true digital park เปิดมุมมองวิกฤตโควิด-19 เชิญ อ.จุฬา ร่วมทอล์คใน The Great Disruption by TDPK | Techsauce

true digital park เปิดมุมมองวิกฤตโควิด-19 เชิญ อ.จุฬา ร่วมทอล์คใน The Great Disruption by TDPK

เป็นข่าวดีที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายในระยะ 4 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น  เปิดทางให้โรงเรียนบางแห่งกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ ภาคการศึกษาจึงยิ่งต้องเร่งปรับตัว นับเป็นความท้าทายของทั้งสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียน ที่ต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วกับการศึกษาแบบ New Normal 

ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการสู้วิกฤตโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนภาคการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ร่วมทอล์กในรายการ The Great Disruption by TDPK ตอน โควิด-19 เพื่อบอกเล่าถึงการปรับเปลี่ยนแผนการเรียน การสอน และการสอบผ่านออนไลน์  โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 รวมถึงความท้าทายต่างๆ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของวงการการศึกษาที่ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ รวมถึงการนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้ติดต่อสื่อสาร 

สิ่งที่ท้าทายจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้  อาจารย์ ดร. ปิติ ได้ชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนของการศึกษาวิถีใหม่ เนื่องจากหลักสูตรนานาชาติต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ระดับสากล โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งจากแคนาดา สหรัฐอเมริกา มาสอนในบางวิชา อีกทั้งผู้เรียนยังมีชาวต่างชาติร่วมด้วยทั้ง ฝรั่งเศส จีน ไต้หวัน และกัมพูชา  วิกฤตโควิด-19 ทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางมาสอนหรือกลับมาเรียนในไทยตามกำหนดได้  เทคโนโลยีจึงเป็นโอกาส

ทำให้เกิดการใช้แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสาร หัวใจสำคัญคือการที่ผู้สอนได้ deliver คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับคอนเทนต์นั้น และมีการแลกเปลี่ยนโต้ตอบ หลักสูตรที่นี่เน้นการนำกฎหมายมาปรับใช้เป็นโซลูชันในทางธุรกิจ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอบต้องมีการคิด วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนกัน คือผู้สอนมีการให้ข้อมูลที่เตรียมมา ผู้รับได้ประมวลผล มีการถามกลับหากไม่เข้าใจ จะได้รู้ว่าผู้เรียนไม่เข้าใจตรงไหน ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

นอกจากนี้ ได้ตั้งทีมงานสนับสนุนการเรียนออนไลน์ขึ้นมา เนื่องจากอาจารย์หลายท่านอาจไม่เชี่ยวชาญด้านไอที จึงพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลิงก์ การเข้าพาสเวิร์ด แต่ก็ยังเกิดปัญหาอื่นๆ ที่ไม่คาดคิดตามมาและใช้เวลาแก้ปัญหาอยู่หลายวัน เช่น เบราว์เซอร์ต่างเวอร์ชันกัน ทำให้ไม่ได้ยินเสียง  แม้จะมีการเตรียมความพร้อมแต่ก็อาจเกิดปัญหา บทเรียนที่ได้คือการเผื่อเวลา เพราะการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคน นอกจากนี้ ยังมีความท้าทายอื่นๆ ได้แก่ ไทม์โซนต่างกันจึงต้องมีการนัดเวลาให้แม่นยำหรือข้อจำกัดบางอย่าง เช่น นิสิตที่ประเทศจีนไม่สามารถเข้าลิงก์ได้ เป็นต้น

อีกส่วนที่สำคัญของการเรียนการสอน คือการวัดผลอย่างการสอบ เนื่องจากเป็นรูปแบบออนไลน์ จึงออกแบบการวัดผลตามสภาพความเป็นจริง เช่น การออกข้อสอบเป็นเชิงวิเคราะห์ หรือสามารถเปิดตำราสอบได้ เพราะในชีวิตจริง นักกฎหมายสามารถค้นข้อมูลได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการคุมการสอบในตอนแรกจะมีหลายโมเดลที่คิดไว้ เช่น การโทร หรือการเปิดกล้องมอนิเตอร์นิสิตผ่านคอมพิวเตอร์ แต่ในที่สุดการสอบของที่นี่ก็ไม่ได้ให้เปิดกล้อง เพียงแต่ต้องส่งข้อสอบภายในเวลา ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ต่างกัน ก็ได้แก้ปัญหาโดยการเผื่อเวลาในการส่งข้อสอบ ทุกอย่างต้องเป็นธรรมต่อนิสิต 

