Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN pruksa-holding-(psh)

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...

30 ปี Pruksa ขยายธุรกิจที่เป็นมากกว่าอสังหาฯ

สัมภาษณ์ Pruksa กับโจทย์ในการเร่งปรับการออกแบบ, รูปแบบการพัฒนา, การนำบริการเสริมใหม่ๆ เข้ามา ที่สอดคลองกับเทรนด์ Sustainability ในขณะเดียวกันต้องสามารถพยุงกำไรของบริษัท...