ปี 2020 ที่ผ่านมา Ant Group ของ Jack Ma ดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน อะไรไปแล้วบ้าง ? | Techsauce

ปี 2020 ที่ผ่านมา Ant Group ของ Jack Ma ดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน อะไรไปแล้วบ้าง ?

Ant Group เผยรายงานความยั่งยืนปี 2563 โดยเน้นกิจกรรมสำคัญ ความสำเร็จและความคืบหน้าในการพัฒนารอบด้าน รวมถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้โลกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

Ant Group

ปี 2563 Covid-19 เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของคนมากมาย รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Ant Group ที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่ เสริมสร้าง financial inclusion ลดความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัล และส่งเสริมความยั่งยืน

“Ant Group ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อให้คนทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินและการบริการในชีวิตประจำวัน เพราะเราเผชิญความท้าทายในทุกวัน เราจึงรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและมุ่งมั่นที่จะหาทางออกที่ดีกว่าเพื่อรองรับการพัฒนาของสังคม” Eric Jing ประธานสูงสุดและประธานกรรมการบริหารของ Ant Group กล่าว

Ant Group ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่ครอบคลุมในทุกมิติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยการลดต้นทุนทางการเงินสำหรับ SMEs และธุรกิจขนาดเล็กและพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ประเด็นสำคัญจากรายงานความยั่งยืนปี 2563 มีดังต่อไปนี้

การสนับสนุนกิจการขนาดเล็กและกิจการรายย่อย

ปี 2563 MYbank ธนาคารพาณิชย์เอกชนออนไลน์ชั้นนำและพันธมิตรของ Ant Group ให้บริการ SMEs และธุรกิจส่วนตัวกว่า 35 ล้านราย ซึ่ง 80% เป็นผู้กู้สินเชื่อธุรกิจครั้งแรก ขณะที่คงอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

โครงการ MYbank เพื่อสนับสนุน SMEs ในการฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่ ได้แก่

  • ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และยกเว้นดอกเบี้ยร้านค้าดิจิทัลและร้านค้าขนาดเล็ก 8.5 ล้านแห่งในมณฑลหูเป่ย

  • ออกบัตรกำนัลเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยมูลค่า 1 หมื่นล้านหยวนแก่ธุรกิจใน 81 เมืองของจีน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของร้านค้าขนาดเล็ก

  • เสนอฟรี "zero-billing period" สำหรับบริการชำระเงินล่วงหน้าแก่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยให้การชำระเงินล่วงหน้ามากกว่า 2 แสนล้านหยวน

โครงการปรับและส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ปี 2564 Ant ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอน (carbon neutrality) และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าว่าจะบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2573

  • บริษัทเสนอเป้าหมายระยะกลาง ได้แก่ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 เทียบกับกับปี 2563 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานทางอ้อม (Scope 2) ภายในปี 2568 การประเมินอย่างเต็มรูปแบบของการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับบริการศูนย์เช่าข้อมูล Ant Forest เป็นการปลูกต้นไม้ผ่านแพลตฟอร์มบนแอพพลิเคชั่น Alipay โดยผู้ใช้จะได้คะแนนจากการเลือกวิถีชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ดึงดูดผู้ใช้กว่า 550 ล้านคนให้ปลูกต้นไม้จริงมากกว่า 220 ล้านต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้กว่า 12 ล้านตันในเดือนธันวาคม ปี 2563

สร้างโอกาสสำหรับผู้หญิง

  • โครงการ Ant’s A-Idol เกิดขึ้นปลายปี 2562 เปิดโอกาสให้เกิดการจ้างงานผู้หญิงในพื้นที่ด้อยพัฒนา โดยผู้หญิงคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 60 ของพนักงานกิจการเพื่อสังคม

  • Ant ให้เงินสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิง 40 ทีมในโรงเรียนชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองมากขึ้นผ่านฟุตบอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค Wind Rider

  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 Ant เปิดตัวโปรแกรม Cyber Mulan มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง 50 ล้านคนทั่วโลกภายในห้าปี โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้หญิงในเศรษฐกิจดิจิทัล

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

https://www.antgroup.com/en/news-media/media-library?type=Sustainability%20Report ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

UK แบนโฆษณา Toyota ชี้ขับกระบะลุยน้ำ สร้างภาพจำ ทำลายสิ่งแวดล้อม

UK เอาจริง ! แบนโฆษณา Toyota รถกระบะขับลุยแม่น้ำ ชี้เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่บ่อนทำลายแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม แม้เป็นเพียงแค่โฆษณาก็ตาม...

Responsive image

RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดตัว ‘RECO Collective’ โครงการบ่มเพาะดีไซเนอร์ ผลักดันวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืน

RECO ก้าวสู่ปีที่ 10 เปิดตัว ‘RECO Collective’ โครงการบ่มเพาะดีไซเนอร์ ผลักดันวงการแฟชั่นสู่ความยั่งยืน...