LATEST IN กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว.รุกผลักดันโครงการ Reinventing University กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบด้วย 5 กลุ่มยุทธศาสตร์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปฏิรูปการบริหารงานและปรับเป...

JOB