พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน | Techsauce

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และมีแนวคิดเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ในปี 2565 นับว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในซีซั่น 2 พฤกษาได้กลับมาอีกครั้งกับโจทย์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการ โดยให้การสนับสนุนธุรกิจ SMEs, Startup ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นผลประโยชน์เพื่อสังคม หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม ที่ครอบคลุมมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยโจทย์ที่ต้องการส่งเสริมในประเด็น 1) การส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี (Good Health and Well-Being) 2) การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Decarbonization & Circular Economy) 3) การลดความเหลื่อมล้ำ การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน (Uplifting Living Quality)

โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา พฤกษาได้มีการจัดงาน Open House เปิดบ้านต้อนรับสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับฟังวิสัยทัศน์ของพฤกษาในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ที่มุ่งประเด็นในเรื่องเทรนด์การอยู่อาศัยที่ผนวกการสร้าง“ปัจจัยสุข” 3 มิติ (ความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี สังคมที่ดี) ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสร้างและเชื่อมโยงแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงในสังคม ผ่านการพัฒนาและร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนธุรกิจ

และยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “Planting a Better Future: ตั้งต้น-เติบโต-เติมเต็ม” จาก คุณอุเทน โลหชิตพิทักษ์ Group CEO, Pruksa Holding คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Secretary General Thai Social Value Association และ คุณอมรพล หุวะนันทน์ CEO และ Co-Founder, Moreloop เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตั้งแต่ช่วง “ตั้งต้น” ของธุรกิจที่เล็งเห็นผลประโยชน์ของสังคมและผู้คน ไปจนถึงช่วงที่ “เติบโต” และต้องมีการวัดผลคุณค่าที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจว่าสามารถ “เติมเต็ม” ให้สังคมได้อย่างไร 

นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์จากทีมผู้ชนะของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA เมื่อปีที่แล้ว โดย คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม CEO and Co-Founder, Buddy Home Care และ คุณธนวัฒน์ เทียนทองนุกูล CEO and Co-Founder, FindTEMP ที่มาร่วมแบ่งบันประสบการณ์การการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจกับพฤกษา เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้และตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 มีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถนำความรู้จากพฤกษา ไปขยายผลให้มากกว่าที่พฤกษาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานพฤกษารวมถึงผู้บริหารได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วก็ยังคงทำงานร่วมกับพฤกษาต่อไป และในปีนี้ซึ่งเป็นซีซั่น 2 พฤกษายังคงสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนบริษัทที่เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกไปด้วยกัน 

โครงการ Accelerate Impact with Pruksa Season 2 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก และมีการปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ทีม ซึ่งถูกคัดเลือกเหลือเพียง 10 ทีมสำหรับกิจกรรม Social Impact Training และทำการคัดเลือกรอบที่ 2 ให้เหลือเพียงทีมที่มีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ SDGs ตามเกณฑ์ของทางโครงการ และจะได้รับเงินทุนสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 600,000 บาทต่อทีม และร่วมทำกิจกรรมกับโครงการ เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ก่อให้เกิด Social Impact ต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ทางโครงการได้รับเกียรติจากคณะกรรมเข้าร่วมตัดสิน ได้แก่

  • คุณกระทิง พูนผล ประธาน กสิกร บิสซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
  • คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
  • คุณอรผกา วุฒิโฆสิต  Industry Manager, Google ประเทศไทย
โดยองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้แก่ 

  • ทีม Agnos Health จากบริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยวิเคราะห์อาการของโรคและประเมินความเสี่ยง พร้อมบอกวิธีการรับมือ เพื่อช่วยลดภาระของแพทย์ในกรณีที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยและลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล 
  • ทีม PHARMCARE จากบริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม “PHARMCARE” ตัวช่วยอัจฉริยะที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี สามารถค้นหาและเข้าถึงร้านขายยาที่มีคุณภาพ โดยมีเภสัชกรที่มีความรู้ พร้อมให้คำแนะนำ และมีบริการด้านสุขภาพที่สามารถเช็กสุขภาพและวิเคราะห์โรคได้เบื้องต้น โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
  • ทีม Labmove จากบริษัท แล็บมูฟ จำกัด ผู้ให้บริการเจาะเลือดถึงที่พักอาศัยโดยนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นในโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรอคิวเป็นเวลานาน  เพิ่มความสะดวกสบายในการเจาะเลือด 
  • ทีม WONGPHAI จากบริษัท วงศ์ไผ่ จำกัด ธุรกิจที่ช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการจัดการกับเศษไผ่เหลือทิ้ง และช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องดินเปรี้ยวในแปลงเกษตร โดยการผลิต KN Biochar จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างเศรษฐกิจในชุมชน


ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเตรียมเดินหน้าเข้าสู่ช่วงการดำเนินงานด้านการขยายกิจการจริงสู่ความแข็งแกร่งและเติบโต ในช่วงต้นปีหน้า พร้อมกับโอกาสนำเสนอแผนธุรกิจและแผนงานอีกครั้ง (Pitching) ในงาน Demo Day ภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อรับโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม และร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา พร้อมต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยกัน

 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.pruksaimpact.com/


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos Health นำระบบ AI เข้ามาให้บริการคัดกรองอาการผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลวิมุต จับมือ Agnos นำเทคโนโลยี AI คัดกรองอาการป่วย มาให้บริการผ่าน Line OA ยกระะดับการเข้าถึงบริการการแพทย์แบบไร้รอยต่อ และเพิ่มความสะดวกในการดูแลคนไข้ ตลอด 24 ชั่วโมง...

Responsive image

NTT DATA เปิดตัว Tsuzumi บน Microsoft Azure ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ รุกตลาดบริการสร้างโมเดล AI

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) ผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอที ประกาศเปิดตัว Tsuzumi บนบริการสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ MaaS ของ Microsoft Azure มุ่งสร้างโซลูชันทางเทคโนโลย...

Responsive image

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ ‘EEC- ภาคใต้’ หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ EEC และ ภาคใต้ ลุยยกระดับศักยภาพ...