LATEST IN พรรคก้าวไกล

เปิด 3 แนวทาง ทิม พิธา แนะรัฐบาลแก้ปัญหาติดตามตัวควบคุม COVID-19 เข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม

เปิด 3 แนวทาง ทิม พิธา แนะรัฐบาลแก้ปัญหาติดตามตัวควบคุม COVID-19 เข้าถึงประชาชนอย่างเท่าเทียม...

ฉีกตำราสู้พิษเศรษฐกิจจาก COVID-19 กับ 'ทิม พิธา' ประเทศไทยควรหาโอกาสอย่างไร ?

Techsauce Virtual Conference 2020 เราได้เชิญคุณทิม - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ มาพูดคุยมุมมองผล...

JOB