ธุรกิจของคุณ Sustainable แค่ไหน ? รู้จัก Brand Transformation Roadmap (BTR) เครื่องมือที่ช่วยวัดผลความยั่งยืนของแบรนด์ | Techsauce /* */ /* */

ธุรกิจของคุณ Sustainable แค่ไหน ? รู้จัก Brand Transformation Roadmap (BTR) เครื่องมือที่ช่วยวัดผลความยั่งยืนของแบรนด์

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้มีการนำความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจมากขึ้น แต่ในการดำเนินงานนั้นเราจะสามารถวัดผลได้อย่างไรว่า สิ่งที่องค์กรกำลังทำอยู่เป็นการเดินมาถูกทางหรือไม่ และจะวัดผลอย่างไรว่าแบรนด์ยั่งยืนแค่ไหน ? 

บทความนี้ Techsauce จะพาไปทำความรู้จักกับ Brand Transformation Roadmap (BTR) ซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยองค์กรธุรกิจวัดผลเรื่องความยั่งยืนของแบรนด์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถยืนยันได้ว่ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ได้ลงทุนอย่างมหาศาลนั้นถูกต้องและตอบโจทย์ตามนโยบายที่บริษัทต้องการจะดำเนินไปหรือไม่ ?

Brand Transformation Roadmap (BTR) จะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของ Online Self-Assessment ซึ่งองค์กรที่ต้องการประเมินสามารถที่จะป้อนข้อมูลเข้าไป เพื่อที่ทาง SB Global ทำการวิเคราะห์และส่งผลการวิเคราะห์กลับมา ซึงจะทำให้เห็นภาพได้ว่าจากกลยุทธ์ที่องค์กรกำลังทำอยู่นั้นอยู่ในขั้นตอนใด และจะมีคำแนะนำที่เหมาะสมให้ว่าจะต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อที่จะสามารถทำให้แบรนด์ก้าวไปสู่ Sustainable Brand ได้ 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ลักษณะของแบรนด์ที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร ? สามารถเทียบได้จากคุณลักษณะ 5 ประการดังนี้ 

5 Key Characteristics Of A Sustainable Brand

  • Positive Social or Environmental Purpose  

  • System-Wide Brand Influence 

  • Net Positive Product & Service

  • Regenerative Operations & Supply Chain

  • Transparent & Proactive Governance

 จากคุณลักษณะข้างต้นจะนำมาสู่การประเมินผลการเดินทาง ด้วยระดับดังนี้

5 Level of Progress

Level 1 : Being Conventional > Be Compliant 

Level 2 : Getting Started > Start A Journey

Level 3 : Promising Progress > Do Less Bad 

Level 4 : Emerging Leader > Do More Good 

Level 5 : Sustainable Brand > Be Regenerative 


ในการวัดผลนั้น จาก Level ของแบรนด์ที่ปรากฎข้างต้นจะทำให้องค์กรเข้าใจได้ว่าปัจจุบันกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่กำลังดำเนินอยู่นั้นจัดอยู่ในระดับใด และควรที่จะขยับตัวอย่างไรต่อ ด้วยคำแนะนำจาก SB  ที่ได้มีการร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลก และบริษัทวิจัยชั้นนำของโลก ที่จะมาช่วยกันวิเคราะหืให้คำแนะนำสำหรับก้าวต่อไปของแบรนด์ที่จะก้าวู่ความยั่งยืน 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการวัดผล ด้วย Brand Transformation Roadmap

Map The Journey: แผนการเดินทางขององค์กรในการก้าวไปสู่ sustainable brand อย่างสมบูรณ์

Rally Around Purpose: เข้าถึงข้อมูลที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

Build Company Infrastructure:  สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Grow External Relationships: เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ Stakeholder

Communicate Cross-Functionally: ใช้ภาษาที่ทำให้ทุกคนในองค์สามารถเข้าถึงได้ในการสื่อสาร

ใครในองค์กรที่ควรวัดผล 

จาก 5 คุณลักษณะของแบรนด์ข้างต้น การวัดผลนั้นจะครอบคลุมหลายฝ่าย โดยเฉพาะในผู้บริหารที่เป็นระดับ C-Suite ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์องค์กร หรือถ้าเป็น Brand Influence จะเกี่ยวข้องกับ CMO ด้าน Operation & Supply Chain ก็จะเป็น COO ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็น CIO ส่วนด้าน Governance จะเป็นบทบาทของ CFO ที่จะเกี่ยวข้องกับ ROI  โดยสรุปแล้วทั้งหมดจะเกี่ยวข้องครบทุกองค์ประกอบของธุรกิจ ซึ่งทุกทีมต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของ Sustainability 


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Techsauce Live


RELATED ARTICLE

Responsive image

Oho สตาร์ทอัพไทย แพลตฟอร์ม Food Outlet สร้างมาเพื่อแก้ปัญหา Food Waste กำจัดอาหารเหลือทิ้ง โดยไม่เหลือเป็นขยะ

Oho! แพลตฟอร์ม Sustainable Food outlet ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา Food Surplus และ Food Waste ในการช่วยให้ร้านค้าต่าง ๆ สามารถกำจัดอาหารเหลือทิ้งได้ โดยที่ไม่เหลือเป็นขยะ แต่ยังสา...

Responsive image

Deloitte เผยมุมมอง ESG และผลกระทบที่มีต่อมูลค่ากิจการ

Deloitte เผยมุมมอง ESG และผลกระทบที่มีต่อมูลค่ากิจการซึ่งทุกฝ่ายควรเน้นการเข้าใจมิติของ ESG ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ห่วงโซ่อุปทาน เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ด้วยความ...

Responsive image

สาธารณรัฐแอฟริกากลางวางแผน Tokenize ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดึงดูดนักลงทุน

สาธารณรัฐแอฟริกากลางประเทศที่สองในโลกที่ให้การใช้ Bitcoin (BTC) เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย เตรียมนําเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยการเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จริงไปเป็นโทเค็นในโลกเสมื...