Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Street Food

เผย 5 มาตรการควบคุมสุขลักษณะร้านอาหาร Street Food ทั่วประเทศช่วง COVID-19

สจล.แนะมาตรการควบคุมสุขลักษณะสถานประกอบการขนาดเล็กอยู่ในที่โล่งแจ้ง ได้แก่ ร้านค้าประเภทหาบเร่ แผงลอย ไม่มีหน้าร้าน ตลอดจนร้านอาหาร Street Food ในภาวะการควบคุมสุขลักษณะอย่างเข้มงวด...

ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว เปิดรับ Digital พร้อมเสิร์ฟทั่วโลก

ชายสี่ บะหมี่เกี๊ยว ธุรกิจรถเข็นรายแรกที่กลายร่างสู่กิจการมหาชนภายในปี 2564 เดินหน้าสร้างแบรนด์จาก street food ของไทยให้พร้อมเสิร์ฟสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ตอบรับนวัตกรรม Cashless Payme...