ปี 2020 ที่ผ่านมา Ant Group ของ Jack Ma ดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน อะไรไปแล้วบ้าง ? | Techsauce

ปี 2020 ที่ผ่านมา Ant Group ของ Jack Ma ดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืน อะไรไปแล้วบ้าง ?

Ant Group เผยรายงานความยั่งยืนปี 2563 โดยเน้นกิจกรรมสำคัญ ความสำเร็จและความคืบหน้าในการพัฒนารอบด้าน รวมถึงการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้โลกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

Ant Group

ปี 2563 Covid-19 เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของคนมากมาย รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Ant Group ที่สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่ เสริมสร้าง financial inclusion ลดความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัล และส่งเสริมความยั่งยืน

“Ant Group ยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อให้คนทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงการบริการทางการเงินและการบริการในชีวิตประจำวัน เพราะเราเผชิญความท้าทายในทุกวัน เราจึงรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและมุ่งมั่นที่จะหาทางออกที่ดีกว่าเพื่อรองรับการพัฒนาของสังคม” Eric Jing ประธานสูงสุดและประธานกรรมการบริหารของ Ant Group กล่าว

Ant Group ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่ครอบคลุมในทุกมิติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยการลดต้นทุนทางการเงินสำหรับ SMEs และธุรกิจขนาดเล็กและพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท ลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ประเด็นสำคัญจากรายงานความยั่งยืนปี 2563 มีดังต่อไปนี้

การสนับสนุนกิจการขนาดเล็กและกิจการรายย่อย

ปี 2563 MYbank ธนาคารพาณิชย์เอกชนออนไลน์ชั้นนำและพันธมิตรของ Ant Group ให้บริการ SMEs และธุรกิจส่วนตัวกว่า 35 ล้านราย ซึ่ง 80% เป็นผู้กู้สินเชื่อธุรกิจครั้งแรก ขณะที่คงอัตราการผิดนัดชำระหนี้ในอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

โครงการ MYbank เพื่อสนับสนุน SMEs ในการฟื้นตัวจากการระบาดครั้งใหญ่ ได้แก่

  • ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และยกเว้นดอกเบี้ยร้านค้าดิจิทัลและร้านค้าขนาดเล็ก 8.5 ล้านแห่งในมณฑลหูเป่ย

  • ออกบัตรกำนัลเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยมูลค่า 1 หมื่นล้านหยวนแก่ธุรกิจใน 81 เมืองของจีน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของร้านค้าขนาดเล็ก

  • เสนอฟรี "zero-billing period" สำหรับบริการชำระเงินล่วงหน้าแก่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยให้การชำระเงินล่วงหน้ามากกว่า 2 แสนล้านหยวน

โครงการปรับและส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ปี 2564 Ant ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอน (carbon neutrality) และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป้าว่าจะบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี 2573

  • บริษัทเสนอเป้าหมายระยะกลาง ได้แก่ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 เทียบกับกับปี 2563 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพลังงานทางอ้อม (Scope 2) ภายในปี 2568 การประเมินอย่างเต็มรูปแบบของการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับบริการศูนย์เช่าข้อมูล Ant Forest เป็นการปลูกต้นไม้ผ่านแพลตฟอร์มบนแอพพลิเคชั่น Alipay โดยผู้ใช้จะได้คะแนนจากการเลือกวิถีชีวิตแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ดึงดูดผู้ใช้กว่า 550 ล้านคนให้ปลูกต้นไม้จริงมากกว่า 220 ล้านต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้กว่า 12 ล้านตันในเดือนธันวาคม ปี 2563

สร้างโอกาสสำหรับผู้หญิง

  • โครงการ Ant’s A-Idol เกิดขึ้นปลายปี 2562 เปิดโอกาสให้เกิดการจ้างงานผู้หญิงในพื้นที่ด้อยพัฒนา โดยผู้หญิงคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 60 ของพนักงานกิจการเพื่อสังคม

  • Ant ให้เงินสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิง 40 ทีมในโรงเรียนชนบท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองมากขึ้นผ่านฟุตบอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจค Wind Rider

  • เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 Ant เปิดตัวโปรแกรม Cyber Mulan มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้หญิง 50 ล้านคนทั่วโลกภายในห้าปี โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้หญิงในเศรษฐกิจดิจิทัล

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่

https://www.antgroup.com/en/news-media/media-library?type=Sustainability%20Report ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 55% ตั้งเป้าสู่ Net Zero ในปี 2030

Apple เผยรายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม และประกาศปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2024...

Responsive image

โลกยิ่งร้อน คนจะยิ่งจน วิจัยเผยรายได้จะหาย 60% หากไม่รีบแก้

โลกยิ่งร้อน คนยิ่งจน การศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์บนนิตยสาร Nature ชี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกจะเลวร้ายขึ้นจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้รายได้เฉลี่ยทั่วโลกลดลงถึง 19% ใน...

Responsive image

อาเซียนรับกรรม ในบทบาท ‘ถังขยะโลก’ สังเวยชีวิตคนสิ่งแวดล้อม ด้วยการค้าขยะผิดกฎหมาย

ประเทศอาเซียนรับกรรม กลายเป็นถังขยะโลก จากการ ‘ค้าขยะ’ ผิดกฎหมายที่มาจากยุโรป สะท้อนกฎหมายอ่อนแอ ไร้ระบบจัดการขยะแบบยั่งยืน...