ต่อคำถามที่ว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะสามารถแทนที่การเรียนการสอบแบบเดิมได้หรือไม่นั้น อาจารย์ ดร. ปิติ มีมุมมองว่า เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จึงยังบอกไม่ได้ว่าการเรียนผ่านออนไลน์จะมีศักยภาพเหมือนการมาเรียนแบบเดิมเต็มร้อย แม้แพลตฟอร์มออนไลน์จะมีฟังก์ชันที่เอื้อต่อการเรียนแบบสื่อสารสองทางซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เช่น การแชร์ข้อมูลออนไลน์  โพล หรือยกมือ แต่ก็อาจมีข้อจำกัด ดังนั้น อาจารย์จึงต้องปรับตัวและปรับคอนเทนต์แบบใหม่ เพื่อให้นิสิตสนใจการเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น 

แน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ Disrupt หลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากนิสิตต่างชาติที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่ อาจมีจุดประสงค์อื่นด้วย เช่น อยากได้ประสบการณ์ทำงาน การสร้างคอนเน็กชันและเครือข่าย เทคโนโลยีสามารถเติมเต็มตรงนี้ได้หรือไม่นั้นยังเป็นคำถาม  อย่างไรก็ตาม หากวิกฤตยังคงอยู่ต่อไป การให้บริการด้านการศึกษาอาจต้องอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หากปรับตัวได้ก็ถือเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยให้เข้าใจอะไรได้มากขึ้น 

ในฐานะบุคลากรในแวดวงการศึกษา อาจารย์ ดร. ปิติ ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายว่า การศึกษาเป็นเรื่องของคนทุกคน แม้ว่าทรัพยากรของบางท่านอาจจำกัด ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เร็วพอหรือคอมพิวเตอร์ที่ดี อาจไม่เท่าเทียมกัน แต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นต้องมีการช่วยเหลือกันไปเพื่อให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน เช่น การให้ยืมคอมพิวเตอร์ ให้ซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต อย่างเช่นเมื่อก่อนได้มีการออกค่าย หรือการศึกษาทางไกล สิ่งเหล่านี้คือร่องรอยของความพยายาม ทั้งหมดนี้คือความท้าทายที่ทุกคนจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

ร่วมเรียนรู้แนวคิด การปรับตัว ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากประสบการณ์ตรงของผู้บริหารหลักสูตรการศึกษา ติดตามชมย้อนหลังได้ในรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจ The Great Disruption by TDPK ตอน โควิด-19 กับ 6 ตอนพิเศษ ที่ถ่ายทอดมุมมองของเจ้าของธุรกิจ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง

เฟซบุ๊ก True Digital Park  หรือ รับชมได้ที่ https://bit.ly/TheGreatDisruptionEP4 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน! ชวนคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town

“Metaverse ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน” พูดคุยกับผู้จัด Metaverse Event บน Gather.town สองผู้บริหารจาก kohlife ที่เป็น Official Partner เจ้าแรกใน APAC พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็...

Responsive image

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition

PolarBear100X สตาร์ทอัพไทยด้าน WealthTech Top 10 จากงาน Spark Ignite 2021 Thailand Startup Competition...

Responsive image

NEOM เมืองอัจฉริยะของซาอุฯ ตั้งบริษัทร่วมทุน กับ Volocopter พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับยานพาหนะลอยฟ้าแห่งแรกของโลก

NEOM ร่วมกับ Volocopter จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อออกแบบ ปรับใช้ และดำเนินการระบบการสัญจรสาธารณะ ด้วย eVTOL (ยานพาหนะไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดได้ในรูปแบบแนวดิ่ง) โดยจะเริ่มทำการ...