TMB ผนึก Mango และ Builk ร่วมพัฒนา Contractor Solution เพื่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง | Techsauce

TMB ผนึก Mango และ Builk ร่วมพัฒนา Contractor Solution เพื่อผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง

TMB เดินหน้าสร้าง “อีกขั้น” ของ Supply Chain Solution จับมือ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัดผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ และ Builk ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างชื่อดัง เปิดตัว “Mango TMB Connect” และ “TMB Builk Plus” พัฒนา Contractor Solution ที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ที่ไม่เพียงจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจได้ทั้งระบบเท่านั้น แต่ยังเป็นความร่วมมือที่จะช่วยสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง จับ Pain Point ของลูกค้ามาพัฒนาเป็นโซลูชั่น

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างก็คือ การมองไม่เห็นสภาพคล่องและขาดการจัดการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากมักเจอปัญหาการคำนวณต้นทุนที่ผิดพลาด เพราะทำธุรกิจบนความเคยชินที่มีมานานและมีการจัดการข้อมูลต้นทุนในรูปแบบของเอกสารกระดาษ การเรียกดูข้อมูลต้นทุน รายรับและรายจ่าย ระหว่างทางจึงเป็นไปได้ยาก หรือปัญหาเรื่องเอกสารหาย จะรู้มูลค่าต้นทุนหรือกำไร ขาดทุนก็ต่อเมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บางครั้งขาดทุน หรือมีกำไรไม่มากนัก

โจทย์สำคัญของ TMB ก็คือ จะทำอย่างไรที่จะช่วยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้สามารถแก้ปัญหาเรื้อรังได้ตรงจุด จึงมีการมองหาพันธมิตรที่เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ อย่าง Mango และ Builk เข้ามาพัฒนาโซลูชั่นร่วมกันเพื่อให้ลูกค้า ‘ได้มากกว่า’

Mango ERP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ช่วยในการบริหารงานหลัก 3 อย่าง คือ การควบคุมงบประมาณ ควบคุมบัญชี – การเงิน และควบคุมการบริหารโครงการ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงทุกระบบงานไว้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะ และสภาพคล่องของแต่ละโครงการ ทำให้สามารถนำผลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงการบริหาร และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเมื่อรวมกันเป็น “Mango TMB Connect” โดยเชื่อมต่อกับบริการทางการเงินของ TMB จะสามารถทำธุรกรรมรับ โอน จ่าย เรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการจัดการธุรกิจ

ส่วน Builk จะเป็นเสมือนผู้ช่วยที่เข้ามาควบคุมในเรื่องของต้นทุนทั้งหมด และยังช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการทั้งในฝั่งขารับและขาจ่าย การรายงานสรุปการดำเนินงานทั้งในแง่ของกำไรหรือขาดทุนแบบเรียลไทม์ ขอใบเสนอราคาออนไลน์ สร้างใบสั่งซื้อ PO สร้างใบ Invoice พร้อมส่งให้คู่ค้าทางอีเมล อีกทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาชำระเงิน ด้วยการเชื่อมต่อของ “TMB Builk Plus” ลูกค้าสามารถเรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือ รวมไปถึงสั่งจ่ายได้บนแพลตฟอร์มของ Builk และเข้าไปอนุมัติการสั่งจ่ายนั้นบนระบบดิจิทัลแบงกิ้ง TMB BUSINESS CLICK เพื่อเสริมความปลอดภัย ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินของตัวเองได้ ผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง จะมีตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ วางแผนโครงการได้แม่นยำ เชื่อมต่อการทำธุรกรรมทางการเงินสะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการจัดการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง ถือเป็นอีก 1 ฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

RELATED ARTICLE

Responsive image

depa หนุน CPS Weather เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ฟ้าฝน’ ช่วยเกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน

depa เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ฟ้าฝน” เพื่อให้เกษตรกรรู้เท่าทันสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วันรายพิกัด รายแปลง สามารถตั้งหลักรับมือภัยธรรมชาติได้ทันท่วงที คาดช่วยลดต้นทุนและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐก...

Responsive image

LINE MAN MART จับมือ ตลาดสามย่าน ฟื้นวิกฤติผู้ค้า พร้อมเปิดฟรี GP และส่งฟรี 3 กิโล

LINE MAN MART จัดโซลูชั่นใหม่ให้ร้านค้าเข้ามาขายได้ฟรี โดยไม่คิดค่า GP ทำให้ผู้ค้ารุ่นเก่ากล้าตัดสินใจเลือกใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้ ช่วยเพิ่มยอดขาย ช่วยรักษาฐานลูกค้าประจำไว้ได้ แ...

Responsive image

มาตรการเปิด-ปิดของกลุ่มค้าปลีกและศูนย์การค้า

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดใหญ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับระดับสีพื้นที่ควบคุมสูงสุดในแต่ละกลุ่ม เพื่อรับกับนโยบายเปิดป...