI ที่มาอัปเดทเทรนด์...

Responsive image

TikTok เผย เทรนด์ Shoppertainment ชี้การเปลี่ยนแปลง 3C: Consider Consume Connect

TikTok และ Accenture ได้ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากรายงาน 'Shoppertainment 2024: THE FUTURE OF CONSUMER & COMMERCE' เน้นย้ำถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคที่มีการพัฒนาเนื่อง...

Responsive image

Shopee เผยอินไซด์ชั่วโมงนาทีทอง “เที่ยงคืน-ตีสอง” ชัยชนะของเหล่าซินเดอเรลล่านักช้อป

Shopee เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของนักช้อปชาวไทยหลากหลายกลุ่มในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มของนักช้อปที่ Shopee ได้ขนานนามว่า “ซินเดอเรลล่านักช้อป”...