How to สร้างนวัตกรรมด้วยโมเดล Venture Builder กับภารกิจปั้น Startup สาย Health | Techsauce

How to สร้างนวัตกรรมด้วยโมเดล Venture Builder กับภารกิจปั้น Startup สาย Health

รายการ Techsauce Live ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ Startup 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล (Head of InVent by Intouch Holdings PLC.) คุณชาล เจริญพันธ์ (CEO and Co-Founder HUBBA Thailand) และ นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ (CEO and Co-Founder Health at Home) มาพูดคุยกันในหัวข้อ How to สร้างนวัตกรรมด้วย Venture Builder กับภารกิจปั้น Startup สาย Health 

โมเดลความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง corporate และ startup เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

กระบวนการในการสร้าง ‘นวัตกรรม’ มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน และหนึ่งในนั้นที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันคือ โมเดลการสร้างธุรกิจที่เรียกว่า ‘Venture Builder’

Venture Builder เป็นโครงการความร่วมมือระยะยาวระหว่าง corporate และ ผู้ประกอบการ startup ในการสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่ ผ่านกระบวนการสุดเข้มข้นระยะเวลาโดยประมาณ 12 - 15 เดือน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถแก้ปัญหา (pain point) หรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล ได้ให้นิยามถึง Venture Builder ไว้ว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่ค่อนข้างยืดหยุ่นสำหรับทุกฝ่าย โดยทีมงานร่วมกันทุ่มเทสร้างธุรกิจใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้น ทดลองนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ติดตามผลและนำกลับมาพัฒนาต่อ ท้ายที่สุดหากผลตอบรับออกมาดี จึงลงทุนร่วมกันและขยายการเติบโตต่อไป หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด ทุกฝ่ายก็สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อนำไปพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ร่วมกันต่อไป 

ประเด็นสำคัญที่ทำให้ startup ในไทย ยังไปได้ไม่ไกลเท่าประเทศอื่น

จากประเด็นที่ คุณชาล เจริญพันธ์ ได้พูดถึง ecosystem ของ tech startup สามารถสรุปออกมาได้ 3 ประเด็นหลักด้วยกัน ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ tech startup ecosystem ที่ดี 

  1. Entrepreneur หรือ technologist ที่เก่ง
  2. Know-how หรือ กระบวนการการจัดการที่ดี
  3. Capital หรือมีนักลงทุน

ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่วงการ startup ไปค่อนข้างไกลกว่าเมืองไทยแล้ว จะเห็นว่าในไทยนั้น 3 องค์ประกอบนี้ยังทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ลื่นไหลนัก และยังมีช่องว่างระหว่างองค์ประกอบแต่ละตัวค่อนข้างกว้าง

โครงการ Venture Builder จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยลดช่องว่างระหว่างแต่ละองค์ประกอบข้างต้น โดยการนำ startup ที่มีไอเดียหรือมีนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาได้ มาทำงานร่วมกับ corporate ที่มีทั้งเงินทุน มีความรู้ ประสบการณ์ การจัดการที่เชียวชาญกว่าและพร้อมให้การสนับสนุน startup ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันจนเกิดเป็นธุรกิจได้จริง

InVent Builder: ภารกิจปั้น startup สาย health โดย Intouch Holdings

Intouch ที่ทุกคนรู้จัก เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัลแต่เพราะอะไรจึงหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจสายสุขภาพ กับโครงการ InVent Builder ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ 

ดร.ณรงค์พนธ์ ชี้แจงว่า Intouch มองเห็นทิศทางการเติบโตของ HealthTech startup ในอนาคต ยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้ามาเป็นปัจจัยเร่งให้ผู้คนตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพ และเป็นอีกตัวเร่งที่ทำให้คนหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน ซึ่ง Intouch เล็งเห็นว่า HealthTech startup ในไทยยังมีข้อจำกัดอยู่หลายข้อ ทำให้ startup ทางด้านสุขภาพยังไม่แพร่หลายนักในไทย ด้วยเทคโนโลยีที่กลุ่ม Intouch มี ทีมงานเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ HealthTech startup สามารถเติบโตไปได้อีกไกล เหมือนกับ startup สายอื่น ๆ

