พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน | Techsauce

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และมีแนวคิดเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ในปี 2565 นับว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในซีซั่น 2 พฤกษาได้กลับมาอีกครั้งกับโจทย์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการ โดยให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs, Startup ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เพื่อสังคม หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ที่ครอบคลุมมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยโจทย์ที่ต้องการส่งเสริมในประเด็น 1) การส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี (Good Health and Well-Being) 2) การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Decarbonization & Circular Economy) 3) การลดความเหลื่อมล้ำ การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน (Uplifting Living Quality)

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พฤกษาได้มีการจัดงาน Open House เปิดบ้านต้อนรับสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของพฤกษาในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ที่มุ่งประเด็นในเรื่องเทรนด์การอยู่อาศัยที่ผนวกการสร้าง“ปัจจัยสุข” 3 มิติ (ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี สังคมที่ดี) ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างและเชื่อมโยงแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคม ผ่านการพัฒนาและร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนธุรกิจ

และยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Planting a Better Future: ตั้งต้น-เติบโต-เติมเต็ม” จาก คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ Group CEO, Pruksa Holding คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Secretary General Thai Social Value Association และ คุณอมรพล หุวะนันทน์ CEO และ Co-Founder, Moreloop เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ช่วง “ตั้งต้น” ของธุรกิจที่เล็งเห็นผลประโยชน์ของสังคมและผู้คน ไปจนถึงช่วงที่ “เติบโต” และต้องมีการวัดผลคุณค่าที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจว่าสามารถ “เติมเต็ม” ให้สังคมได้อย่างไร 

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์จากทีมผู้ชนะของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA เมื่อปีที่แล้ว โดย คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม CEO and Co-Founder, Buddy Home Care และ คุณธนวัฒน์ เทียนทองนุกูล CEO and Co-Founder, FindTEMP ที่มาร่วมแบ่งบันประสบการณ์การการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจกับพฤกษา เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้และตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถนำความรู้จากพฤกษา ไปขยายผลให้มากกว่าที่พฤกษาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานพฤกษารวมถึงผู้บริหารได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วก็ยังคงทำงานร่วมกับพฤกษาต่อไป และในปีนี้ซึ่งเป็นซีซั่น 2 พฤกษายังคงสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนบริษัทที่เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกไปด้วยกัน 

โครงการ Accelerate Impact with Pruksa Season 2 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก และมีการปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ทีม ซึ่งถูกคัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีมสำหรับกิจกรรม Social Impact Training และทำการคัดเลือกรอบที่ 2 ให้เหลือเพียงทีมที่มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ SDGs ตามเกณฑ์ของทางโครงการ และจะได้รับเงินทุนสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 600,000 บาทต่อทีม และร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิด Social Impact ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ทางโครงการได้รับเกียรติจากคณะกรรมเข้าร่วมตัดสิน ได้แก่

  • คุณกระทิง พูนผล ประธาน กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
  • คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
  • คุณอรผกา วุฒิโฆสิต  Industry Manager, Google ประเทศไทย
โดยองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้แก่ 

  • ทีม Agnos Health จากบริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์อาการของโรคและประเมินความเสี่ยง พร้อมบอกวิธีการรับมือ เพื่อช่วยลดภาระของแพทย์ในกรณีที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยและลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล 
  • ทีม PHARMCARE จากบริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “PHARMCARE” ตัวช่วยอัจฉริยะที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี สามารถค้นหาและเข้าถึงร้านขายยาที่มีคุณภาพ โดยมีเภสัชกรที่มีความรู้ พร้อมให้คำแนะนำ และมีบริการด้านสุขภาพที่สามารถเช็กสุขภาพและวิเคราะห์โรคได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
  • ทีม Labmove จากบริษัท แล็บมูฟ จำกัด ผู้ให้บริการเจาะเลือดถึงที่พักอาศัยโดยนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรอคิวเป็นเวลานาน  เพิ่มความสะดวกสบายในการเจาะเลือด 
  • ทีม WONGPHAI จากบริษัท วงศ์ไผ่ จำกัด ธุรกิจที่ช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการจัดการกับเศษไผ่เหลือทิ้ง และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องดินเปรี้ยวในแปลงเกษตร โดยการผลิต KN Biochar จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน


ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเตรียมเดินหน้าเข้าสู่ช่วงการดำเนินงานด้านการขยายกิจการจริงสู่ความแข็งแกร่งและเติบโต ในช่วงต้นปีหน้า พร้อมกับโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจและแผนงานอีกครั้ง (Pitching) ในงาน Demo Day ภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม และร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา พร้อมต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยกัน

 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.pruksaimpact.com/


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกเทรนด์คริปโตในงาน Digital Assets Navigator by Bitkub's Crypto Theses

งานเสวนาเจาะลึกเทรนด์คริปโตและปีแห่งประวัติศาสตร์ของ Bitcoin ที่คุณไม่ควรพลาด กับงาน "Digital Assets Navigator เจาะลึกวงในทิศทางสินทรัพย์ดิจิทัล by Bitkub's Crypto Theses"...

Responsive image

9 เทรนด์ AI กำหนดชะตาธุรกิจไทยปี 2024

Salesforce บริษัทผู้นำอันดับหนึ่งด้าน AI CRM ได้รวบรวมเทรนด์เทคโนโลยี และการใช้งาน AI ที่จะส่งผลต่ออนาคตของธุรกิจในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน สำหรับปี 2024...

Responsive image

MFEC ดัน 3 Core Solutions ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยี

MFEC บริษัทให้คำปรึกษาและพัฒนาโซลูชันด้านไอทีอย่างครบวงจร เดินหน้าผสานจุดแข็งภายในองค์กร จับมือบริษัทในเครือ ตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น...