true digital park จับมือพันธมิตรต่อยอดบริการ TDPK One Stop Service for Startups | Techsauce /* */ /* */

true digital park จับมือพันธมิตรต่อยอดบริการ TDPK One Stop Service for Startups

true digital park ศูนย์กลางเทคและ  Startups ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เดินหน้าต่อยอด บริการ TDPK One Stop Service for Startups ศูนย์ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ  Startups ขยายความร่วมมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ทรู อินคิวบ์ ผู้นำโครงการบ่มเพาะและการลงทุน  Startups เพิ่มบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้  Startups ให้ความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และปกป้องสิทธิในนวัตกรรมสินค้าและบริการที่คิดค้นขึ้นใหม่ 

ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและคู่แข่งทางธุรกิจไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดย Startups สามารถขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ อาทิ การขอสมาร์ทวีซ่า บัญชีและกฎหมาย สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การหาพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดหาทีมงานหรือบุคลากรสายเทค บริการคลาวด์ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และองค์กรเอกชน  ทำให้  Startups เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้  Startups สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับคำปรึกษาได้ที่ www.truedigitalpark.com/onestopservice

RELATED ARTICLE

Responsive image

วัคซีน Moderna ได้รับการอนุมัติจาก อย. ของสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปได้

วัคซีน Moderna ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 17 ปี โดยเป็นการฉีดแบบชุด 2 เข็มห่างกัน1 เดือน ...

Responsive image

ไทยประกันชีวิต เดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้นสามัญ หนุนเข้าตลาดฯระดมทุน 3.7 หมื่นล้าน เคาะ IPO 16 บาทต่อหุ้น

“ไทยประกันชีวิต” ก้าวสู่มิติใหม่ เดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้น IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต กำหนดราคาเสนอขายที่ 16.00 บาทต่อหุ้น จำนวนรวมไม่เกิน 2,316,7 ล้านหุ้น ค...

Responsive image

30 มิถุนายนนี้ xCash เปลี่ยนโฉมเป็น 'INFINYX' แอปแลกคะแนนสะสมจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

รู้จัก INFINYX แอปเดียวจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล ยกระดับระบบการแลกคะแนนสะสม เปิดให้อัปเกรด 30 มิถุนายน นี้...