Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เช็คด่วน ! กฎหมายลูก ผ่อนปรน PDPA สำหรับ SME และ วิสาหกิจชุมชน ประกาศใช้แล้ว

เช็คด่วน ! กฎหมายลูก ผ่อนปรน PDPA สำหรับ SME และวิสาหกิจชุมชน ประกาศใช้แล้ว...

DES เคาะแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ 7 ปี มุ่งพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี ดึงกลุ่ม Startup ร่วมทำงานขับเคลื่อนประเทศ

ในที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการหารือถึง 4 ประเด็นหลัก ทั้งแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ แผนดึง Startup มาร...

กระทรวงดิจิทัลฯ และ depa จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง นำร่องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งเป้าขยาย 300 ชุมชนทั่วประเทศไทย

กระทรวงดิจิทัลฯ และ depa จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี นำร่องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งเป้าขยาย 300 ชุมชนทั่วประเทศไทยภายใน...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแผนผนึกกำลังเอกชนดันไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยแม่บทแห่งชาติมุ่งดันไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนในเวทีสัมมนาและจัดแสดงนวัตกรร...