LATEST IN ผู้ว่าการธนาคาร

ผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่จะเป็นใคร ? บทบาทท่ามกลางความท้าทายของโลกการเงินในบริบทใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็ยอย่างมากต่อการรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กับประเทศ โดยบทบาทหน้าที่ของ ธปท. เบื้องต้นนั้นจะเป็นผู้ออกและจัดการ...

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ว่าการธนาคารคนใหม่ นั่งแทนวิรไทย สันติประภพ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการแห่งธนาคารประเทศไทยได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ ธปท...

JOB