นายแพทย์คณพล ภูมิรัตนประพิณ เสริมว่า ในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สุขภาพนั้นยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากเมื่อเทียบกับ consumer product อื่น ๆ ด้วยเพราะความรู้ทางด้านการแพทย์ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำไปทดลองแล้วจะได้รับ feedback หรือดูผลลัพธ์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

ถึงอย่างนั้น ทิศทางการเติบโตของ HealthTech ในไทยยังเติบโตไปได้อีกไกล ไทยเรามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยก็ไม่น้อยหน้าใคร สิ่งที่ควรให้ความสนใจในตอนนี้ คือการดึงศักยภาพที่มีออกมา และนำมาสร้างเป็น Business Model ที่จะขยายการเติบโตทางธุรกิจออกไปได้

ทางด้าน Intouch ให้ความเห็นว่า การลงทุนในการสร้างนวัตกรรมเป็นการลงทุนที่สูง แต่หากสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือหาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดกับความต้องการหรือเป้าหมายที่บริษัทคาดหวัง ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า บริษัทสามารถปั้นบุคลากรขึ้นมาตั้งแต่ต้น และให้การสนับสนุนพวกเขาในด้านต่าง ๆ ให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจที่ร่วมกันสร้างขึ้น

ในส่วนของรายละเอียดโครงการ หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ขึ้นชื่อว่า HealthTech จำเป็นต้องเป็นคนในวงการแพทย์เท่านั้นหรือไม่ถึงจะสมัครได้ คำตอบคือเพียงคุณเป็นคนที่เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมและอยากจะเปลี่ยนแปลงมัน คุณก็สามารถรวบรวมทีมพร้อมเสนอไอเดียการแก้ไขของคุณเข้ามาได้

วันนี้ โครงการ InVent Builder พร้อมรับไอเดียของคุณและยินดีจะร่วมกันสร้างไอเดียที่คุณมีให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้จริง สมัครได้เลยวันนี้ จนถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 โอกาสในการการปฏิวัติวงการสุขภาพของไทยอยู่ในมือคุณแล้ว

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและสมัครได้เลยที่ https://vb.inventvc.com

สามารถติดตามดู Live ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/techsauceTH/videos/555729495399787

RELATED ARTICLE

Responsive image

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ ชวนเข้าใกล้ Metaverse หนุนผู้เรียนวิศวกรรมยุคใหม่คว้าโอกาสจากโลกเสมือน

เมตาเวิร์ส (Metaverse) เทคโนโลยีโลกดิจิทัลเสมือนจริงที่ถูกพูดถึงในทุกวงการ ซึ่งตามมาด้วยความคาดหวังว่า เมตาเวิร์ส (Metaverse) จะเข้ามาช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ให้มีสีสัน ที่เต็มเปี่ยมด...

Responsive image

พฤกษา เปิดตัวแบรนด์แคมเปญ ลีฟวิ่ง โซลูชั่น ส่งมอบคุณภาพชีวิต-สุขภาพดี-สภาพแวดล้อมบนพื้นฐานความยั่งยืน

“พฤกษา” ตอกย้ำ “ลีฟวิ่ง โซลูชั่น” ส่งมอบคุณภาพชีวิต สุขภาพดีและสภาพแวดล้อมที่มีความยั่งยืน ด้วยดีไซน์บ้านโครงการ และบริการ พร้อมปล่อยกิจกรรม PRUKSA Tomorrow Verse ในแบบ Virtual Gam...

Responsive image

BDMS Wellness Clinic ชี้ Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทยยุคโควิด

BDMS Wellness Clinic ชี้ Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทยยุคโควิด โดยมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2564 มูลค่าได้กลับมาเท่ากับ 652,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือโ...