Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN lifelong-learning

กระทรวง อว. จับมือ SkillLane นำร่องคลังหน่วยกิตแห่งชาติ รับฝากและสะสมหน่วยกิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกความร่วมมือกับ SkillLane เปิดตัวโครงการนำร่องจัดทำคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System) ส่งเสริมการเรียนรู้ต...

YourNextU School of Life รีแบรนด์ครั้งใหญ่ จัดทัพผู้บริหารใหม่ เปิดตัวแคมเปญ “เพราะทุกเบื้องหลังความสำเร็จ คือทักษะการใช้ชีวิตที่ดี”

SEAC ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รีแบรนด์ YourNextU School of Life สู่ภาพใหม่ศูนย์รวมวิชาชีวิต ผ่านการสร้างทักษะวิชาชีวิต(Soft Skill)นำทัพโ...